(18.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Přesto přistupujeme k tomu seriózně a říkáme, že to, co tady bylo vybudováno, ty dálkové rozvody tepla, velké energetické zdroje, které jsou schopny zásobovat velká města, jsou ve výsledku silně ekologické, protože jeden velký zdroj tepla by musel být nahrazován desítkami malých zdrojů tepla, které mají emise podstatně větší. Přesto zatížení emisními povolenkami těchto různých zdrojů je samozřejmě různé, protože lépe se uvaluje, nebo lépe se obchoduje s těmito emisními povolenkami jedním velkým než nějakému společenství vlastníků bytových jednotek. Když si představíte panelový dům o dvaceti, třiceti partajích, kteří si udělají vlastní kotel a fungují na tom trhu hodně podobně, dokonce ukazují, že jsou schopni uspořit nějaké prostředky oproti těm, co jsou napojeni na centrální zdroje tepla.

I to jsou věci, které budu sledovat v rámci projednávání tohoto zákona, jak dalece tento návrh je schopen a postihne tady tento trh - znovu opakuji trh, nejde opravdu o životní prostředí, až v tom prvním slova smyslu, ale trh, který tady vznikl s ekologií.

Dovolil bych si navrhnout, a předpokládám, že ten návrh zazní, protože již o něm bylo hovořeno, aby tento návrh projednával hospodářský výbor, potažmo jeho podvýbor, který se zabývá energetikou, protože tento zákon bude do budoucna docela jistě úhelným kamenem - krásná přesmyčka - úhelným kamenem toho, jak bude český průmysl fungovat do budoucna. Prostě je nutno se nad tím zamyslet a nebrat to jenom jako jeden z předpisů Evropské komise, nebrat to jenom jako jeden z dalších kroků k zelenějšímu Česku, ale také se zamyslet nad tím, že bude třeba toto řešit i z kontextu energetické koncepce státu, palivového komplexu České republiky a obecně průmyslu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Richter od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. A o slovo se přihlásila paní zpravodajka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji. Chtěla bych vystoupit ještě v rámci rozpravy. Co jsem tady slyšela od kolegů, tak je mi z toho zřejmé, že ta problematika je velmi složitá, i to, jak se budou čerpat peníze jednak z výnosů, co půjdou do českého rozpočtu, potom také z modernizačního fondu, kam půjde stejné množství peněz, to znamená v období 2021 až 2030 přes 100 miliard. Stejně tak ještě větší prostředky jsou v takzvaném inovačním fondu, ty budou moci čerpat české firmy u Evropské komise a budou určeny na investice do modernizace energetiky, zvyšování účinnosti, na vývoj a inovace. Takže těch prostředků, které z obchodování emisními povolenkami budou, je velmi mnoho.

Proto jsme se rozhodli ve výboru pro životní prostředí, že uspořádáme kulatý stůl, kam bych ráda všechny zájemce o toto téma pozvala, abychom si to tam mohli vydiskutovat. Pozvali jsme zástupce Ministerstva životního prostředí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a doufám, že přijmou účast i poslanci z hospodářského výboru, z podvýboru pro energetiku a výboru pro životní prostředí. Pozvali jsme také senátory. Takže jste všichni, kdo máte zájem o tuto problematiku, zváni. Vydiskutujme si to na výboru životního prostředí u kulatého stolu příští úterý od 14.00 hodin. Jste všichni zváni. To je moje pozvání.

A potom bych ještě ráda řekla, že jako zpravodajka vnímám žádost pana ministra životního prostředí o zkrácení lhůty pro projednávání mezi prvním a druhým čtením jako nešťastnou, protože jde o velmi složitou problematiku a byla bych ráda, abychom měli hodně času na projednávání. Jde o velký objem peněz. Jde o stovky miliard. Takže prosím, věnujme tomu tolik času, kolik si tato novela zaslouží. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Munzar, pak se připraví pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na paní zpravodajku vaším prostřednictvím. Ono to není jenom o tom konci, o těch, jak vy jste tady říkala vaším prostřednictvím, že se jedná o stovky miliard, které půjdou někam prostřednictvím kompenzačního fondu, nebo modernizačního fondu, ale ono to má samozřejmě důsledky daleko větší, a to jsou ty důsledky, o kterých tady hovořil kolega Luzar. A to jsou důsledky celkově do hospodářství, protože ty peníze se netvoří ze vzduchu. Ty peníze se někde berou a ty se berou de facto od konečných spotřebitelů. Tady se z emisního obchodování stal vlastně umělý finanční derivát, který prodražuje některé věci. Můžeme se bavit, jaké to má skutečné faktické důsledky do ekologizace jednotlivých zařízení, jaké to má faktické důsledky do zlepšení životního prostředí, ale můžeme se také bavit o tom, jaké to má faktické důsledky do životní úrovně obyvatelstva. A jestli si vzpomínáte, dámy a pánové, na začátku roku jsme tady v rámci daňového balíčku a na konci minulého roku řešili otázku, jakým způsobem právě obchodování s emisními povolenkami prodražuje obchodování s teplem, a snižovali jsme kvůli tomu DPH, abychom kompenzovali trochu obyvatelstvu negativní důsledky celého toho postupu.

Proto podporuji to, aby tuto záležitost projednal hospodářský výbor, protože je to zejména o dopadech do hospodářství. A zároveň souhlasím s paní zpravodajkou, že žádost o zkrácení lhůty je příliš ambiciózní. Je to docela důležitý zákon a měli bychom mu věnovat patřičnou pozornost včetně času. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další faktická poznámka - pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, není to faktická poznámka. Jenom bych se chtěl vrátit ještě k vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy. V hlasování 822 mám na sjetině ne a já jsem hlasoval ano. Takže bych pouze pro stenozáznam chtěl udělat opravu. Nezpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jenom krátká poznámka. Jsem přesvědčen, že tento zákon bude mít značné dopady na průmysl a energetiku, taky dopravu. Jsem přesvědčen, že to bude mít sociálně-ekonomické dopady. A mně osobně také připadá důležité, aby se tímto zákonem zabýval i hospodářský výbor. Co je potřeba říct, je, že každým krokem, který činíme, bychom neměli současně v rámci konkurence znevýhodňovat náš průmysl. Samozřejmě že ekologie je důležitá. Tyto kroky máme činit. Ale nemůžeme přitom diskriminovat náš český průmysl v rámci mezinárodního konkurenčního prostředí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím rozpravu. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra? (Není.) Paní zpravodajka? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Jenom bych shrnula procedurální návrhy, které tady padly - jednak to byl návrh pana ministra životního prostředí na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením a jednak to byl návrh pana poslance Luzara na přikázání také do výboru hospodářského. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Samozřejmě v té správné fázi projednávání se znovu dotáži na ty výbory. Konstatuji, že návrh na vrácení ani zamítnutí přednesen nebyl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já navrhuji přikázání jako garančnímu výboru výboru hospodářskému. Argumenty už tady zazněly, můžu je znovu klidně zopakovat. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda je další návrh. Pan poslanec Ferjenčík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP