(19.00 hodin)
(pokračuje Nacher)

Dále bych chtěl upozornit, že když si to přečtete důkladně, tak tam je z toho výjimka týkající se úmyslně vzniklé škody, které se to samozřejmě logicky netýká. A my to zároveň v této chvíli máme připravené tak, že to přechází na zákonné zástupce, případně na osoby, které vychovávají ty děti aktuálně, nicméně i po dohodě díky tomu, že se tomuto návrhu dostalo velké mediální pozornosti ještě předtím, než jsme ho tady probírali, potom podáme pozměňovací návrh, který by měl toto řešit pouze prostřednictvím zákonných zástupců. To znamená, že tady je podle mě jasný důkaz toho, že vnímáme zpětnou vazbu a tomu i upravujeme tento návrh novely občanského zákoníku.

Poslední poznámka, abych byl skutečně stručný, jak jsem byl vybídnut panem předsedou, je to, že se tady bavíme o dluzích, které vznikají odteď do budoucna. My samozřejmě musíme řešit i to, jak vyřešit dluhy dětí, nebo dneska i dospělých, které ale vznikly v jejich dětském věku v minulosti. Jedna věc je, jak se to řeší na komunální úrovni, druhá věc je, co tady budeme navrhovat v Poslanecké sněmovně. Takže bych vás chtěl poprosit o podporu s tím, že jde o mix různých opatření, kde cílem je vyřešit dětské zadlužení, které v Evropě nemá obdoby. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy přihlášený je pan poslanec Bartošek. Omlouvám se, přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Majerová Zahradníková od 19 hodin do konce z osobních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Filip od 19 hodin do konce z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Za mě velmi krátce. Kolegyně a kolegové, já vás žádám o to, abyste tento tisk propustili do dalšího čtení. Dejme šanci dětem na to, aby měly budoucnost, která není zatížena dluhy. Dejme jim šanci na to, aby mohly začít svůj život a nemusely před sebou vláčet desetitisíce, které je zatěžují v jejich startu do života. Skutečně se to týká nezaviněného konání, netýká se to vědomého konání, například posprejování tramvaje a podobně. Ty dluhy by jim samozřejmě zůstaly. Ohledně rodin a jejich výchovy, tam nemám strach. Každá rodina, která funguje a kde se starají o to, co dělají jejich děti, tak v okamžiku, když dítě přijde s dluhy, pevně věřím, že ta rodina si to uvnitř vysvětlí a vyříká, aby děti nedělaly dluhy a nejezdily například samy načerno. Je důležité, aby rodiče tyto informace měly.

Já vám děkuji a ještě jednou vás žádám o podporu tohoto tisku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Výborný, poté pan poslanec Kolářík jako další z navrhovatelů.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. U tohoto bodu říkám včera bylo pozdě. Skutečně zaplať pánbůh za to, že bude projednán tento návrh co nejrychleji tady v Poslanecké sněmovně, protože problém s tím bezprecedentním zadlužením dětí je obrovský a je povinností nás poslanců, a já jsem rád, že se tady našla shoda napříč poslaneckými kluby, je úplně jedno v jakém tričku - opozičním, koaličním, vládním, nevládním - jsme, ale je potřeba tuto věc řešit. Já to velmi vítám. V úterý příští týden ráno se schází podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a de facto jediným bodem programu bude právě tato novela, tak abychom ji probrali už na podvýboru a na ústavněprávní výbor potom šli se stanoviskem podvýboru. Určitě tam jsou některé drobné věci, které tam ještě, tak jak se ozývá i odborná veřejnost, pěstouni a další, bude potřeba cizelovat, ale k tomu jsme připraveni a já jsem rád a doufám, že tady pak velmi rychle proběhne druhé a třetí čtení, abychom poslali tento návrh do Senátu a byl rychle schválen právě proto, aby řešil situaci, která tady dneska je. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Kolářík.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už vás nebudu dlouho zdržovat. Opravdu bych chtěl jako jeden z předkladatelů také požádat o propuštění do dalšího čtení. Věřím, že tam nebude problém. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, že připravil takovou pěknou zpravodajskou zprávu, a chtěl jsem ho právě vyzvat, že se tomu budeme věnovat na tom podvýboru, kde to můžeme rozebrat podrobně. Já děkuji za vaše hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. Ptám se, zda je ještě zájem někoho jiného o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem. Není tomu tak. Nepadl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor než výbor ústavněprávní? (Gong.) Není tom tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 835 v tuto chvíli přihlášeno 165 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Nikoho nevidím. Konstatuji, že jiné návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty nepadly, a končím prvé čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji.

Prosím ještě o pozornost. Zítra pokračujeme v 9 hodin bodem písemné interpelace. Na základě dohody stran, v případě, že je tam jenom jedna interpelace a ta skončí dříve než v deset hodin, pokračujeme přesně v deset hodin. V případě, že by se ta jedna interpelace protáhla, pokračujeme bezprostředně po skončení této interpelace. Děkuji. Na shledanou. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP