(17.40 hodin)
(pokračuje Foldyna)

A je ostudné, že se pořád my snažíme překrucovat ty dějiny. Ano, také tady zaznělo, jaké rozhořčení ve vás vyvolalo to... ti veteráni banderovců na Ukrajině. Já jsem tady nic takového neslyšel z toho pravého spektra. Vy jste tady nevystupovali, že jste pobouřeni, že sekali hlavy volyňským Čechům. To vás nepobouřilo. Zato ruský Noční vlci na motorkách vás pobouří. Oni sem přijedou a zase odjedou, jen položí ty květiny.

Promiňte, znovu opakuji, jsem pro přijetí toho návrhu kolegy Miholy, který srpen 21 určí jako významný den v České republice, protože to je významný den, který změnil naši zemi. A samozřejmě odmítám nějakou retrospektivní skupinu uvnitř ruského parlamentu, která se snaží přepsat dějiny. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju. (Potlesk na levé straně sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Je zájem o nějaké závěrečné slovo ze strany navrhovatele? Není tomu tak. Takže otevírám podrobnou rozpravu a do té je jako první přihlášen pan poslanec Jurečka. Poté se hlásí s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem předtím v obecné rozpravě podrobně odůvodnil a přečetl navrhovaná usnesení. Původně jsem to tedy předkládal jako jeden návrh usnesení, který má osm bodů, ale poté, co tady zazněl i jasný návrh pana vicepremiéra Hamáčka, aby to bylo hlasováno postupně, já s tím vůbec žádný problém nemám. Takže se k těmto návrhům tady hlásím v této podrobné rozpravě. Všichni jste to dostali mailem dneska ve 14.14 hodin do svých poslaneckých schránek. Takže to máte před sebou. Takže myslím, že dál už k tomu nemám moc co dodávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom pro pořádek. Ten návrh jsem v obecné rozpravě přednesl já, ne pan vicepremiér, aby se hlasovalo o těch bodech jednotlivě. Ale to je jenom formalita. Tak pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já se chci přihlásit k návrhu usnesení, které tady v obecné rozpravě už přečetl Tomio Okamura. Jenom mi předtím dovolte jednu krátkou větu. SPD samozřejmě kritizovalo na tiskové konferenci to, že Ukrajina chce z banderovců udělat válečné veterány, i to, že Stepan Bandera se asi před dvěma nebo třemi roky stal ukrajinským národním hrdinou schváleným ukrajinským parlamentem a že s takovou zemí Česká republika nadále spolupracuje. Takže pokud budeme spoluiniciovat tu debatu ve stejném smyslu, jako je ten dnešní bod, tak my jsme k tomu připraveni. Protože když jsme to kritizovali na tiskové konferenci, tak samozřejmě všechna média o tom mlčela.

Ale pojďme k tomu našemu návrhu usnesení. Dovolte, abych ho ještě jednou přečetl. Je to návrh SPD a zní: "Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa." Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, teď je čas na můj procedurální návrh, který jsem avizoval v rozpravě, a to je návrh na přerušení do přijetí usnesení na zahraničním výboru, tak abychom jednotlivá usnesení, která k tomuto bodu byla načtena, abychom je projednali na zahraničním výboru a mohli jsme o nich hlasovat. Řekl jsem důvod, pro který to navrhuji, a to je komplikovanost toho, že ten vztah, který váže ty mezinárodní smlouvy nejen k Ruské federaci, ale i k ostatním státům Svazu nezávislých států a těm čtyřem státům, které se podílely na vstupu vojsk, na té okupaci tehdejšího Československa.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále a poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Jedná se o hlasovatelný procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně. (Klepání z poslaneckých lavic na levé straně sálu.) A někdo tady klepe. Takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu v podrobné rozpravě až do skončení projednání této věci na zahraničním výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 819. Přihlášeno je 170 poslanců, pro 18, proti 63. Tento procesní návrh přijat nebyl.

 

Mám tu několik faktických poznámek. Zřejmě se ale spíš jedná jenom o zmáčknutí tlačítka, že? Nebo měl někdo zájem o vystoupení s faktickou poznámkou? Ne, už to mažu, výborně. Budeme tedy pokračovat.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele? Není. Budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení. Já bych tedy poprosil navrhovatele a zpravodaje v jedné osobě, zda by nás provedl tím hlasováním. Zřejmě bychom hlasovali o jednotlivých... (O slovo se hlásí poslankyně Balcarová.) K hlasování? Tak prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za udělení slova. Já bych jenom chtěla říct, že jsem se zdržela a na sjetině mám, že jsem hlasovala pro. A nechci tím zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pro stenozáznam. Prosím o přednášení jednotlivých bodů, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak já si dovolím tedy tak, jak to bylo i navrženo, v pořadí v rámci podrobné rozpravy tak, abychom tu proceduru zvolili tak, že budeme hlasovat o těch mých návrzích, které tedy bereme jako osm jednotlivých návrhů usnesení jednotlivě. A následně potom o návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásil kolega Radim Fiala, také jako jednotlivý návrh. Takže jestli je to takto možné?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já naprosto souhlasím. Ptám se, zda má někdo námitky proti tomuto postupu. A možná zvolím tu variantu, že bychom si tady ten postup odhlasovali jako proceduru, jestli tedy vám to nevadí.

 

Takže kdo souhlasí s postupem, který navrhl pan poslanec Jurečka?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 820. V tuto chvíli je přihlášeno 175 poslanců, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak tedy první bod z návrhu mého usnesení: "I. PSP ČR je mimořádně znepokojena možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení takzvaného pokusu o státní převrat v Československu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 821. Přihlášeno 175, pro 163, proti jeden. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Druhý návrh usnesení: "II. PSP ČR trvá na tom, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP