(17.30 hodin)
(pokračuje Valenta)

Národe, věz, Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo jsou tvoji nepřátelé. Likviduj je. Likviduj Židy, Poláky, nič je bez milosrdenství. I takováto slova zaznívala z Ukrajiny. A teď prosím pěkně poslouchejte - tato slova zazněla v roce 2015.

A jaká byla před několika měsíci reakce naší Sněmovny na válečná oceňování banderovců a přiznávání vojenských zásluh? V podstatě minimální až žádná, nebo lépe řečeno nic neříkající a jen se čekalo, až tento ostudný problém odezní sám. Ukrajina přece silně dnes zbrojí proti Ruské federaci, a proč ji nějakými usneseními nadále oslabovat, že? A v tomto já právě spatřuji to pokrytectví některých a každý z nás, jak tady sedíme, ví, koho se to týká. A na to jsem chtěl ve svém příspěvku upozornit zejména. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl tady reagovat na oba dva předřečníky, poslance z klubu komunistické strany. Jenom stručně. Já jsem nečetl zdaleka jeden článek, když tak ať kolega Luzar prostřednictvím pana předsedajícího řekne který. Za prvé jsem si jich pročetl několik, pročetl jsem si vyjádření Ministerstva zahraničních věcí a také jsem lidem na Ministerstvo zahraničních věcí zavolal, abych si ty věci ověřil, abych opravdu měl informace pokud možno co nejblíže ze zdroje. Takže tolik jenom, že opravdu tak zásadní věc bych si nedovolil nikdy tady na půdě Sněmovny navrhnout na základě přečtení jednoho novinového článku. Tak já prostě nepracuji.

Nejsem si vědom, že by tady někdo říkal něco o zlém Rusku. Já tedy určitě ne jako předkladatel, navrhovatel tohoto bodu. Byla tady zmíněna jednání různých kulatých stolů na půdě Sněmovny. Nejsem si vědom za tu dobu, co jsem šest let v Poslanecké sněmovně, že by tady z nějakého takového kulatého stolu vzešly informace, které by mohly vést k rozporování uzavřených dohod mezi Českou republikou a jinými státy a které by mohly vést ke zpochybňování historických událostí na takovéto úrovni, jako se děje v tomto případě. Takže tolik.

A myslím si, že rozhodně to není bagatelní záležitost, a myslím si, že ani není nutné, abychom to přerušovali a dávali to na jednání zahraničního výboru, s ohledem i na to, že pan prezident si také volá ruského velvyslance k sobě na setkání v této záležitosti. Takže myslím si, že Poslanecká sněmovna je takový suverén, abychom to dokázali projednat i dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Žáček.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Člověk si připadá, že spíš zde zaznívají argumenty, které patří do Dumy a ne do českého Parlamentu v souvislosti s tím, o čem se bavíme. Myslím si, že ta sovětská propaganda, resp. komunistická propaganda před rokem 1989 jak ve vztahu k Ukrajině, banderovcům, tak ke vztahu Sovětského svazu zde má velmi silné zastánce. Ale primárně jde o odvádění pozornosti od toho, o čem se tady bavíme.

Souhlasím s kolegou Benešíkem, který jednoznačně, pregnantně formuloval náš vztah vůči tomu zákonu, a možná bych k tomu ještě dodal, že ten ukrajinský zákon tam má, že se to netýká těch, kteří spáchali válečné zločiny. Bude se ten ruský zákon také týkat všech těch vojáků okupačních armád, kteří přišli v srpnu 1968 a později a kteří tady spáchali válečné zločiny? Snažilo se Rusko či předtím Sovětský svaz předat spravedlnosti tyto lidi? My zde máme ty mrtvé, pietně jsme si je připomněli a měli bychom také chtít, aby ti zločinci, kteří ty zločiny spáchali, a nebylo jich málo, byli jednoznačně označeni. O tom je také ta dnešní diskuze. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych se obrátil vaším prostřednictvím na svého předřečníka pana poslance Žáčka. Já jsem vás poslouchal. Vy tvrdíte, že vraždění banderovců a UPA v letech 1941 až 1944 je prosovětská propaganda, že to není skutečnost? To jste řekl v Poslanecké sněmovně před tváří stovek, tisíců obětí těchto věcí? Můžete mi to ještě zopakovat jednou? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a pan poslanec Žáček bude reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Žáček: Ač toto považuji také za odvádění pozornosti úplně jiným směrem, než o čem se zde bavíme, tak upozorním, ta situace byla tak složitá, že zločiny, o kterých tady mluvil pan kolega z komunistické strany, páchali například na půdě Ukrajiny, Běloruska, ale i samotného Ruska také sovětští partyzáni. A existuje na to dneska velmi hodnotná odborná literatura, dokonce byla přeložena, v nakladatelství Academia vyšla. Pane kolego, načtěte si to!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka - pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vaším jménem ke kolegovi Žáčkovi. Pane kolego, styďte se! Styďte se, protože ospravedlňovat banderovce za to, co způsobili nejenom českému národu, tím, že momentálně bojujete proti Rusku, fakt, styďte se!

A ke kolegovi Jurečkovi vaším prostřednictvím. Pane kolego, když jste to konzultoval s Ministerstvem zahraničních věcí, jak tady říkáte, konzultoval jste s ním i vaše usnesení? Protože ten text a body, které tam jsou, budu velice rád, když řeknete, se kterým úředníkem nebo s kým z Ministerstva zahraničních věcí jste to konzultoval. Opravdu by mě zajímalo jeho jméno. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli zde mám přihlášku do diskuze - pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych na začátku svého vystoupení chtěl říct, že bych se chtěl přihlásit k tomu návrhu kolegy Miholy a kolegů z lidové strany napsat do českého kalendáře jako významný den 21. srpen. 21. srpen 1968 změnil životy tisíců Čechoslováků a generací Čechoslováků. I můj život změnil. Byla to okupace a není o čem tady diskutovat. V roce 1968 a následných letech došlo k pokroucení českého národa a československého národa, charakteru tohoto národa a je vidět, že to pokroucení neseme ještě s sebou. Pokroucení formou pokrytectví, které tady samozřejmě někdy slyšíme. Dneska vystupují partyzáni a partyzánky 10. května s jasným stanoviskem. Do roku 1989 jsem o nich nikdy neslyšel. Je to podivné. Když mluvíme o návrhu zákona v ruské Dumě, který přednáší nějaká retro skupina komunistických poslanců, čili nikoliv politická garnitura Ruské federace, ale nějaká skupina retro nějakých pošetilých poslanců, kteří navrhují, aby okupace Československa byla zlehčena nějakým aktem a jejich vojáci byli odměněni svou zemí. Kdyby to Ruská federace přijala, přijala by na sebe břímě špatných činů bývalého Sovětského svazu. Byli by pošetilí a blázni, kdyby to přijali. Jsem přesvědčen, že se tak nestane.

Mluvíme tady o Abcházii, Osetii atd. v kontextu s Ruskem. Tak mluvte také v kontextu toho, že český Parlament v roce 2008 odmítl uznat Kosovo, a byl to váš ministr Karel Schwarzenberg a váš předseda vlády občanských demokratů, kteří uznali Kosovo v rozporu s postojem českého Parlamentu, ale také v rozporu s mezinárodním právem, které bylo porušeno. Platí rezoluce 1244, která nikdy nebyla zrušena, a pokrytecky se tady snažíme tu rusofobii vetřít do nějakého pošetilého zákona, který se snaží nějací poslanci v Rusku, minoritní skupina - já jsem přesvědčen, že tento zákon nemůže projít, protože je proti dějinným událostem. Ruská federace v roce 1993 odmítla uznat okupaci Československa jako nějakou bratrskou pomoc. (Hovoří hlasitě, důrazně.)

Když tady mluví paní Němcová o Nočních vlcích, vy jste je možná viděla v televizi, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem s těmi lidmi mluvil. Nikdo z nich, nikdo z nich tady nemluvil o roku 1968 jako o oprávněném zásahu sovětských vojsk. Já bych vám chtěl říct, že oni sem jezdí každý rok 9. května, nebo v květnových událostech, aby uctili květinou 140 tisíc svých dědů a pradědů, kteří bojovali za můj život a také za váš! A také za váš! A že si toho nevážíte, to je vaše věc a vaše svědomí! Oni tady nic o roku 1968 neříkají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP