(15.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

Já se vás chci zeptat, zda a jakým způsobem se vláda na svém pondělním jednání postavila k tomu bodu, kde jsme prostřednictvím vlády uložili ministryni práce a sociálních věcí a ministryni financí přípravu sdělení Poslanecké sněmovně, jakým způsobem, kdy bude ta částka ve výši dvě miliardy korun poukázána krajům tak, aby je kraje mohly poskytnout těm, kteří tyto služby poskytují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte pět minut na odpověď. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. My jsme včera večer seděli s panem předsedou Hamáčkem a dneska přes oběd taky a bohužel, paní ministryně Maláčová měla tady povinnosti. Děkuji za dotaz.

Pane předsedo, podívejte se, jak to tady vypadá - 2007 sociální služby 7,122 miliardy, a když končila ta tradiční demokratická pravice, tak to kleslo na 6,55 miliardy. A tady jsme byli společně ve vládě, KDU, ČSSD a my a (ukazuje materiál) podívejte se, jak to šlo nahoru - 7,694 miliardy a 15,725 miliardy - 106 %. My říkáme vždycky, že čím víc peněz napumpujeme, tak já nevím, proč je takový křik. A toto jsou ty kraje. Tady je to podle krajů, takže my jsme skutečně do krajů od roku 2014, kdy jste byli ve vládě s námi, dali obrovské prostředky. Ano, já říkám, je to málo a je potřeba víc, ale taky je potřeba vědět, kam to jde.

My jsme minulý rok, když jsme navyšovali do rozpočtu platy pro sestřičky, tak jsme řekli ano, i v sociálních zařízeních na kraji je potřeba navýšit i pro ty ošetřovatelky. A to jsme udělali, já jsem byl u toho, my se k tomu hlásíme a řešíme to. Takže je potřeba i říct nějakou historii a my to bereme samozřejmě vážně. A rozpočet na sociální služby, jak bylo řečeno, v letošním roce činí 15,7 miliardy korun, to je vlastně o 4,5 miliardy více než před dvěma lety a o 800 milionů více než v roce předešlém. A podíl dotací ze státního rozpočtu vrostl, jak jsem to ukazoval, mezi 2015 a 2017 z 26,7 % na 50.

My víme, že financování sociálních služeb je, a předpokládám, že i nadále bude, vícezdrojové, a nelze proto očekávat, že neustále růst nákladů na sociální služby bude z většinové části vykrýván ze státního rozpočtu. My všichni dostáváme daně - kraje, obce, města, stát. A když přišla paní předsedkyně Asociace krajů s požadavkem na miliardu, tak jsme to vnímali. Nejdřív jsme našli ty peníze na silnice druhých a třetích tříd, to taky nebyl standard, předtím od roku 2015 do tohoto roku je to asi 20 miliard. Vždycky se to rozdělovalo podle toho, jestli ten hejtman měl správnou barvu politické strany a jestli byla v souladu s Ministerstvem financí. To my jsme nedělali a teď samozřejmě jsme našli ty peníze a teď řešíme (nesroz.).

Z neznámých důvodů ten požadavek je 2 miliardy. Nám bylo řečeno, že někdo z krajů řekl 2 miliardy, ale my se jenom - a paní ministryně Schillerové se ptala paní ministryně Maláčová, kam přesně to šlo, do kterých zařízení, jaké jsou tam průměrné platy, kolik je tam těch zaměstnanců, ano, tady je samozřejmě, protože část těch peněz samozřejmě se navyšuje pro MPSV, pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má svoje vlastní zařízení, a my se jenom ptáme, kam to šlo, a samozřejmě to řešíme, protože není možné zkrátka jenom střílet od boku. A je to jako vždy největší souboj mezi ministryní financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí, které má největší rozpočet, příští rok je to 42 % z výdajů, je to 676 miliard, a zkrátka resort MPSV má k dispozici nespotřebované výdaje, to jsou peníze, které byly rozpočtovány, ale nebyly utraceny, takže si myslím, že my ještě zítra to budeme řešit a na nejbližší vládě to vyřešíme, ale je potřeba zkrátka tu částku velice detailně zanalyzovat a vědět, kam přesně je určena. Samozřejmě tahle praxe, která je - a nám se to stává často, že vlastně vláda, bohužel to tak máme, rozhodne o, nevím, de facto (upozornění na čas) o platu řidičů (čas!) v nějakém kraji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy se táži, jestli pan poslanec Výborný má zájem o doplňující otázku. Máte zájem. Máte slovo, vaše minuta.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane premiére. Vy jste mistr v tom neodpovědět na dotaz, který byl položen. Já si tedy odpovím sám. Vláda to neprojednala.

Jenom vás chci ubezpečit, když tady šermujete tou tabulkou, opakovaně, tak myslím, že moc dobře víte, o kolik vzrostl průměrný plat od roku 2013 - o 10 tisíc korun. A 60 % nákladů na sociální služby jsou náklady na ty, kteří se tam dennodenně nasazují u těch lidí, u těch lůžek, kteří skutečně potřebují tu pomoc. Je to 60 %. Takže myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že jsou to dvě spojité nádoby a že v případě, kdy vláda rozhodne - a je to tak správně a my jsme taky nikdy nezpochybňovali to, že rostou náklady, které ze státního rozpočtu směřují do těch sociálních služeb. Ale v situaci, kdy vláda v prosinci rozhodne o navýšení, tak musí také rozhodnout o navýšení toho rozpočtu. A já se vás ptám, jestli jste připraven, pokud ty dvě miliardy nebudou - a jsou jasně vyčíslené -, zda jste připraven v září u těch lůžek být, zda jste připraven vy osobně o ty lidi pečovat (upozornění na čas), protože zatím se vláda chová totálně naprosto nezodpovědně!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, dvě minuty máte na reakci. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Víte, pane předsedo, to jste předvedl hezký politický projev. Já jsem vás pochválil, ještě jednou ukážu (ukazuje materiál), tady jsme byli spolu ve vládě, to je 104 %, a já díky za tu pochvalu, že jste nás pochválil, o kolik jsme navýšili platy, naše vláda. Bez vás, tentokrát. Takže díky za tu pochvalu, já jsem vás taky pochválil, tam jste byli s námi, i když to nebyl váš resort, ale já jsem byl ten ministr financí, který našel ty prachy i z kontrolního hlášení i z EET, to všechno znáte, EET 20 miliard, takže my v rámci této koalice pracujeme tak, že včera jsme seděli s panem předsedou ČSSD nějak do půl jedenácté večer a já ještě se Schillerovou. Takže my o tom jednáme a my to vyjednáme a potom to vláda projedná, abychom zbytečně nezdržovali další kolegy na vládě. Tak věřte, že tomu věnujeme maximální pozornost, a díky za pochvalu za ty platy. A tady jsme byli společně kdysi dávno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další interpelací vystoupí paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová ve věci střetu zájmů a připraví se pan poslanec Martin Baxa ve věci splnění slibu na růst platů učitelů. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v souvislosti s vaším údajným střetem zájmů, jak konstatovala právní služba a auditoři Evropské komise, vidím jeden zásadní rozpor. Opakovaně, dlouhodobě odmítáte, že byste kdy byl ve střetu zájmů. To jste opakoval také ve svém úterním vystoupení zde v Poslanecké sněmovně. O několik hodin později byl hlasy poslanců vašeho hnutí SPD, komunistů a sociálních demokratů zamítnut návrh k usnesení, které vyzývalo vládu k okamžitému přerušení vyplácení nenárokových dotací z dotačních programů Evropské unie společnostem, které jsou ovládány svěřenskými fondy, jejichž beneficientem je člen vlády. Následně jsme se dozvěděli, že takové usnesení vlastně ani není potřeba, ujišťovala nás o tom například paní ministryně Dostálová s odůvodněním, že platební a certifikační orgán spadající pod Ministerstvo financí pozastavil vyplácení dotací již dávno, konkrétně na podzim minulého roku. Dnes ředitel SZIF Martin Šebestyán na tiskové konferenci Ministerstva zemědělství oznámil, že v souvislosti s Agrofertem nebude fond proplácet dotace schválené od 9. února 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP