(14.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže tenhle požadavek je záležitost, kterou paní Benešová předložila prezidentovi, a bylo to projednáno na jednání v Lánech, kde byl pan ministr Kněžínek. Podle vyjádření paní Benešové tahle listina je neveřejná, byla vypracována pro potřeby pana prezidenta v čase, kdy ona byla neplacenou poradkyní. Je samozřejmě potřeba se obrátit na Kancelář prezidenta republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl připomenout tu otázku. Dotaz zněl, jestli jste to tedy probral s paní Benešovou, tak jak jste přislíbil v rozhovoru pro novinky.cz 21. května 2019, protože odpověď na tento svůj dotaz jsem nedostal.

Chtěl jsem říct, že jsem se samozřejmě obrátil na Kancelář prezidenta republiky a Kancelář prezidenta tvrdí, že mi to nemůže dát, protože nemá souhlas paní Benešové. Obrátil jsem se na paní Benešovou, ta říká, že mi to nemůže dát, že mi to musí dát pan prezident republiky Zeman. Takže jeden se vymlouvá na druhého. A vy jste ve veřejném prostoru prohlásil, že to budete řešit, že promluvíte s paní Benešovou a že podle vás to může zveřejnit, protože na té analýze není nic tajného.

Takže opakuji - ptám se na to, jestli jste to už s paní Benešovou probral a kdy a jakým způsobem to bude zveřejněno, aby se Hrad nevymlouval na paní Benešovou a paní Benešová na Hrad.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem to s paní Benešovou probral a dostal jsem stejnou odpověď jako vy. A vy jste přece tady organizoval kulatý stůl. Nechápu, v čem je to relevantní, ta zpráva. To byla zpráva pro prezidenta. Paní Benešová ji dělala pro pana prezidenta. Vy jste tady navodili atmosféru ohrožení justice. To je samozřejmě nesmysl od samého počátku. Vy jste organizoval kulatý stůl o zárukách nezávislosti státního zastupitelství. Tam byla paní Benešová, pan Franěk, pan nejvyšší státní zástupce, prezident Unie státních zástupců pan Lata, pan Winter, Rekonstrukce státu, která nám navrhuje sedm opatření, a superstar Mikuláš Minář tam dokonce byl, i zkorumpovaná neziskovka Transparency International. Všichni jste byli za stolem, tak jste to mohli probrat.

Takže ta zpráva je absolutně irelevantní pro tuto diskusi a pro to, že tady někdo na náměstích protestuje a neví ani proč.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci. A než dám slovo poslankyni Maříkové, seznámím vás s omluvenkou. Omlouvá se nám poslankyně Nevludová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vy se prezentujete jako byznysmen a jako obhájce zájmů firem. V minulých letech od vás podnikatelé dostali dárek v podobě EET a kontrolního hlášení, což zahubilo 1 595 venkovských prodejen. Tato smutná statistika potvrzuje úpadek venkovského maloobchodu. Naopak hypermarketů a supermarketů se to prakticky nedotklo.

Co je podle vás příčinou, že upadají od zavedení EET venkovské prodejny, nikoliv velké hypermarkety? Myslíte si, že tito drobní živnostníci byli natolik nepoctiví a EET pomohla narovnat podnikatelské prostředí a je to zákon proti svobodě kradení, nebo je to tím, že EET vyhovuje velkým společnostem, které získaly velkou výhodu na úkor malých?

Vy jste před šesti lety totiž prohlásil: "Malé a střední podniky - to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici." Odpovídá toto vaše šest let staré prohlášení tomu, čeho chcete v České republice dosáhnout, a to absolutní likvidace malých a středních podnikatelů, ze kterých se stanou hůře nebo lépe placení zaměstnanci a zůstanou jen giganti, kteří budou čerpat dotace a neví ani, jak se přidává maso do párků? Máte vůbec k dispozici nějakou analýzu dopadů a přínosů EET na podnikatelské prostředí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Maso do párků, to mě pobavilo. Maso se dává i do šunky. A víte, co je na pultech u nás? Co si objednají řetězce. A představte si, ten zlý Kostelec dělá párky, které mají 90 % masa. Kdybyste chtěla, já vám je dodám. Nebo šunka, 92 % masa. Ale to ten řetězec musí chtít. Když si objedná jenom 40 % masa, tak má 40 % masa.

Víte, my máme největší koncentraci řetězců v Evropě. A to je taky asi hlavní důvod zániku těch prodejen. Bohužel, na rozdíl od jiných zemí, jako Švýcarsko nebo Rakousko, jsme sem pustili nekontrolovaně tyhle řetězce. A jejich počet stále stoupá.

Likvidace malých a středních podniků není žádná. To je zase jenom výmysl. Podívejte se, mám takový hezký graf (ukazuje). Tady máte počet OSVČ. Vidíte, za pravice, když jsme sem přišli, to stále klesalo a za nás to jde nahoru. 2018 - zase nárůst. Takže počet OSVČ stoupá. Tady mám snižování daní (ukazuje další graf) pro ty malé podnikatele. Stravovací služby z 21 % na 15, z 15 na 10. A teď, když nebudete blokovat další EET, tak zase budeme snižovat DPH. EET přineslo 20 mld., tady to máte rozepsané, do rozpočtu, které jdou i na důchody a sociální služby také. A tady mám pro vás graf ohledně zaniklých restaurací, to jsou ty červené, a nově vzniklé restaurace, to jsou ty modré. Je tam jednoznačně vidět, že od roku 2016 stoupá počet nově vzniklých restaurací. Není to pravda, EET jednoznačně narovnala podnikatelské prostředí.

A já se neprezentuji jako byznysmen, ve firmě jsem skončil 2014. A to, co jste tam četla, tehdy před šesti lety to novinář vytrhl z kontextu, to klišé nebo nevím... Samozřejmě je to nesmysl a my děláme strašně moc opatření s cílem snížit administrativní zátěž pro podnikání pro ty nejmenší. Teď se stal místopředsedou vlády bývalý předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Takže máme jednoznačné cíle, to znamená, chceme snížení administrativy. Máme projekt Právní elektronický systém, kde chceme zpřehlednit povinnosti pro podnikatele, chceme digitalizovat formuláře, chceme kontroly bez šikany, to znamená, že chceme změnu přístupu úřadů ke kontrolám, snížení časové a administrativní náročnosti kontrol. Chceme maximálně pět kontrol ročně, zejména u živnostníků a mikropodnikatelů, rozpětí kontrol dva měsíce, chceme propojení registru živnostenského podnikání a Portálu občana. Teď jsme ve vládě schválili definici rodinného podnikání, to znamená, jak převádět rodinné firmy na další generace. Chceme podnikatelům kompenzovat náklady, které jim vznikají, pokud zaměstnávají zaměstnance v exekucích, to navrhlo MPO jako odpočitatelnou položku. Chceme zamezit duplicitám.

Takže máme projekty, jak ulehčit podnikatelům podnikání. Pravice tady o tom mluví strašně dlouho, ale neudělala vůbec nic. Já takový pocit nemám. A naopak tím, že bývalý předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků se stal místopředsedou vlády pro hospodářství, to je jednoznačný signál, že ještě více zintenzivníme život našich malých a středních firem, které jsou samozřejmě pro ekonomiku velice důležité, a my je samozřejmě podporujeme. Takže není to určitě o velkých společnostech ani o tom, o čem jste tady mluvila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP