(17.10 hodin)
(pokračuje Kremlík)

V souhrnu příprava této veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele forenzního auditu až po její vypsání trvala dva měsíce, což v případě takto specifické a odborně náročné veřejné zakázky byla lhůta velmi krátká. V průběhu této veřejné zakázky pak Ministerstvo dopravy jako zadavatel obdrželo dodatečné dotazy od zájemců, které byly řádně a včas vypořádány, a zároveň byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Přesto nebyla skutečně podána žádná nabídka. Z reakcí soutěžitelů bylo možno důvodně očekávat vysoké finanční náklady na plnění zadaného úkolu. Na základě těchto skutečností by znamenalo opakované vypsání veřejné zakázky, tentokrát v rámci režimu zadávacího řízení, tedy zadání a zpracování nabídky by trvalo delší dobu a výsledek auditu by byl k dispozici až po funkčním období tehdejší Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tehdejší ministr dopravy proto svým dopisem z konce července 2017 navrhl předsedovi vlády panu Sobotkovi, aby předložil za celou vládu návrh změny předmětného usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a projednal zrušení tohoto úkolu. To jsou tedy fakta, která mám já k dispozici.

Pokud jde o další, nebo novější informaci, tak asi jste informován, že probíhá soudní řízení mezi státem a kamenolomem a v rámci tohoto soudního řízení je hledána odpovědná osoba. Nicméně, aspoň podle veřejných informací, bylo vypracováno snad kolem dvaceti různých posudků v tomto soudním řízení. Je tedy otázkou, jestli by mělo smyslu zadávat v současné době další forenzní audit, a musel bych se na toto detailně podívat a samozřejmě bych musel vyhodnotit i z hlediska zákona o majetku České republiky případnou účelnost a efektivnost tohoto postupu, a to s ohledem na to, že probíhá soudní řízení. Takže to je za mě v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji za doplnění, pane ministře. Některé informace, které jste tady řekl, jsou pro mě nové, nicméně já si stále myslím, že prostě usnesení Sněmovny pro vládu, že vláda má i z Ústavy odpovědnost Poslanecké sněmovně i z plnění usnesení, které Poslanecká sněmovna dá. Ono samozřejmě to, co jste říkal, tak mně vychází z toho, že od toho roku 2017, od té půlky roku 2017, kdy se nikdo nepřihlásil, se de facto nic nestalo, jenom jste si mezi Ministerstvem dopravy a Úřadem vlády předávali nějaké dopisy, jak to řešit, ale de facto se nic neudálo. Takže rád bych vás poprosil, abyste naplnil to, co jste řekl na konci - že se na to detailněji podíváte, na tuto záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, bohužel pan ministr Plaga tu není a nemám ani za to, že by se omlouval, nicméně chci na něj směřovat dotaz, který pokládám za důležitý, závažný. Týká se kapacity škol v prstenci kolem Prahy a v prstenci kolem dalších velkých měst.

Já jsem už v minulém roce upozorňoval na to, že schválený program, schválený v roce 2016, kdy byla alokace 1,6 miliardy korun na schválené projekty, už nestačí. Chtěl jsem se tedy zeptat, co se podařilo za tu částku již realizovat, a zároveň, kolik reálně v tuto chvíli odhadem zbývá dofinancovat, protože vlivem pohybu na stavebním trhu opravdu ty schválené projekty za tu příslušnou částku už realizovat možné není.

Chtěl jsem zároveň upozornit, že vlivem dalšího vývoje v suburbiu Prahy a dalších velkých měst se odkrývá významná potřeba budování další, nové kapacity. Je to dáno zejména tím, že se nedaří stavět byty v Praze a že stále víc a víc lidí odchází do Středočeského kraje a že znovu často zastupitelstva menších obcí podléhají ještě silnějšímu tlaku developerů. Odhadem bude v tom území scházet určitě více než dvě miliardy korun na to, aby se podařilo pokrýt potřebu toho území ohledně počtu míst v základních školách.

Chtěl bych se tedy zeptat, co se v tomto směru chystá pro příští rok v rozpočtu České republiky, a chtěl bych také v tomto směru požádat o to, aby se opravdu na tento vážný problém pamatovalo a Česká republika se na to připravovala, protože těch odezev z konkrétních míst z okolí Prahy mám v tuto chvíli opravdu několik, kde řeší závažný problém, se kterým si bez pomoci státu nejsou schopni poradit. Moc prosím o to, aby tato připomínka byla vnímána ryze věcně (upozornění na čas) a podařilo se najít na to odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že se stát musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana. Pan prezident o svém bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi nepravdivě prohlásil, že jej vyhodil pro neschopnost. Ten ale z Úřadu vlády v době, kdy jej Zeman vedl, odešel po dohodě. Protože hlavu státu žalovat nelze, tak se za jeho slova má omluvit Ministerstvo financí.

Vážená paní ministryně, zajímá mě, jak se k tomuto Ministerstvo financí postaví. Odvolá se ministerstvo, jak předpokládá prezidentův mluvčí Ovčáček? Nebo se tomu postaví čelem a omluví se panu Šarapatkovi? Myslím si, že si tu omluvu skutečně zaslouží. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dne 24. května 2019 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 1 jednání pod spisovou značkou 31C1/2018 ve věci žaloby doktora Zdeňka Šarapatky, kterou se po České republice, Ministerstvu financí, domáhá podle zákona č. 82/1998 Sb. omluvy za výrok prezidenta České republiky Miloše Zemana ze dne 16. 11. 2017 v rámci televizního pořadu s názvem Týden s prezidentem, vysílaného na televizní stanici TV Barrandov, který zní: Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval - teď nevím, jestli v Lidovém domě, nebo Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost.

Soud uvedeného dne rozhodl, že žalovaná strana je povinna se žalobci za vedený výrok omluvit. Předmětné rozhodnutí však není pravomocné a jeho vyhotovení s odůvodněním nebylo - to podtrhuji - dosud Ministerstvu financí doručeno. Z uvedeného důvodu tedy není možné se k němu blíže vyjádřit. Poté co Ministerstvo financí rozhodnutí obdrží, zváží další kroky, zejména možnost odvolání.

Soud své závěry o pasivní legitimaci České republiky, Ministerstva financí, v předmětném řízení opřel o dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu, spisová značka 30CDO5848/2016, ve věci Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, jímž tento soud mimo jiné stanovil: Prezident republiky je státním orgánem ve smyslu § 3 odstavec 1 zákona č. 82/1998 Sb., přičemž není rozhodné, zda v rámci takovéto své činnosti rozhoduje či naopak nerozhoduje o právech a povinnostech jiných subjektů cestou individuálních nebo obecně závazných aktů. Výkon veřejné moci ve smyslu § 1 odstavec 1 citovaného zákona zahrnuje výkon jakékoliv veřejnoprávní pravomoci, kterou je státní orgán ze zákona nadán. Výkon této pravomoci prezidenta republiky je třeba posuzovat jako úřední postup, který může vést ke vzniku újmy a založení odpovědnosti státu za ni podle § 13 odstavec 1 tohoto zákona. Ustanovení § 6 odstavec 3 zákona č. 82/1998 Sb. stanoví, že pokud není možnost příslušný úřad k odpovědnosti za nesprávný úřední postup dle citovaného zákona jinak určit, jedná za stát Ministerstvo financí. V případě prezidenta republiky taková situace nastala, a proto je pasivně legitimována Česká republika, Ministerstvo financí.

Platný plný název zákona je - ještě jsem ho tady necitovala - č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona o notářích a tak dále.

Čili bohužel v tuto chvíli nemohu vám dát, paní poslankyně, jinou, podrobnější informaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Chápu, že pokud není rozhodnutí pravomocné, tak na to nemůžete reagovat. Jen taková otázka mě napadá, zda si myslíte, že je v pořádku, aby se za rozmary a lži prostořekého prezidenta omlouvala ministerstva. Chápu, že asi nikdo jiný se nenašel, kdo by tedy tuto kompetenci mohl mít, nicméně otázkou je, že to potom platí také daňový poplatník. Je tomu tak?***
Přihlásit/registrovat se do ISP