(18.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Já zareaguji na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pana poslance Zahradníka. Velice si vážím jeho vždycky pečlivého sledování věcí týkajících se ekologie. Už v minulosti jsme spolupracovali - jistě i v budoucnu - na Šumavě a jinde. Snad jediný rozdíl mezi námi dvěma v těchto věcech je, že pan poslanec vždycky mluví dlouho a já vždycky mluvím hrozně krátce.

Tak já to jenom zjednoduším. My jsme proti obchodování s chudobou, jsme proti obchodování se špínou ve vzduchu a jsme také proti bezhlavému přijímání evropských směrnic. My budeme proti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času, stručnost. Další je do debaty přihlášen pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych otevřel k této problematice otázku, která tady ještě příliš nezazněla, byť zpravodajka již zmínila důležitost tohoto zákona pro průmysl a energetiku. Chci připomenout energetickou koncepci České republiky a energetický mix Evropské unie. Jsou to dokumenty, které stanoví fungování energetického, nebo palivoenergetického komplexu v rámci celé Evropy na desítky let dopředu.

Stojíme před rozhodnutím, kdy Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie prosazuje v energetickém mixu jádro, jadernou energetiku jako takovou. Vnímáme hysterické výkřiky, které se ozývají z Německa, které říkají "jádro už nikdy, jádro nikdy!", hovoří o tom, že uhelná stopa energetiky založená na fosilních palivech musí také skončit, a spásu hledají ve zdrojích, které, řekněme si na rovinu, ještě nejsou tak energeticky vydatné jako třeba to zmiňované jádro.

Nevím, jak dalece si uvědomujete, jak by vypadala krajina třeba v Baltu, kdyby na vlnách, které se tam hýbají, byly elektrárny založené na využití síly vln. Nebo se jeďte podívat k Dánsku, jak vypadá pobřeží tohoto kdysi krásného území, dneska oseté, nahrubo oseté větrníky, které vyrábějí elektrickou energii, jenom proto, abychom přistoupili k něčemu, co technologicky ani technicky ještě nejsme schopni pevně zvládnout, a pouze hledáme jako řešení do budoucna možné energetické nezávislosti jak na fosilních palivech, tak samozřejmě na jádru.

Problém energetické koncepce je postaven na tom, že Evropa neví, jak regulovat a jak tlačit své jednotlivé členy Evropské unie k tomu, aby více investovaly a více byly otevřené vůči ekologizaci těchto zdrojů. Já bych chtěl připomenout, že Česká republika šla trošku jinou cestou. Česká republika v rámci svých emisních nařízení docela výrazně reguluje a nutí všechny zdroje a znečišťovatele ovzduší, aby se přizpůsobili ekologizaci emisí, které vypouštějí do ovzduší.

Já mohu jako příklad použít dobrou zkušenost z Moravskoslezského kraje, který donutil velké znečišťovatele k tomu, aby opravdu investovali miliardy korun do odprášení, do likvidace emisí a do myšlení na to, jak by to v budoucnu mělo vypadat. Ne všem krajům se to samozřejmě daří, popřípadě ne všechny kraje tento problém vnímají až tak důsledně jako my. Tady se sluší také připomenout, že se nebavíme o izolovaném problému, ale je tady problém, který se týká Evropy, a třeba zrovna v našem kraji Moravskoslezském je to problém Polska. Polsko si vyjednalo docela dlouhé výjimky na Evropské unii v rámci přístupových rozhovorů a to znečištění, které jim náš kraj trpí a je vyhodnoceno jako zdraví škodlivé a docela výrazně kritizováno občany, je hlavně způsobeno z Polska. Z polských hutí, které nedodržují limity, které Evropská unie stanovila a které my už dávno následně plníme.

Proto upozorňuji na to, že jenom vyjmout tady jakoby problém, že emise skleníkových plynů a emise obecně jsou jakoby problém České republiky a že my bychom k tomu měli přijmout jasné stanovisko, není až tak silně zjednodušující. Je prostě nutno říci, že nemůžeme vytrhnout tento bod z vnímání evropského kontextu.

A znovu se vracím k té energetické koncepci českého státu, protože před námi je rozhodnutí o jádru. My říkáme "ano, my chceme dostavbu", ale už se míjíme trošičku - za prvé financování, ale ten problém se asi vládě podaří v dohledné době vyřešit - termínově. My hovoříme o nějakých letech dopředu, ale ta budou mít přímou návaznost na to, jak bude přijata a jak bude fungovat obchodování s emisními povolenkami a obecně tady tento... použiji-li výraz byznys s ekologií, tak si myslím, že nejsem daleko od pravdy. (V sále je silný hluk.)

Ukázalo se, že dobrá myšlenka, která stála na začátku myšlenky emisních povolenek jako takových, se postupem doby docela výrazně zneužila. Já zde nechci připomínat svá slova, která jsem měl tady v rámci debaty s ArcelorMittal a obchodem s povolenkami, kdy jenom hodnota těch povolenek byla v řádech miliard, kdy se snažili i tyto povolenky, které mají sloužit k ekologizaci průmyslu a tohoto podniku v Moravskoslezském kraji, prodat, popřípadě nabídnout a zvýšit o ně hodnotu toho majetku -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na chviličku a poprosím všechny kolegy a kolegyně, aby se ztišili a umožnili vystoupení pana poslance. Prosím o klid.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedo. Čili nechci připomínat to, co s povolenkami udělali mnozí, kteří s nimi začali obchodovat. A ty povolenky, to je opravdu miliardová hodnota, která se dokonce zobchodovává na volném trhu jako odpustky, když pomyslím na dobu historicky dávnou, kdy Jan Hus kritizoval odpustky v církvi, tak jsme se dnes dostali do situace, že se mnohde emisní povolenky staly takovým odpustkem, takovýmto obchodním artiklem, který je na trhu docela výrazně ceněn. I to je možná problémem, kterým se bude muset tento sněmovní tisk 483 poprat.

Jedna věc, která tady ještě nezazněla, byť byla zmiňována zpravodajkou, a kterou bych na závěr chtěl zdůraznit a zmínit. Tento zákon může a zcela určitě výrazně ovlivní život občanů České republiky. Samozřejmě občané České republiky si nekupují povolenky, tak naivní nejsem. Ale občané České republiky kupují produkty, které přímo souvisejí s hodnotou těchto povolenek. Kupují teplo, kupují elektrickou energii, kupují plyn A tyto komodity, jejichž výsledná cena je ostře sledovaná našimi občany, jsou velice výrazně ovlivňovány emisními povolenkami. A jak již jsem zmínil, ono se z toho postupem doby mnohdy v rukou - ekologové mi prominou - mnohdy v rukou ekologů staly určité odpustky a určitý zdroj byznysu. A já bych velice nerad, aby tento návrh, nebo i tento zákon mířil k tomu, že se z toho stane určitý předobraz něčeho, čeho bychom potom mohli litovat.

Já bych tady velice rád apeloval na vás, kolegyně a kolegové, abychom uvažovali o tom, že tento návrh, tento zákon velice výrazně ovlivní průmysl v České republice, potažmo energetickou koncepci českého státu. Protože si myslím, byť to přímo takto nazváno není, ani naznačeno v těchto materiálech, ta energetická koncepce států bude určována jejich financemi a prostředky, kterými z těchto emisí nebo z těchto povolenek budeme moci do budoucna disponovat, a jak budou ty zásoby, nebo ty prostředky z těchto povolenek hospodařeny dále v rámci průmyslu.

Jakožto člen hospodářského výboru se nad tím docela často zamýšlím a v energetickém podvýboru tyto věci docela podrobně probíráme. Výsledky činnosti samozřejmě předkládáme hospodářskému výboru. A jistě víte, že jedna z našich aktivit směřovala k udržení zásobování teplem jako centrální služby pro občany, aby byli konkurenceschopní vůči těm malým lokálním topeništím, která zabezpečují, nebo někdy, momentálně nyní levněji zabezpečují zdroj tepelné energie pro občany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP