(16.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Myslím si, že na to, jak ty události tehdy probíhaly a že byly v rozporu s mezinárodním právem, byly v rozporu také s vůlí tehdejších představitelů Československa, na to jsme vedli už mnoho diskusí. Sněmovna i v loňském roce tehdy jasně ve svém usnesení deklarovala, že to byla okupace, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem. Dokonce o tom také hovoří smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993, kde se také jasně vymezuje tehdejší záležitost v tom duchu, že to byla tehdy okupace.

Takže já si myslím, že bychom jako Poslanecká sněmovna, jako partner ruské Dumy, měli přijmout usnesení, které by jasně vymezilo náš pohled na tyto aktivity. To usnesení jsem vám přednesl a dovolím si ho tady také stručně přečíst a představit. Usnesení má osm bodů. Řeknu zcela otevřeně, že je podobné usnesení, které přijal dnes zahraniční výbor Senátu, a Senát se bude tímto výborovým usnesením zabývat, tuším, 12. června na schůzi Senátu. Zároveň vlastně i dnes náš pan prezident také vyjádřil nesouhlas s těmito aktivitami, takže si myslím, že tady jsme poměrně zajedno.

První bod tohoto usnesení, které navrhuji, je, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je mimořádně znepokojena možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolu při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu.

Bod II. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR trvá na tom, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva.

Bod III. PSP ČR konstatuje, že by šlo o vážné porušení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993.

Bod IV. PSP ČR vyjadřuje vážnou obavu, že by po zkušenostech s obsazením suverénního území Gruzie a Ukrajiny mohlo jít ze strany Ruské federace o další pokus směřující k legalizaci jakéhokoliv podobného násilného aktu.

V. PSP ČR vyzývá vládu ČR, aby tuto otázku bez odkladu předložila na jednání příslušných orgánů OSN a aby ji projednala především se spojenci v rámci NATO a Evropské unie.

VI. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principů mezinárodního práva a smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a ČR z roku 1993. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vám rozumím. Já jsem vás původně nechtěl přerušovat, nicméně bych požádal všechny kolegy v sále, aby zjednali klid ve svém okolí, aby sami možná jednání nebo telefonní hovory přesunuli mimo sál, tak aby tady nebyl takový ruch, abychom se slyšeli.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Předposlední bod navrhovaného usnesení:

VII. PSP ČR vyzývá nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení, kterým by vyjádřili svůj nesouhlas s takovými kroky, které by vedly k přijetí navrhované novely zákona o vojenských veteránech. To by znamenalo legitimizovat vstup vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968.

VIII. PSP ČR pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslava Volodina.

Takže tolik k tomu usnesení. Možná poslední ještě argument zmíním. Je potřeba si také uvědomit, že bezprostředně v těch srpnových událostech, ale i následně po nich do odchodu těchto vojsk z území Československa i České republiky zemřelo zhruba 450 lidí na následky následně různých i dopravních nehod a více než 200 tisíc lidí po těch srpnových událostech opustilo území ČR a emigrovalo. Takže si myslím, že i z úcty a respektu vůči přímým obětem, jejich rodinným příslušníkům a těm, kteří tím byli jakkoliv postiženi, bychom jako Poslanecká sněmovna neměli k podobným aktivitám ruských poslanců mlčet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Znovu bych chtěl požádat o klid ve sněmovně. Připomenu, že návrhy usnesení je potřeba poté načíst nebo se k nim přihlásit v podrobné rozpravě.

Dále otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášeno pět poslanců. Nicméně s přednostním právem pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Rakušan. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.

Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. A já jsem v tomto znění již zaslal také dopis jménem SPD ruskému velvyslanci v České republice a ten dopis je relativně krátký, takže bych jeho znění také tady přečetl.

"Vážený pane velvyslanče, s velkým znepokojením jsem zaznamenal snahu některých politiků v Ruské federaci přiznat status válečných veteránů účastníkům invaze sovětské armády do Československa v srpnu 1968. Tento krok nutně a oprávněně povede k velmi výraznému zhoršení pohledu českých občanů na Ruskou federaci. Události spojené s invazí sovětské armády a následnou okupací jsou kapitolou našich vzájemných vztahů, kde je třeba si otevřeně přiznat jejich důsledky včetně desítek obětí na lidských obětech mezi československými občany.

Vždy jsem rozhodně obhajoval a budu obhajovat podíl a význam, který měla sovětská armáda na osvobození Československa od nacistické okupace během druhé světové války. Mám velký zájem na korektních a vyrovnaných vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací. Právě proto si upřímně a otevřeně dovoluji vás upozornit na velmi negativní důsledky, který takový krok může vyvolat. Děkuji za pochopení."

A také jménem SPD navrhuji usnesení, v podstatě jsou to ty první tři věty z toho, co jsem říkal. Takže je ještě jednou zopakuji. Je to tedy usnesení, návrh SPD, a zní to, ještě jednou tedy zopakuji ty první tři věty: "Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Také požádám potom o načtení či odvolání se na usnesení v podrobné rozpravě. Pak je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, jestli to platí. Nicméně než dorazí, tak přečtu omluvenku. Pan poslanec Schwarzenberg se nám omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Takže vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady chtěl něco prohlásit, náš předseda byl rychlejší a výrazně výstižnější. Jediné jako, co můžu říct: Já tu okupaci pamatuji, odsuzuji ji. V té době mi bylo patnáct let. Patřím k jednomu z mála těch, kteří to zažili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Rakušan. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající.

Kolegyně, kolegové, za prvé ryze technicky. My jako klub STAN plně podporujeme v plném znění návrhy usnesení, které zde načetl pan kolega Jurečka z klubu KDU-ČSL.

Chtěl bych skutečně připomenout to, jakým traumatem rok 1968 pro obyvatele tehdejšího Československa byl. 20. století bylo obecně stoletím nejrůznějších traumatických zážitků pro obyvatele našeho geografického prostoru. Toho geografického prostoru, který měl tu smůlu, že se dlouhodobě nacházel právě na pomezí mocenského zápasení těch silných velmocí. Rok 1968 znamenal obrovské zklamání i pro ty, kteří věřili, že v roce 1945 přišla statečná Rudá armáda osvobodit náš stát od fašistického zla, a náhle ta samá armáda vstoupila na naše území s tím, že tady dočasně bude, a to dočasně nebylo žádným datem omezeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP