(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom se ujistím, že avizujete návrh na přerušení před hlasováními, po načtení pozměňovacích návrhů. (Místopředseda Vojtěch Filip: Po načtení usnesení.) Po načtení usnesení, dobře.

A nyní pan poslanec Zaorálek, připraví se pan poslanec Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já vám přeji dobré odpoledne, dámy a pánové. A dovolte mi, abych tedy do naší debaty přispěl konstatováním několika skutečností, které mi připadají pro tu debatu zásadní a které tady ještě buď vůbec nezazněly, anebo byly pouze naznačeny.

Já pokládám za úplně zásadní pro naši probíhající diskusi to, že na stanovisko Ministerstva zahraničí, které jsme snad asi tady četli a známe ho, na to znepokojení, které bylo formulováno z České republiky, už máme stanovisko a máme odpověď, protože ruský velvyslanec, který tady mluví za Ruskou federaci, ve svém vyjádření řekl celkem jasně, že Ruská federace potvrzuje platnost smlouvy z roku 1993, zejména oné preambule, ve které se praví, že obě strany chtějí skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a následným neospravedlnitelným pobytem sovětských vojsk. Já pokládám tady tohle sdělení ministra, Ministerstva zahraničí vlastně, a velvyslance pro naši debatu za skutečně zásadní. A proč si to myslím? To mohu vysvětlit, pokud se dostaneme k tomu, o čem tady vlastně dnes mluvíme.

Vážení, ten návrh komunistů, který byl diskutován na tom kulatém stole 30. 5., tady, jak asi už bylo řečeno, není poprvé, on už byl takto předkládaný v roce 2016, v roce 2018. Jde v něm o to, aby se těm, kteří dovrší sedmdesát let, a starším vojákům, kteří prošli takovými událostmi v Etiopii, na Kubě i v Československu roku 1968, přiznala nějaká sociální - to není důležité - nějaká sociální podpora. A na to, aby to bylo přiznáno, aby to byli veteráni, tak by museli projít nějakými boji. Proto se v tom návrhu tvrdí, že tady v Československu v roce 1968 museli čelit puči a museli stabilizovat společnost. A to je ten důležitý moment, protože tento návrh - byl bych rád, kdybyste mě teď bedlivě poslouchali - tento moment a toto ruská vláda v roce 2016 i 2018 odmítla!

A poslechněte, s jakou argumentací to ruské ministerstvo obrany a ruská vláda odmítli. Oni řekli, že těmto z Československa to nemůže být přiznáno, prostě proto - a to je i pro mě zajímavé - že o tom aktu tehdy nebylo rozhodnuto žádnými státními orgány, což byl jeden z předpokladů, aby se někomu na takové akce potom vyplatily příspěvky jako veteránovi, a ten druhý, že by tady museli bojovat, ale oni se podle ruské vlády nestřetli s československými jednotkami ani s žádnými kontrarevolučními skupinami. To je argumentace použitá ruskou vládou v obou těch případech.

A vzhledem k tomu, že nám Ruská federace ústy velvyslance nyní sděluje, že ona stojí za tím, co je v té preambuli, za tím, že to bylo nepřípustné použití síly, tak já z toho dedukuji, že je slušná šance, že toto stanovisko ruská vláda bude opakovat. Tím spíš, že se poměrně, skoro v hodinách, setká slovenský premiér Pellegrini s ministrem zahraničí Lajčákem, dokonce i s ruským prezidentem Putinem, a já teda snad mohu říci, že mají tento bod také na programu, a můj odhad je, že se stane něco podobného, co se stalo Miloši Zemanovi, když tam byl na návštěvě, a my jsme tehdy řešili právě podobný problém, že ruská televize, možná si na to vzpomínáte, uveřejnila pořad, ve kterém mluvila o roce 1968. A Putin to tehdy dementoval a oficiálně řekl, že toto není ruská pozice.

To znamená, stejně tak ještě bych se mohl odvolat na to, že nejenom Putin, i Jelcin v minulosti prohlásili okupaci 1968 za morálně neospravedlnitelnou. Proto jsem přesvědčen - nechci předjímat a nechci tvrdit, že nemá smysl se o tom bavit, jenom vám říkám všechny argumenty, proč se domnívám, že v této chvíli, zvlášť po tom, co sdělil ruský velvyslanec, já za sebe vidím, že je to poměrně - já nechci říct, že to je jistota, ale domnívám se, to je poměrně jednoznačné. Ruská strana si podle mě nemůže dovolit s těmito oficiálními vyjádřeními prostě podpořit návrh, který se znovu vrací k problému, který jsme už vyřešili ve smlouvě z roku 1993. (Hovoří stále silnějším hlasem.) A proto tady říkám rovnou za sebe, že se nemohu ztotožnit s některými body toho usnesení, které tady je předloženo, protože v této situaci se obracet na OSN, na NATO a Evropskou unii mi prostě připadá hysterické!

Nezlobte se na mě, přátelé, ale musíme mít nějaké sebevědomí a nějakou důstojnost! My přece jako jsme schopni jednat jako rovný s rovným a nepotřebujeme běhat někam, prosit se, aby se nás někdo zastal! Tak špatně na tom snad nejsme! (Poslanec Jaroslav Foldyna tleská.)

Proto tvrdím, že ty body usnesení v tomhle smyslu v pořádku nejsou. A já prostě, nezlobte se na mě, ale dát to na zahraniční výbor je stejné jako dát tady něco na zdravotnický výbor. Zdravotnictví ovšem si nikdo netroufne posuzovat, zahraniční politiku, jak se zdá, každý. Ale budiž, hlasujme to, můžu se spokojit i s tím, že odmítneme některé body, aspoň ti, kteří se mnou budou souhlasit, nebo to dejte na zahraniční výbor. Vůle Sněmovny je zákonem. Já to respektuji. Jenom upozorňuji, že by bylo dobré respektovat pravidla hry ve Sněmovně. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Ten problém je právě v tom zdůvodnění, které oficiálně zní, že ti vojáci tady plnili úkoly při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČR po dobu rozsáhlé vojenskostrategické operace vojsky členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968. A to, co říkal pan předseda Zaorálek, to je takové symptomatické. Prostě v tom oficiálním zdůvodnění ruské vlády není, že to tak nebylo. To klíčové sdělení bylo, že se tady nepotkávali prostě s řádným odporem. Ale to, že to byla okupace, tak to ruská strana tak nějak trošku fabuluje a lakuje. A to je právě ten velký problém, který tady máme. A já bych chtěl říct, že v době normalizace, to mi říkali zahraniční diplomaté, se právě mezi nimi říkal takový vtip, a sice že Československo je nejneutrálnější země na světě, protože Československo nezasahuje ani do svých vlastních záležitostí. Prostě v řadě oblastí měl velitel západního okruhu, což byl sovětský důstojník, větší pravomoci než celá politická reprezentace tehdejšího Československa.

A já jsem velmi rád, že toto nepodceňuje ani pan prezident, nepodceňuje to ani Senát, a myslím si, že teď je řada na Poslanecké sněmovně, abychom jasně vzkázali, že aspoň my se cítíme být tím rovnoprávným partnerem, protože mám ten dojem z mnoha vyjádření představitelů Ruské federace, že oni nás tak rozhodně, rozhodně neberou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já jsem, vážený pane místopředsedo, chtěla ve své faktické poznámce reagovat na slova pana kolegy Zaorálka, bohužel zde není, ale to nevadí. Chtěla bych jenom říci, že jsem přesvědčena o tom, že jsou tady dodržována normální pravidla - férová pravidla - jednání Poslanecké sněmovny. Ten jeho závěrečný výkřik naprosto nechápu. Protože co na tom není normálního, jestliže v ruské Dumě se odehraje jednání týkající se České republiky? Ruská Duma je zákonodárný sbor Ruské federace, zákonodárným sborem, součástí zákonodárného sboru České republiky je Poslanecká sněmovna. Na těchto dvou polích se má odehrávat ten názorový střet. My jsme tady přednesli své důvody, proč si myslíme, že je správné zareagovat, ať už to ta strana myslí méně vážně, víc vážně, ať už dává kdo chce jakékoliv stanovisko, prostě tyhle pokusy nemůžeme nechat přejít bez povšimnutí a stát se jakýmsi hadrem, o který si o nás kdykoli Rusové otřou nohy. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík. Vaše dvě minuty, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP