(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, kde je na 16. hodinu pevně zařazený bod, tak pokud někdo nebude protestovat, tak bych poprosil předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Vzhledem k tomu, že počet přítomných zjevně neodpovídá počtu přihlášených, tak vás odhlásím. Případně se prosím průběžně přihlašujte.

 

A prosím pana předsedu. Tedy jako první je bod

 

185.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Máme připraveny výsledky těch sedmi volebních bodů. Mohu konstatovat z pohledu volební komise, že Sněmovna nebyla příliš úspěšná. Řada voleb bohužel propadla, nebyli kandidáti zvoleni a velké množství těch voleb budeme muset zopakovat. Ale taková je naše realita a je to naše práce.

První bod je tedy volba jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na ono zkrácené období do 5. dubna 2020. Je to jedno místo. Tato volba byla z těch úspěšných. Bylo vydáno 176 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 89. Pavel Bednařík získal 9 hlasů a Richard Němec 151 hlasů. Takže konstatuji, že Richard Němec byl zvolen členem Rady Státního fondu kinematografie.

A tady prosím pro stenozáznam, tento volební bod neukončujeme, pouze zůstává přerušeným. Respektive, pane předsedající, prosím, abyste ho vy přerušil, protože v dalších dnech Poslanecké sněmovny v rámci tohoto bodu budeme dále volit ono tříleté období. Tak prosím o formulaci, že bod je pouze přerušen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já tedy přerušuji tento bod. A posuneme se k dalšímu bodu, jímž je

 

186.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tato volba bohužel nebyla úspěšná. I zde bylo vydáno 176 hlasovacích lístků a také odevzdáno, kvorum 89. František Bublan získal 76 hlasů, Jiří Padevět 48 hlasů a Mikuláš Pešta 22 hlasů. Je to druhé kolo volby. Nebyl zvolen nikdo, tím volba končí a bude muset být vypsána nová lhůta na nominace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tedy tímto končím tento bod a posuneme se k dalšímu bodu, což je

 

187.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kvorum bylo stejné. Vydáno i odevzdáno 176 lístků, 89 bylo kvorum. Petr Ptáček získal 88 hlasů a Miroslav Volařík 56. Takže tady ta volba byla neúspěšná o jeden hlas. My jsme ty lístky přepočítávali a konstatuji, že po trojnásobné kontrole opravdu nedošlo k chybě. Volba je neúspěšná, končí, nikdo nebyl zvolen a bude vyhlášena nová lhůta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Končím tedy tento bod, jestli jsem to pochopil? Ano. A další je bod

 

188.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde jsme obsazovali dvě místa. I zde bylo vydáno a odevzdáno 176 lístků, kvorum 89. Tomáš Mrázek získal 36 hlasů, Michal Semín 83 hlasy, David Soukup 82 hlasy a Josef Šlerka 72 hlasy. Znamená to, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst. V tomto případě jsou to tedy čtyři kandidáti. Takže do druhého kola v Radě ČTK postupují všichni čtyři kandidáti.

V tomto případě prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tedy přerušuji tento bod a bude zase někdy zařazen. Prosím další bod, což je

 

189.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde byla Sněmovna částečně úspěšná. Opět 176 účastníků volby, kvorum 89. Pan Jan Babor získal 98 hlasů a byl zvolen. Michal Kučera 38, Jaroslava Nestěrová 68 a Stanislav Pfléger 50 hlasů. Zvolen byl tedy Jan Babor, zůstávají dvě neobsazená místa. Do druhého kola postupují všichni tři zbylí kandidáti - Michal Kučera, Jaroslava Nestěrová a Stanislav Pfléger.

I zde prosím o přerušení tohoto bodu a bude poté postoupen do druhého kola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, přerušujeme tento bod a posuneme se k dalšímu bodu, což je

 

190.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím, pane předsedo. A poprosím vaše kolegy o klid. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Toto je úspěšná volba. 176 účastníků volby, kvorum 89. Jan Lička získal 32 hlasy, Pavel Pustějovský 95 hlasů, a byl tedy zvolen členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to náš kolega poslanec, mohu mu poblahopřát. Tímto volba končí a můžeme ukončit i tento volební bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tímto bod tedy končím. Posledním bodem z tohoto bloku je

 

191.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Toto byla druhá volba, první kolo. Počty stejné - 176 účastníků volby, 89 kvorum. Zdeněk Koudelka získal 6 hlasů, Stanislav Křeček 26 hlasů, Markéta Selucká 54 a Jiří Šesták 5 hlasů. V prvním kole tedy nebyl nikdo zvolen a do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Jsou to Markéta Selucká s 54 hlasy a Stanislav Křeček s 26 hlasy.

Prosím tedy o přerušení tohoto bodu pro provedení druhého kola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, přerušuji tento bod. Tím jsme se vypořádali s tímto volebním blokem. Já vám děkuji, pane předsedo. (Poslanec Kolovratník se ještě hlásí o slovo.) Ano.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě prosím, když mám slovo, k vyhlášení nové lhůty. Byl jsem o to požádán zástupci některých poslaneckých klubů.

Vyhlašuji novou lhůtu pro podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Ta lhůta je standardní do pondělí 17. června do 12 hodin s tím, že je to ve variabilním týdnu. V úterý 18. června zasedne volební komise a vámi navržené změny by byly součástí volebního bloku potom ve středu 19. června. Takže ještě jednou opakuji, lhůta na podání návrhu na změny v orgánech Sněmovny je pondělí 17. června do 12 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A tím se posuneme dál, což je na tento čas pevně zařazený bod

 

242.
Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat
vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Marian Jurečka, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň i zpravodajem. Pan poslanec zřejmě bude souhlasit. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, členové vlády, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Děkuji vám i děkuji za to včerejší vyhovění zařadit tento bod na dnešní odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Já se jej pokusím zdůvodnit a uvést stručně a také předložit i návrh usnesení, který jsem vám všem dnes po obědě rozeslal na vaše emailové adresy, které máte uvedeny na webu Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych říci, že tímto bodem a následným usnesením chci reagovat na situaci, která vlastně vygradovala v minulém týdnu, kdy trojice ruských komunistických poslanců realizovala kulatý stůl na půdě dolní komory Poslanecké sněmovny, ruské Dumy tedy, a byli tam zástupci také jiných poslaneckých frakcí, byl tam dokonce i zástupce ruského Ministerstva zahraničních věcí.

Byla tam diskutována poslanecká iniciativa těchto poslanců, kteří chtějí předložit novelu federálního zákona o veteránech, kde mimo jiné chtějí řešit otázku například zvyšování některých výsluh a podobně. To chápu, že to je samozřejmě jejich interní věc, proti tomu vůbec nemůžeme cokoliv namítat. Ale vadí nám, mně tedy osobně, to, že tento krok je mimo jiné zdůvodňován tím, že tito vojáci byli na území tehdejšího Československa a plnili tady úkoly při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojenskostrategické operace vojsk členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP