(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké a všechny vás vítám.

Jak už to určitě znáte, aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás teď všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Jiří Bláha - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák do 11 hodin - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - zahraniční cesta, Ivan Jáč od 15 hodin - zdravotní důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Mikuláš Peksa - pracovní důvody, Karel Rais - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg do 12 hodin - pracovní důvody, František Vácha - osobní důvody, Petr Venhoda od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Marie Benešová do 11 hodin - pracovní důvody, Vladimír Kremlík - zahraniční cesta, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman do 12 hodin - zdravotní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 a 156. Sněmovní tisky 205, 240, 286, 298, 299, 300, 301, 302 a 332.

Připomínám, že ve 14 hodin máme pevně zařazené volební body 184 až 191. V 16 hodin bychom se věnovali pevně zařazeným bodům 242, 43, 122 a 41. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhých a prvých čtení.

Tak. Před zahájením mě požádal krátce o slovo pan poslanec Holík. Chtěl by se ještě vyjádřit k včerejšímu záznamu hlasování. Prosím. Poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, včera na závěr jsme tady schvalovali několik zákonů. Jeden z nich byl o nenapadání ústavních činitelů. A já jsem hlasoval pro. Nevím, jak se stalo, zjistil jsem to až doma, že tam mám, že jsem nebyl přítomen. Je tady hodně svědků, kteří viděli, že jsem byl přítomen a hlasoval. Nezpochybňuji hlasování, jenom to dávám pro záznam.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní tedy případná vystoupení poslanců k pořadu schůze. V tuto chvíli je písemně přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová. Registruji z místa pana poslance Ferjenčíka. Ještě jednou bych vás chtěl poprosit, abyste už zaujali svá místa a o klid v sále. Děkuji.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás požádala, abyste podpořili zařazení pevného bodu číslo 235 k návrhu pořadu - Informace vlády o ochraně klimatu. Je to bod, který jsme otevřeli 27. 3. Je to už přes dva měsíce, kdy jsme se nedokázali pokračováním diskuse v tomto bodu vrátit. A protože to je bod velmi závažný a aktuální, a je potřeba k němu přijmout nějaké stanovisko a požádat vládu, aby nás informovala, co v tomto činí, tak si dovoluji vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu. Navrhuji, aby byl pevně zařazen na úterý 18. června po pevně zařazených bodech z grémia - zpráva České národní banky. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom tady připomínka, že v současnosti je to bod 233, takže ochrana klimatu. Došlo k přečíslování v pořadu, ale v pořádku. Takže bod 233, Informace vlády o ochraně klimatu, napevno 18. 6. po pevně zařazených bodech.

Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostala se ke mně další cenná informace o tom, jak funguje elektronická evidence tržeb, a to, že některé složky daňové správy dělají to, že si objednají nějakou službu jako kontrolní nákup, pak trvají na tom, že nechtějí účtenku, a pak udělí pokutu tomu živnostníkovi za to, že jim účtenku nedal, a to i v případech, kdy normálně transakci zaevidoval do toho elektronického systému, pouze nevydal tu účtenku. Mně to přijde jako naprosto nehorázný postup ze strany daňové správy. A je to další z kamínků do mozaiky a důvodů, proč navrhuji vyřadit zákon o elektronické evidenci tržeb, sněmovní tisk číslo 205, z pořadu této schůze. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak bychom se vypořádali s přednesenými návrhy.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Balcarové, aby bod s názvem Informace vlády o ochraně klimatu, nyní označený jako bod 233, byl pevně zařazen na úterý 18. června po již pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 449, přihlášeno je 161 poslanců, pro 60, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní návrh pana poslance Ferjenčíka na vyřazení bodu 148, tisk 205, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 450, přihlášeno je 166 poslanců, pro 72, proti 85. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a budeme postupovat podle schváleného pořadu. A já otevírám bod

 

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v pátek 31. května tohoto roku. Bod byl přerušen, proběhlo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. U stolku zpravodajů už zaujala své místo místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a pan zpravodaj už je připravený u pultíku, aby nás provedl hlasováním. Já připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 205/6 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 205/7.

Teď poprosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Jana Volného, aby nám zrekapituloval, kam jsme se v hlasování dostali v pátek 31. 5., a budeme pokračovat v hlasování o dalších pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP