(15.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane premiére, vypadá to, že se dostavují první zářné výsledky vaší politiky. V roce 2016 zaniklo 396 malých prodejen na venkově s rozsahem 50 metrů nebo do 50 metrů čtverečních, v roce 2017 1 082 takových obchodů zaniklo, v roce 2018 513. Analytici se shodují v tom, že je to dáno smrticím koktejlem, který namíchala vláda v podobě EET, rostoucí byrokracie, šmírování státu a také rostoucí minimální mzdy. Existuje dokonce varianta, že se jedná o naplnění skrytého plánu zdecimovat soukromé podnikání a nahradit je novou formou dotovaného podnikání. A je také pravda, že se začínají objevovat první dotace na fungování obchodů a služeb, které se donedávna uživily samy. Znamená to ale v každém případě a je pravda, že z českého venkova mizí drobné podnikání, mizí malé obchody, mizí pracovní příležitosti a výsledkem je stěhování lidí znovu víc a víc do měst. Znamená to samozřejmě vážné problémy jak pro venkov, tak také sekundárně velké problémy pro samotná města.

Chtěl bych se zeptat, co konkrétního chystá česká vláda pro to, aby se dařilo tomuto jevu bránit, aby nebylo nutné dotovat to, co se dříve uživilo samo. Co dělá česká vláda pro to, aby se dařilo zachovat život na českém venkově?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, zopakuji, že se nám od 16 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů omlouvá poslanec Radek Rozvoral. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Jsem rád vždycky, když ODS nám něco tady povídá. (Smích z lavic ANO.) Teď budeme slavit 30 let od revoluce. A vy jste tady vlastně byli strašně dlouho hned po revoluci. Vy jste tady vlastně řekli, že si všechno dovezeme, zemědělství nepotřebujeme. Podle toho to tak vypadá. A vy jste tady vlastně pustili nekontrolovaně ty řetězce. Ne? A máme největší koncentraci. A není pravda, že by zanikání venkovských obchodů bylo důsledkem EET. Ne. Naopak. Je to konkurence. Je to konkurence. A samozřejmě některé prodejny zavírají, protože mají nízkou návštěvnost a malé tržby. A potom se můžeme taky bavit o základní páteřní dálniční síti, o tom, jak lidé migrují v rámci České republiky, jak se koncentrují kolem Prahy, střední Čechy, Jihomoravský kraj atd. Takže pokud samozřejmě ty obchody nejsou rentabilní a mají vysoké náklady na pronájem, elektřinu, vodu. Ale my jsme pro ty obchodníky na rozdíl od vás - tady mám vlastně, můžu vám zopakovat ty grafy. (Otáčí se a bere si ze své vládní lavice barevné grafy.) To jsou ty restaurace. (Ukazuje první graf.) A tady mám ještě takovou hezkou tabulku: Daně za ODS. (Ukazuje druhý graf.) Pět procent na patnáct. (Nesrozumitelné.) Takže vy jste jim navyšovali daně, my jim ty daně snižujeme. Tady to mám i podle jednotlivých sektorů. OSVČ. To už jsem jednou ukazoval.

Takže to, co tady říkáte, není pravda. Není pravda. Největší problém malých venkovních obchodů je samozřejmě obrovská konkurence ze strany řetězců. A nevím, jaké dotace jste myslel. Je pravda, že se zabýváme tím, abychom podpořili tyhle venkovské obchody. Jednali jsme o tom i se Svazem měst a obcí. Hledáme způsob, jak bychom tyto menší obchody podpořili. A samozřejmě pokud najdeme způsob, že jim pomůžeme, tak proč ne. Nevím, co jste měl na mysli, jaké dotace jsou zase špatně.

Takže to je jenom stávající stav v tom, že vy jste neměli žádnou koncepci, žádnou vizi naší země, akorát jste řekli: všechno dovezeme. A pustili jste tady bez limitu řetězce. Máme největší koncentraci řetězců v Evropě. A máme tady největší koncentraci čerpacích stanic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kupka má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslanec Martin Kupka: Tak se nic moc nezměnilo. Místo věcné odpovědi přišel útok. Jenom zdůrazňuji, že těch 30 let přineslo celé řadě českých měst a obcí zcela prokazatelný rozvoj. Vznikalo tam podnikání, vznikala tam celá řada provozoven, které teď bohužel zanikají. To je prokazatelná skutečnost a je nevyvratitelná. Celá řada obcí a měst také za tu dobu zaznamenala obrovský rozvoj. A soukromým malým podnikům a drobným podnikatelům jsme prokazatelně pomáhali. Koneckonců nedávno se podařilo znovu zvýšit limit paušálu, který vy jste zvýšili. Takže to jsou konkrétní kroky, které ODS dělala. Podporovala soukromé zemědělce, tak aby se podporovalo i právě co nejvíc zemědělství s vazbou k majetku, s vazbou k vlastní půdě a k citlivému hospodaření s českou půdou.

Chtěl bych se tedy znovu zeptat, kromě dotací, jakou strategii, o které hovoříte, jakou reálnou vizi pro zachování života na českém venkově chystáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já nevím, tady je taky návrh schůze - jak se to jmenuje? Ty zločiny privatizace ODS. Co je prokazatelné, je, kolik se tady za vaší vlády vykradlo a vytunelovalo bank, pojišťoven, firem a jak skončila kuponka. To je prokazatelné. To je prokazatelné.

Máme nového místopředsedu vlády a ten přijde s novou hospodářskou strategií. A samozřejmě součástí toho je i rozvoj venkova. A my jsme jezdili po krajích a ptali jsme se starostů, co potřebují, a podle toho jsme i organizovali jednotlivé dotace z českého rozpočtu i z evropského rozpočtu, aby mohli stavět mateřské školy, školky, aby dostali peníze na opravu kulturních památek atd. Takže my prokazatelně můžeme dokladovat to, co máme my za sebou a jak funguje ekonomika za naší vlády od roku 2014. A samozřejmě můžeme na to udělat i mimořádnou schůzi a můžeme si ukázat ta čísla. A myslím, že nedopadnete dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci konkurenceschopnosti České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Vážený pane premiére, jistě se shodneme na tom, že konkurenceschopnost České republiky je pro naši otevřenou ekonomiku klíčová. Bohužel Česká republika klesla o čtyři příčky na žebříčku ekonomické konkurenceschopnosti, který sestavuje každý rok švýcarský institut IMD, a zahrnuje 63 ekonomik světa. Zatímco loni byla Česká republika na 29. místě, letos skončila na 33. pozici. Podle studie Doing Business Světové banky jsme si pohoršili z 30. na 35. místo. Podle zjištění Světového ekonomického fóra konkurenceschopnost naší země sráží dolů zejména výkonnost veřejného sektoru. Tam obsadila Česká republika až 97. místo. Světové ekonomické fórum vyhodnotilo problém zejména v množství zatěžujících vládních regulací nepříznivými podmínkami pro podnikání a absenci dlouhodobých vizí vlády.

Jsme tedy v situaci, kdy za vašich vlád rostou extrémním způsobem provozní výdaje státu. Stát nás všechny stojí stále více a více, ale výkonnost veřejného sektoru je extrémně nízká. Navíc v době ekonomického růstu předkládáte neustále deficitní rozpočty. Dokládají to i závěry, se kterými přišel nedávno i NKÚ. Vláda nevyužívá ekonomického růstu ke zlepšení, ke zlepšování budoucího ekonomického potenciálu České republiky, nevyužívá jej ke změnám, které by vedly k dlouhodobě udržitelným státním financím.

Takže moje otázka zní: Co hodláte konečně dělat pro to, aby se propad České republiky v konkurenceschopnosti zastavil a konkurenceschopnost včetně výkonnosti veřejné správy se zlepšila? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, omlouvá se nám pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se fakt divím, že se mě poslanec ODS ptá na věci, na které jsem teď odpověděl a znovu odpovím. Vy jste tady vládli, ne? Kdy se stal váš zakladatel ministrem financí? Vy jste tady vládli. A potom jste měli tu opoziční smlouvu. Vy jste podvedli tady občany. Takže vy jste tady vládli a samozřejmě ty katastrofální důsledky vašeho vládnutí se nedají změnit jen tak. Vy jste tady vládli a nechali dluh 670 miliard a měli obrovské deficity. A my od roku 2014 snižujeme zadlužení České republiky ze 41,5 bodu vůči HDP na plánovaných 29 a něco příští rok. Takže snižujeme vůči HDP a zároveň injektujeme peníze do ekonomiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP