(16.20 hodin)
(pokračuje Beitl)

Aktivace těchto lidí potom neslouží ani tak k realizaci nějaké konkrétní práce nebo vytváření hodnot, ale slouží spíše jako cesta k sociálními smíru v místě. Obce tak vlastně dodávají státu další sociální službu. Odměnou je jim ovšem aktuální snížení příspěvku na tuto činnost a legislativa, která už dnes vůbec neodpovídá realitě. Tato situace může v krátké době vést k tomu (upozornění na čas), že obce od organizace veřejně prospěšných prací odstoupí.

Vážená paní ministryně, kdy bude zahájen avizovaný dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí a definování zdrojů a pravidel? A kdy bude výplata dávek podmíněna povinností účastnit se veřejně prospěšných prací? Jaké legislativní kroky v této věci připravujete a kdy je předložíte Poslanecké sněmovně? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil poslance, aby si hlídali čas interpelace. Já jsem tolerance sama, ale myslím si, že ty otázky musí padnout, jinak to nemá smysl. Každopádně na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím máte slovo.

Ještě přečtu omluvu, než vám dám slovo. Tomáš Kohoutek se omlouvá dnes od 16.30 do 19 z pracovních důvodů, pan Jiří Kohoutek se omlouvá dnes od 16.30 ze zdravotních důvodů a pan poslanec Antonín Staněk od 16.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vážený pane ministře. Veřejná ochránkyně práv navrhla přijmout změnu úpravy podmínek státní maturity z českého jazyka a literatury a jednotné přijímací zkoušky pro osoby s odlišným mateřským jazykem tak, aby tyto byly vůči nim vstřícnější. Rád bych se zeptal, jak se ministerstvo staví v této oblasti k doporučením veřejné ochránkyně práv a jak bude dále postupovat. Kdy lze čekat případnou změnu?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je paní poslankyně Richterová na paní ministryni Janu Maláčovou. Paní poslankyně není přítomna v sále, její interpelace propadá. (Poslankyně Richterová právě přichází do sálu.) Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat na fungování Úřadu práce a zároveň plánované snižování procentních stavů ve státních úřadech. Jde o téma, kterému jsem se věnovala v interpelaci už minule. Jde o téma, které se týká tisíců zaměstnanců a jejich životní jistoty. Současně jde o něco, co se týká také všech obyvatel České republiky, kteří nějakým způsobem využívají služeb úřadu práce. Chci zdůraznit, že jde samozřejmě i o rodiče, kteří tam chodí pro zařizování rodičovského příspěvku. Jde o ty, kdo pobírají příspěvek na péči. Není to pouze takzvaně úřad pro lidi pobírající podporu v nezaměstnanosti. A tento úřad má nějaká kritéria, kolik lidí, kolik různých úkonů, správních řízení a podobně může jedna pracovnice, jeden pracovník zvládnout za určitý čas.

Já jsem velmi ráda, že jsem obdržela přesná čísla, jaké je to vytížení těch současných zaměstnanců. Z Generálního ředitelství Úřadu práce mi poslali tabulky. Oni vlastně měří, kolik minut trvá jaký úkon, a potom, jak to vychází. A můžu vám říct, že ten výsledek je opravdu velice, velice alarmující. To vytížení je 106 %. Potvrzuje to to, co mi říkají lidé z terénu, kteří na přepážkách na úřadech práce pracují. Že jsou zkrátka velmi napjatí, aby vůbec tu práci mohli zvládnout.

A k těmhle číslům, k té naprosté maximální vytíženosti, směřuje moje otázka. Jak v tomhle stavu, kdy je tohle status quo, můžeme vůbec mluvit o snižování o 10 %, případně o 5 % zaměstnanců? Na tohle bych ráda znala odpověď paní ministryně práce a sociálních věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře pane doktore Kremlíku, vážené kolegyně a vážení kolegové. Před rokem jsem interpeloval vašeho předchůdce, pana ministra Ťoka, ve věci problému, který se časově táhne již 22 roků, a to ve věci výstavby dálnice Brno-Vídeň, tedy dálnice D52. Zatímco Rakousko je již nějaký čas se svou částí hotového projektu prakticky u hranic, na české straně dle dostupných informací nepřibyl od prosince 1996 ani metr.

Takže se vás, pane ministře, táži - za prvé: Jak se na naší straně za poslední rok tento projekt posunul? Za druhé: Jaké jsou nadále překážky dobudování dálnice? A za třetí: Kdy bude dálnice Brno-Vídeň dle vašeho odhadu dokončena na území České republiky a kdy bude konečně celá zprovozněna? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane poslanče Ventrubo, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, dostavba dálnice D52 je dlouhodobě ze strany Ministerstva dopravy považována za prioritní stavbu. Problém z minulosti, a to neexistence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, byl překonán a v současné době příprava probíhá naplno.

V roce 2014 byla zpracována technicko-ekonomická studie R52, dnes D52 Pohořelice - státní hranice Česká republika - Rakousko. Na základě jejího projednání centrální komisí Ministerstva dopravy tato centrální komise schválila předmětnou studii v kategorii R25 5.120.

Nejblíže k realizaci je stavba 5206.1 Mikulov obchvat, která má vydané nepravomocné územní rozhodnutí ze září roku 2018, proti kterému bylo bohužel podáno odvolání. V únoru roku 2019, to znamená letošního roku, pak Krajský soud v Brně zamítl žalobu ekologických organizací, čímž potvrdil výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny k této stavbě. Tak to je alespoň pozitivní zpráva, pokud jde o únor 2018.

U stavby se dokončují práce na dokumentaci pro stavební povolení a byly zahájeny výkupy. U dalších úseků vyjma úseku, který řeší přechod vodní nádrže Nové Mlýny, se dokončují práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dne 29. 5. 2019 byla schválena aktualizace záměru projektu D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves. Nejkomplikovanější úsek je právě přechod Nových Mlýnů, který je plánován realizovat jako poslední. V rámci výstavby bude využita stávající silnice 1/52 pro směr D52 od Mikulova do Brna a ke stávající hrázi bude přisypán z druhého jízdního pruhu na straně k horní nádrži vodního díla.

Z důvodu náročnější přípravy projekčního řešení je počítáno s dlouhodobějším zachováním provozu v rámci tahu D52 na stávající první třídě s režimem umožňujícím i místní dopravu. V předstihu je řešeno vymístění pěší a cyklistické dopravy na hrázi směrem ke střední nádrži, kde je zadána Jihomoravským krajem dokumentace pro územní řízení. Předpoklad realizace této poslední stavby je předpokládán nejdříve v roce 2024.

Vážený pane poslanče, pokusil jsem se odpovědět na vaše dotazy. Vedete je správně, ale odpovědi jsou nelehké. Ale udělám maximum pro to, aby se D52, pokud jde o výstavbu a přípravu, výrazně posunula. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP