(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně a poslanci, zahajuji odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Na programu jsou ústní interpelace na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše a ostatní členy vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Než dám ale slovo první vylosované poslankyni Ivě Kalátové, tak vás seznámím s omluvami. Z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 do 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá poslanec Daniel Pawlas, dále se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 14.30 a 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji poslanec Vít Rakušan, dále se omlouvá poslanec Lukáš Černohorský od 14.30 dnes, a to z důvodu pracovního jednání vyšetřovací komise pro OKD, dále se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z dalších pracovních důvodů paní poslankyně Aulická Jírovcová, dále se omlouvá pan poslanec Bohuslav Svoboda z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a zatím jako poslední omluvu zde mám omluvu pana poslance Miloslava Roznera, který se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy přistoupíme k ústním interpelacím na předsedu vlády Andreje Babiše.

 

238.
Ústní interpelace

Dávám slovo poslankyni Ivě Kalátové, která byla vylosovaná na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a připraví se poslanec a předseda ODS Petr Fiala. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne vám všem přítomným.

Já se obracím na vás, pane premiére. Mohl byste nám představit základní parametry návrhu státního rozpočtu, který by v červnu měla schválit vláda? Již několik měsíců můžeme ve veřejných diskusích pozorovat poměrně bouřlivé debaty na nejrůznější témata. Proto bych vás chtěla požádat o informaci, jakým způsobem chce vláda naplňovat své priority, k nimž se zavázala v programovém prohlášení představeném této Sněmovně prostřednictvím státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo financí předložilo vládě předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2020 i střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2021 až 2022 a v navrhovaném státním rozpočtu pro rok 2020 se počítá s celkovými příjmy v částce 1558,1 mld. Kč a výdaji ve výši 1598,1 mld. Kč, to znamená saldo minus 40.

Já mám tady ten slavný graf (ukazuje graf ). A já vždy zdůrazňuji, že důležitý je výsledek. Takže tady na tom grafu je vidět, že my trvale sice plánujeme schodky, ale my je snižujeme, to znamená, že mezi rokem 2018 a 2019 došlo ke snížení schodku na 40 mld., ale výsledek rozpočtu 2018 byl plusový, takže plán byl minus 50 a výsledek byl plus 2,1. Co je strašně důležité, je, že Česká republika neustále snižuje státní dluh. Tady je to vidět, s nástupem naší první koaliční vlády v roce 2013 byl poměr státního dluhu vůči HDP 41,1 % a za minulý rok to kleslo na 30,6 a tento rok je plán 29,8 a příští rok 29,3.

Víceméně tím, že roste HDP a absolutní dluh je stejný, proto patříme mezi nejlepší země v Evropě, posunuli jsme se na čtvrté místo, ale před námi jsou malinké země jako Lucembursko a myslím, že Estonsko, takže z těch středně velkých zemí my skutečně máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtu, a i když navyšujeme výdaje, důležité je, že vývoj státního dluhu vůči HDP je pozitivní tím, že se snižuje.

Možná jste zaznamenali, že teď Evropská komise zahájila řízení s Itálií o tom, že oni ten rozpočet nedrží v rámci maastrichtských kritérií.

Jedna z největších položek jsou důchody. Ty rostou o 36,9 mld. na celkových 509,4 mld., a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Tady můžete vidět (opět ukazuje své podklady), jak jsme začínali v roce 2014, ještě důsledek pravicových vlád 45 Kč a tento rok je to 900 a ještě důchodci nad 85 let mají tisíc korun navíc. To znamená, že jenom za tento rok jsme dali navýšení důchodů jako za šest let pravicových vlád a příští rok je to znovu 900 Kč. Takže já myslím, že se snažíme navýšit životní úroveň našich důchodcům a platí ten cíl - průměrný důchod v roce 2021 15 tisíc - a také plníme to, co jsme měli v plánu, v programovém prohlášení vlády, že jsme zavedli slevy na jízdné na železnici i v autobusech nejen pro důchodce, ale i pro studenty.

Co se týká kapitálových výdajů, tak to jsou investice, ty de facto také navyšujeme, a to společně s penězi z evropských fondů. Příští rok je to 135 mld. a je to navýšení... (Listuje ve svých podkladech.) Já se podívám, tady to můžeme vidět - navýšení na 135 mld. z rozpočtu 2019 122, takže navýšení téměř o 13 mld.

Jak je známo, my stále pracujeme na návrhu národního investičního plánu, a samozřejmě -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas, pane premiére. Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně Ivy Kalátové, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Máte zájem, paní poslankyně? Tak prosím. Vaše jedna minuta.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo. Já bych přece jenom ještě, pane premiére, jestli bychom se mohli zastavit u těch priorit a trochu je konkretizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan premiér si přeje reagovat. Takže pane premiére, vaše dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP