(17.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych prostřednictvím pana předsedajícího zareagoval na slova kolegyně Němcové. My tady řešíme rozhodnutí ruské Dumy, nebo dvou pošahaných poslanců? Já těmto pošahaným poslancům sděluji nebo předávám, že si jich nevážím. Ale ruská Duma zatím žádné stanovisko nezaujala. Tak proč se zabýváme něčím jiným?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosil bych, abychom si i v projevech vůči poslancům jiných sněmoven hlídali jazyk případně. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku, poté paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl reagovat na předřečníka. Já bych ten bod nenavrhoval, kdyby na tom pracovním jednání, které se ale uskutečnilo, na tom kulatém stolu který se ale uskutečnil na půdě parlamentu, nebyl někde mimo, nebyli zastoupeni i představitelé jiných frakcí, včetně zástupce Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Kdyby někdo na tom jednání vystoupil a řekl, že s takovým odůvodněním této novely nesouhlasí. Nikdo se neozval a ještě do dnešního rána nebyla vůbec žádná reakce na to. Dnes tedy ano, možná v posledních hodinách se ozval velvyslanec Ruské federace v Praze. Ale uvědomte si, kdyby tehdy vystoupil třeba zástupce Ministerstva zahraničí Ruské federace a řekl - pozor, je to v nesouladu s naší mezinárodní dohodou nebo mezistátní dohodou mezi dvěma státy. To nezaznělo. Proto si myslím, že to není jenom otázka nějakých pošahaných dvou, oni byli teda tři ti navrhovatelé, jak jste vy říkal. Proto ta reakce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ještě jednou děkuji za slovo. Pro pana poslance Holíka, na kterého chci reagovat ve své faktické poznámce. Já jsem ve svém úvodním slově četla, co se odehrávalo na půdě Dumy, neřekla jsem, že jde o rozhodnutí Dumy, ani potom ve své faktické poznámce.

A pro vaši informaci tedy opakuji: Kulatého stolu 30. května na půdě ruské Dumy se zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí - zástupci všech poslaneckých frakcí - členové výboru pro obranu, představitelé Ministerstva zahraničí i společenských organizací. Celkem 60 účastníků schválilo rezoluce s výzvou k přijetí novely toho zákona. O tom já mluvím. Jestli vy mluvíte o dvou pošahaných komunistických ruských poslancích, to je váš výklad. Já jsem vám tady seriózně popsala, kdo se toho jednání zúčastnil a jakou podporu ta novela na sebe navázala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím do obecné rozpravy pan poslanec Bžoch, připraví se pan poslanec Luzar. Ještě než vám dám slovo, pane poslanče, je zde omluvenka pana poslance Gazdíka dnes od 17.30 z osobních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je dobře, že se tady o tom dneska bavíme, je dobře, že tady ten bod dnes máme. To, co se stalo v srpnu 1968, byl zločin, byla to okupace, bylo to porušení mezinárodní smlouvy a byl to vpád vojsk na naše území. Na tom se všichni tady napříč shodneme. A jediné možná, na čem se neshodneme, debata, která je tady rozvířena, kdo co kdy jak v ruské Domě řekl. Já nevím, nebyl jsem u toho jednání.

My samozřejmě podporujeme i ten návrh usnesení, který navrhl pan Jurečka, s tím, že tam máme akorát dvě výtky, resp. nebudeme hlasovat pro dva body, které si myslíme, že tam momentálně nepatří. Je důležité se o tom bavit, je důležité si tuto historii připomínat, je důležité říct za Sněmovnu, co si o tom myslíme, je důležité vyslat Ruské federaci tento signál.

Co se týče toho usnesení, pro co nebudeme hlasovat, je výzva vládě ČR, aby to předložila orgánům OSN a NATO, protože si myslíme, že v tuto chvíli ještě nedošlo k ničemu, co bychom tam s nimi mohli řešit. A další je bod čtyři, kdy se to připomíná Gruzii a Ukrajině, protože si myslíme, že ta situace byla prostě odlišná.

Nicméně já nezanedbávám to, co se děje. Samozřejmě vnímáme to, vnímáme Rusko asi stejně jako opozice. Víme, jak se Rusko chová. Nicméně na tyto provokace si myslím, že bychom neměli v tuhle chvíli naskakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zaujal mě tento detail, který se projednával ve slovech předřečníků - to zlé Rusko. A všimli jste si těch textů, které tady zaznívaly z tohoto místa? To tam vzadu bylo - my bojujem proti tomu zlému Rusku. To zlé Rusko. Já vám neberu váš světonázor, ale já se vrátím k tomu základu, o čem tady dneska jednáme.

Na půdě parlamentu proběhl kulatý stůl. Podívejte se do svých mailů, kolegové a kolegyně, kolik na půdě tohoto parlamentu probíhá kulatých stolů a různých debat. Jste ochotni dát ruku do ohně, že na těchto kulatých stolech a debatách nezaznívají slova, za která byste se styděli, byť jste tam účastni, neboť jste byli pozváni a ze slušnosti, protože vás to téma zajímá, tam jdete a podíváte se? V kolika zápisech z těchto jednáních máte napsáno, že jste protestovali proti tomu, co tam zaznělo, popř. jste se zdrželi hlasování, pokud z toho nějaká výzva vůči vládě nebo parlamentu zazněla? Řekněme si. Tady kolegové z SPD by mohli jistě vyprávět o svých seminářích, vůči kterým potom hájili své pozice, a byli nešťastní z toho, jak se na ně všichni sesypali. Najednou to otočili a dělají úplně totéž. Vzpomeňme si na ty semináře a kulaté stoly, které tady byly. Čili zkusme se taky zamyslet nad tím, jakou úroveň mají různé debaty na různých parlamentech a diskusních skupinách po celém světě. Rusko nevyjímaje samozřejmě.

Otevřel se tu problém přepisování historie. To je velice vážný problém. Při letošních oslavách osvobození Československa, potažmo Evropy, jsme byli svědky toho, že se zapomíná a rádo se přepisuje, kdo nás osvobodil. To si ale nepřipomínáme, nebo to používáme apoliticky. To bylo to zlé Rusko. Zapomínáme Sovětský svaz a další. Hovoříme o tom, co si to dovolili, že chtějí ocenit nebo dát do důchodu nebo přilepšit těm vojákům, kteří plnili rozkazy, a že tím přepisují historii. Že to udělali asi hloupě, určitě ano. Ruská vláda se již ozvala a tady jsem slyšel jediný relevantní argument, že je tady oficiální vyjádření velvyslance Ruské federace, který se k tomu jasně staví, a ta citace tady byla přesná.

Zazněla tu ještě jedna připomínka. Ono vlastně stejný, nebo hodně podobný návrh přijala Ukrajina, kde už jasně řekla, že ti vojáci, kteří jsou dneska ukrajinští občané a byli tady v osmašedesátém, tak tyto výhody mají. Kde jste stáli, kolegové a kolegyně, že jste tady neprotestovali proti tomuto zákonu z Ukrajiny? Kde jste byli? Proč jste si toho nevšimli? Proč jste proti tomu neprotestovali a nechtěli pomoc v OSN a NATO, aby zjednalo nápravu na Ukrajině? Nebo jenom reagujete na nějaký článek v novinách, který někdo napsal, a že se hodí do krámu, tak sem s ním? Já si myslím, že reagujete pouze na článek v novinách, byť kolega Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady hovořil tak přesně, že jsem si myslel, že dokonce na tom jednání byl, protože přesně věděl, kdo co skoro řekl a jak to bylo přijato a jestli tam někdo protestoval, nebo ne, hovořil zcela zásadně, že přece on jako by ty informace měl. Samozřejmě je to určitá nadsázka, kolega Jurečka tam určitě nebyl a četl pouze stejný článek jako já.

Hovoříme o tom, co je naší bolestivou historií. Rok 1968. Všichni to cítíme jako bolestivou historii českého národa, i já to cítím jako velice bolestivou historii komunistického hnutí obecně. A nás to velice poškodilo v naší budoucnosti a v našich přemýšleních o tom, jak zformovat svět a jak jít k lepší budoucnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP