(15.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Investujeme do lidí. Proč za vašich vlád za stejné období vy jste navýšili platy učitelům 13 procent a my 69 procent? Proč jste dali důchodcům 40 korun a my 900 za jeden rok a příští rok znovu? A investice - podívejte se na graf, kolik jste investovali do naší armády. Nemluvím o těch aférách, co tam všechno bylo od revoluce, jak se tam nakupovaly věci za vašich vlád. Takže já vůbec nechápu, o čem mluvíte.

Ano, v žebříčcích máme špatné postavení z hlediska byrokracie, z hlediska získání stavebního povolení, proto děláme rekodifikaci stavebního zákona a já doufám, že nás podpoříte. Že podpoříte ten zákon, aby se zkrátilo, vlastně zjednodušilo, a ty ambice jsou tam ve spolupráci s Hospodářskou komorou snížit to z deseti let na jeden rok dokonce.

Děláme na digitalizaci. Snižujeme byrokracii, máme konkrétní plány. A já kontrolní hlášení a EET nepovažuji na byrokracii, protože to jsou věci, které nám přinesly do rozpočtu desítky miliard. Veřejný sektor - jak funguje? Ano. Vzpomeňte si, co jste nám dělali za problémy se zákonem o státní službě, který jste nepřijali. Proč jste ho nepřijali? Proč až v roce 2014? Po deseti letech, co jsme měli ten závazek a Evropská unie nám řekla, že už nám nedá peníze, pokud nebude přijat tenhle zákon, který samozřejmě zásadním způsobem omezuje ministra vyměnit lidi, kteří nefungují? Ano a vy jste samozřejmě na tom participovali, aby vlastně ti ministři byli rukojmí státních tajemníků, aby nemohli měnit lidi, kteří tam dělají neefektivní práci. Ano? Takže o tom to je a veřejná správa - ano, my jsme teď první, kteří snižujeme počet.

Dnes říká paní Schillerová - navýšení platů 2 procenta a plus polovina ze snížení počtu státních zaměstnanců na ministerstvech, to znamená 10 procent, půlka je pět, takže o tom to je a já myslím, že není problém to prokázat.

Deficitní rozpočty. Ano, plánujeme deficit, ale ve finále je to přebytek, ale meziročně na tento rok kolik jsme narvali peněz. Příští rok je rozpočet 1 530 miliard, z toho asi 507 jsou důchody. To je asi 33 procent. A vy křičíte sociální dávky. Ano, ty se navýšily. Za posledních pět let se navýšily ze 7 na 15 miliard. My skutečně ty peníze dáváme lidem, takže snažíme se investovat do lidí. Já myslím, že to funguje. Nejnižší nezaměstnanost, takže je to samozřejmě na dobré cestě a to vaše dědictví napravit samozřejmě potrvá delší dobu, než jsme si mysleli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec má jistě zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já se nejdříve vyjádřím, pane premiére, k zákonu o státní službě. Já jsem tu sice nebyl, ale stačí si to dohledat v médiích, že jedna z prvních věcí, kterou tady hnutí ANO v minulém volebním období prosazovalo, byl právě zákon o státní službě. Vy jste to prosazovali, vy jste to schválili, tak to nesvádějte na někoho jiného.

Vy jste říkal nedávno někde, že chcete také malý stát. Říkáte, že snižujete byrokracii, ale ve skutečnosti děláte absolutně pravý opak. Stát bobtná, státní regulace se zvyšují, zvyšuje se přerozdělování, zvyšuje se i byrokracie, zvyšuje se i počet státních zaměstnanců. Říkáte, že snižujete daně, ale zvyšuje se i složená daňová kvóta a snižuje se podíl investic na celkových výdajích státu. My bychom chtěli něco jiného. My bychom chtěli zvýšit konkurenceschopnost ne zákonem o investičních pobídkách a dotacemi, ale liberálnějším prostředím, nižšími daněmi, menší byrokracií a zejména přátelštějším přístupem k ekonomických subjektům.

Kandidoval jste s heslem (upozornění na čas), že chcete stát řídit jako firmu. Jak by podle vás taková firma dlouho vydržela, kdyby její provoz byl stále dražší (upozornění na čas) a efektivita se snižovala? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra, jestli má zájem o odpověď na doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ještě jednou. Když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak jsme měli závazek schválit zákon o státní službě. A vaše vláda - vlády Topolánka a Nečase to měly udělat. A neudělali jste to a byli jste u vlády až do roku 2013, de facto do poloviny roku 2013. Takže vy jste to měli udělat. A to, že ten zákon o státní službě se nepovedl, ano, to je pravda, že jsme byli u toho, ano, to je taky pravda, ale my jsme ho museli prosadit, protože zkrátka by nám byli zastavili peníze z Evropské unie. Takže není pravda, že by stát bobtnal. Pro vás navýšení 33 tisíc učitelů je stát. My potřebujeme ty učitele, my potřebujeme někoho, aby učil naše děti, ano, a potřebujeme hasiče a potřebujeme vojáky a potřebujeme policisty. Takže to není stát. A to snižování těch státních zaměstnanců, to je na těch ministerstvech. A to, že jich tam máme strašně moc, to je pravda, a proto i navrhujeme na příští rozpočet jejich snížení. Takže byl bych rád, kdybychom nezaměňovali učitele za úředníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Richterová, a to ve věci financování sítě adiktologických služeb a zvýšení spotřební daně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych poté, co jsme tady už dva dny diskutovali financování sociálních služeb, chtěla obrátit vaši pozornost k tomu, že je současně třeba řešit takovou pomezní oblast, která je ale velmi důležitá pro každého z nás. Každému z nás se může stát, že někdo, jeho blízký nebo on sám, bude potřebovat pomoct s léčbou závislosti. V naší zemi je dobrá, rozsáhlá adiktologická síť služeb, podporuje právě nejen závislé, ale jejich rodiny. Máme současně denních konzumentů vysokých dávek alkoholu více než 100 tisíc osob. Máme tady ročně 25 tisíc lidí právě v léčebnách, patologických hráčů 80 až 120 tisíc osob, injekčních uživatelů okolo 45 tisíc. Zkrátka ta čísla jsou obrovská, jsou z nově schválené Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. A v téhle strategii je i naznačeno, že je naprosto nutně třeba změnit systém financování téhle sítě služeb. Je třeba změnit vlastně příjmy z nenárokových na mandatorní a je tam i napsáno přímo, že je třeba prověřit možnost vzniku státního fondu rozvoje těchto služeb, které jsou financovány dnes částečně ze sociálních služeb, částečně ze zdravotnictví.

Ale u nás se dnes zvyšuje spotřební daň na alkohol, tabák a také daně z hazardních her. A s tím je otázka - v jiných zemích se vlastně podíl z těchto daní dává do speciálního fondu. Pracuje se i u nás - a to je moje otázka - na návrhu odvádět určitý podíl do takového státního fondu váženého na adiktologické účely? Kdo na tom pracuje? A kdy se kdyžtak očekává předložení takového návrhu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vážená paní poslankyně, na tom nepracuje nikdo, protože my zásadně odmítáme daňové asignace. Není důvod. Já jsem tady nebyl na tu rozpravu MPSV, ale já vám můžu říct, že od roku 2014, kdy jsme přišli do vlády, ta kapitola včetně návrhu rozpočtu 2020 je navýšena o 170 miliard korun. O 170 miliard korun. A tolik peněz tam nikdo nikdy nedal. A můžeme se podívat, jaké jsou tam ty hlavní položky. Ano? Například takové dávky nemocenského pojištění. Od roku 2013 - 20 miliard stouply, příští rok to bude 40. Důchody - 382 miliard, příští rok 510 miliard. Takže ta kapitola skutečně zásadně narostla. Zásadně narostla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP