(19.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane místopředsedo, já vás musím asi upozornit, že pořad dnešní schůze již byl schválen a že bychom se měli věnovat věci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale on nemluvil... Ale tady pan poslanec, vaším prostřednictvím, nemluví k tomu tématu toho bodu. My jsme tady měli bod. Já přesně vím, co jsem navrhoval. On mluví úplně k něčemu jinému. Bod se jmenoval Projednání opakovaného fyzického útoku na člena RRTV. Tak nechápu, proč tady o tom mluví. A já bych rád tím pádem rozebral zlodějiny, podvody a odsouzené lidi za ČSSD. Jako abychom si to přesně zrekapitulovali.

A já udělám jednu věc, pane poslanče, ještě si to rozmyslím, že já s přednostním právem si to připravím. A mám dojem, že je úterý, a až bude nějaké zahájení schůze, že budu úvodní hodinku věnovat kauzám ČSSD, vašim zlodějinám, podvodům, odsouzeným lidem. Zrekapitulujeme si to od roku 1990 - všechny vaše sliby. Takže jestli budete v tomto pokračovat, já mám času dost. Já si to připravím a budu tu až do voleb. Věnuji tomu každou hodinu tady na úvod. Každou hodinu každý den, co bude schůze. A budu vám tady rekapitulovat v přímém přenosu vaše kauzy ČSSD. A klidně můžeme. Jestli chcete, můžeme. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já už bych docela rád hlasoval o onom krátkém usnesení. Ostatně bude to podruhé, protože už jednou jsme takové usnesení přijali, v minulém týdnu tuším. Ale když už se ta diskuse takhle rozproudila, byl jsem vyzván, abych reagoval o té krvi na rukou.

Musím se zastat dnes většiny členů Komunistické strany Čech a Moravy, která vznikla po převratu a jejíž většina členů vstoupila do této strany až po převratu. Předtím nebyli komunisty. Takže prosím, vyprošuji si ony věčné nejapné poznámky o krvi na rukou, protože to bych já zase musel ukazovat na krev na rukou vyvrácených celých civilizací, ať už to byly křížové výpravy, ať už to bylo v Jižní Americe vyvrácení Aztéků, Inků a podobně ve jménu kříže. Neudělám to.

Ale byl to komunistický poslanec, kterému drželi u hlavy pistoli. Pachatel byl odsouzen. Byl to politický útok. A koneckonců byl jsem to já, který dnes ráno u Hlavní pošty byl obětí v uvozovkách, nebo cílem verbálního útoku: "Komunisto jeden, patříš na šibenici!"

Takže přátelé, ať již budeme hlasovat tak, nebo tak, důležité je to, že je třeba, aby to téma nezapadlo, projednal to bezpečnostní výbor, jak tady bylo řečeno, a hlavně abychom všichni, jak tady jsme, nezavdávali příčiny k eskalaci politického sporu, který různé vyšinuté kreatury mohou potom přetavit v ten útok fyzický. A já osobně, jsem člověk velmi mírumilovný, odsuzuji všechny útoky fyzického charakteru i slovního charakteru. To nepatří mezi slušné lidi. A chceme-li, aby naše společnost někam šla (upozornění na čas), tak se pojďme zklidnit a pojďme po meritu věci. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Gajdůšková, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, požádám vás, abyste se vaším prostřednictvím zeptal pana místopředsedy Okamury, jestli jeho předchozí faktickou poznámku máme brát jako sociální demokraté jako zastrašování, jako nátlak, jako vyhrožování. Já jako poslankyně za sociální demokracii jsem jeho vystoupení přesně takto vnímala. Nemělo nic společného s tím, že se bavíme o tom, že násilí proti komukoli je ve společnosti nepřijatelné a nepřípustné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda vaši otázku slyšel. Uvidíme, jestli bude reagovat. A nyní pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jsem také trpělivě čekal na hlasování, ale ono to někdy úplně nejde se dočkat toho, co je nejlogičtější.

Pochopitelně musím reagovat. Jenom připomínám, že i ta dnešní demonstrace vychází z roku 1989. Myslím si, že ty odkazy jsou naprosto jasné. (Nesouhlasné reakce z lavic ANO.) My si tento rok taky připomínáme. Tak jenom tady zopakuji, z čeho jsme vlastně vzešli. Vzešli jsme z obrovského politického násilí, z toho mlácení na ulicích, které bylo organizováno ve jménu komunistické strany. Bez toho bychom zde neseděli. Na Národní třídě 17. listopadu to komunisté s tím násilím přehnali, a proto jsme zde svobodní. Toto si přiznejme.

Čili já jenom reaguji, aby mě zde komunisté poučovali, jak se chovat, tak to si myslím, že je naprosto nemístné v tento rok. Odbočujeme od našeho politického vývoje. A to si myslím, že šťastné není. Čili vzešli jsme z politického násilí, které vyvrcholilo v listopadu 1989. To je nutné připomenout dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to je v tuhle chvíli poslední faktická poznámka. Stejně tak nemám žádné přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, všeobecnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo. Stejně tak nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých by se v tuto chvíli mělo hlasovat, takže zahajuji rozpravu podrobnou a poprosím o načtení případných návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom bych tady zopakoval tu jednu větu. Navrhujeme usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje podobné útoky, jako byly na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice." Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat, pokud tedy není zájem o závěrečné slovo, což neočekávám. Návrh jsme slyšeli. Pane zpravodaji, myslím, že procedura je jasná. Všechny vás odhlásím, protože řady prořídly. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Ano, svolám do sálu kolegy, kteří případně odešli.

Vypadá to, že počet se nám již celkem ustálil. Myslím, že si návrh usnesení pamatujeme. Pokud není potřeba, tak ho znovu přednášet nebudeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 448 je přihlášeno 119 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 1, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod. Děkuji všem, kteří to vydrželi.

Pořad jsme nevyčerpali, nicméně je po 19. hodině a nemůžeme tedy probírat návrhy zákonů, takže dnešní jednání končí a přerušuji tuto schůzi do zítřka do 9 hodin, kdy budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Jako první věc nás čekají třetí čtení.

 

(Jednání skončilo v 19.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP