(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

MMR řídí Integrovaný regionální operační program, který svým zaměřením reflektuje potřeby území a obcí, které jsou v rámci programů významnou skupinou příjemců. MMR také koordinuje realizaci nástroje komunitně vedený místní rozvoj, v jehož rámci dochází k rozvoji venkova zdola za účasti místních akčních skupin, které definují rozvojovou strategii svých území. Na realizaci těchto strategií bylo vyčleněno cca 16 miliard korun. Ty oblasti, které jsou z pohledu rozvoje venkova důležité a nelze je podpořit z evropských fondů, MMR v rámci své působnosti podporuje přes vlastní dotační programy. Od tohoto roku je spuštěn nový program Podpora rozvoje regionů 2019+, zaměřený na komplexní zlepšová - (Předsedající upozorňuje na čas, premiér ihned odchází od mikrofonu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně Věry Kovářové, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Máte zájem, paní poslankyně? Prosím, vaše minuta.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Myslím, že panu premiérovi dám možnost, aby dokončil svoji odpověď o té další fázi.

Jen se zeptám, pane premiére - není vám hloupé, že vás musejí interpelovat vlastní poslanci? To se těch otázek opozičních poslanců tak bojíte? Proč si to nemůžete třeba říct na klubu? Tímto způsobem, který tady prezentujete, v podstatě navazujete na tradici, kterou ve Sněmovně zavedly ty tradiční strany, které tolik kritizujete a kolikrát jste je již kritizoval. Myslím si, že dobrý premiér se opozičním otázkám nevyhýbá.

A na závěr mi dovolte říci, vy jste se mě ptal, proč vás vlastně interpeluji, proč se ptám, když za vámi mohu přijít například do parlamentního bufetu a tam mohu položit otázku a vy mi na ni rád odpovíte. Tak to prosím poraďte i svým poslancům. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan předseda vlády Andrej Babiš. Prosím. Máte dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Jasně, paní poslankyně. A vy byste nikdy nepřišla. Vy potřebujete mít na to mikrofon, aby vás viděli ti lidé, ne? Kvůli tomu sem chodíte. O to vám ani nejde vlastně o to... (Mává podkladem k odpovědi.) Ale dobrý. PR super. A my spolu jsme udělali ty školy kolem Prahy. Já jsem tam poslal peníze pro devět tisíc žáků. Předtím to nikdo neřešil. Takže dobře, že to víte. Ale já chápu... A věřte mi, že já se nikoho nebojím. Fakt ne. Na to už jsem moc starý.

Takže bych to dokončil. Od tohoto roku je spuštěn nový program Podpora rozvoje regionů 2019+, zaměřený na komplexní zlepšení obslužnosti obyvatelstva, zejména venkovských obcí, a tím zvýšení kvality jejich života, což je jeden z nástrojů pro zvýšení populační stability příslušných venkovských oblastí. Dotace v programu směřují například na podporu obnovy místních komunikací, sportovní infrastruktury, staveb a zařízení dopravní infrastruktury, podporu rekonstrukce a přestavby veřejných budov, revitalizace veřejných ploch, obnovy drobných sakrálních staveb a hřbitovů nebo podporu dostupnosti služeb včetně prodejen se základním zboží. V rámci uvedených oblastí bylo na podporu malých obcí do tří tisíc obyvatel v roce 2019 vyčleněno přes 900 milionů korun.

Z pohledu malých obcí je významný program Podpora revitalizace území, který podporuje komplexní revitalizaci, výkup, demolice, obnovu zchátralých objektů v rámci intravilánu obcí. Podporována je demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, na kterou bylo v roce 2019 přiděleno 350 milionů korun. Dostupnost bytů v obcích, která je jedním z předpokladů pro populační rozvoj obcí, zase podporuje nový program Výstavba pro obce.

Je to pouze krátký přehled aktivit, které MMR realizuje v rámci podpory českého venkova. MMR totiž vychází ze základního předpokladu, že bez rozvoje českého venkova nemůže být realizace regionálního rozvoje v České republice úspěšná. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s další interpelací vystoupí pan poslanec Robert Králíček ve věci Negrelliho viadukt a připraví se pan poslanec Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, ve věci dofinancování sociálních služeb pro rok 2019.

Moment ještě, pane poslanče. Ještě přečtu dvě omluvy, aby se mi to tady nenakupilo. Mezi 14.30 a 18.00 se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Jaroslav Faltýnek a pan poslanec Radek Rozvoral se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Tak máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Na začátek bych chtěl říct, že cítím, že jsem stejný poslanec jako například poslankyně Kovářová, a proto bych si chtěl sám vybrat, koho a kdy budu interpelovat. A ji bych prostřednictvím pana předsedajícího poprosil, aby mi ta práva neupírala. Děkuji.

Má interpelace se týká Negrelliho viaduktu. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Oceňuji, že se na tuto akci vyčlenily potřebné finanční prostředky a bylo k takto náročné stavbě přistoupeno. Jedná se o téměř 160 let starou stavbu, která byla po celou dobu provozu bez zásadních rekonstrukcí. Navíc jde o kulturní památku, a proto musí stavba probíhat za dohledu památkářů. Nejedná se tedy o nic jednoduchého. Tato stavba, kterou lze bezesporu označit jako jednu z dominant Prahy, bude sloužit nejen ke zlepšení dopravy na železnici, neboť je součástí modernizace trati Praha - Kladno, tedy dlouho očekávaného spojení centra města s Letištěm Václava Havla, ale jistě také přispěje z estetického hlediska ke vzhledu některých částí Prahy, zejména Karlína. Nelze také opomenout na následné využití prostor zejména oblouků k dalším účelům, a to ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Chci se vás proto zeptat, pane premiére, jaký je váš názor na význam této stavby, co její dokončení přinese a zda mi také můžete sdělit některé bližší informace k této akci - například kdy bude dokončena a v jaké výši se pohybují její finanční náklady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte zase pět minut na to, abyste se vyjádřil. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. V listopadu bude třicet let od sametové revoluce, kdy jsme získali svobodu a demokracii, tak možná je to dobré výročí na to, abychom si zbilancovali, co se tady stalo. Jsem strašně rád za ten dotaz, protože toto je jedna z věcí, o které se tady mluví desítky let - propojení mezi centrem a letištěm.

Takže Negrelliho viadukt je samozřejmě velice významná stavba se širšími souvislostmi. A jak jsem zmínil, Negrelliho viadukt slouží železničnímu provozu od roku 1850 a v podstatě za celou dobu své existence skutečně neprošel významnější rekonstrukcí. Základní věcnou náplní stavby je celková rekonstrukce nosných částí mostu, která zahrnuje vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu rovněž rozebrání a opětovné vyzdění některých mostních kleneb a pilířů. Nově vybetonovaná roznášecí deska s antivibračními rohožemi stejně jako železniční svršek moderní konstrukce zajistí snížení hlukové zátěže, umožní zvýšení rychlosti na mostě ze stávajících 40 km/h na 60 km/h. Rekonstrukcí dojde rovněž ke zvýšení architektonické atraktivity této unikátní stavby. Původně zazděné klenby budou zčásti uvolněny a zčásti upraveny, čímž vznikne po ukončení stavebních prací možnost jejich využití pro kavárny, galerie a další kulturní prostory.

Zásadní je rovněž význam realizované rekonstrukce viaduktu pro připravovanou modernizaci trati Praha - Kladno s napojením Letiště Václava Havla. Jedná se vlastně o první realizovanou stavbu ze souboru celkem sedmi staveb spojujících Masarykovo nádraží, Kladno a letiště, o čemž se tak dlouho mluví, ale nic se nedělo. Ostatní stavby jsou v současnosti v různých stadiích projektové přípravy. Nejlépe se daří pokračovat u staveb v extravilánu Prahy, a to z Ruzyně na Kladno. Dokončení modernizace většiny úseků je plánováno do roku 2024, úsek z Dejvic na Veleslavín vedený větší částí v tunelu a napojený na letiště pak v roce 2028. Na Negrelliho viadukt se vlaky vrátí o měsíc dřív oproti původnímu plánu. Stavební firma se zavázala - do 1. června 2020 bude tato unikátní stavba v provozu. Celkově investiční náklady této rekonstrukce se pohybují ve výši cca 1,44 miliardy korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance... Nemáte zájem o doplňující dotaz.

S další interpelací vystoupí předseda KDU-ČSL Marek Výborný ve věci dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 a připraví se paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová ve věci střetu zájmů. Pane poslanče, máte slovo, dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, dovolte mi položit velmi jednoduchý dotaz. Na 31. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která se konala 29. května 2019 právě ve věci dofinancování sociálních služeb - myslím, že vám nemusím znovu opakovat situaci, která tady je a která je skutečně na hraně kolapsu, protože pokud nebudou dofinancovány sociální služby, tak tady hrozí, v tuto chvíli na některých místech se tak i děje, propouštění pracovníků a výrazné zhoršení kvality a dostupnosti sociálních služeb pro ty, kteří je skutečně potřebují. Jsou to maminky s dětmi v azylových domech, jsou to autisté, jsou to lidé v domovech se speciální péčí, jsou to lidé v domovech pro seniory a další potřební. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP