(15.50 hodin)
(pokračuje Baxa)

Když se podíváme do vládního prohlášení vaší vlády, tak se tam píše, že cíl je 150 % průměrného platu učitelů v roce 2017, tedy pro rok 2021, což, pane premiére, neodpovídá vámi často zmiňované sumě 45 tis. korun, ale odpovídá to podle údajů Ministerstva školství přibližně sumě 47 400 korun. A jaká je realita? Realita je taková, že Poslanecká sněmovna v prosinci 2017 vyzvala k výraznému navýšení platů od září roku 2018, což se nestalo, platy byly od letošního roku zvýšeny o 15 %. Ale když se učitelé ptali, zda jsou peníze na platy v rozpočtových výhledech, nenašli nic. A když se na totéž v březnu letošního roku ptala Poslanecká sněmovna, přijala usnesení o výraznějším navýšení platů, tak vy, vaši poslanci a poslanci vládní koalice kvapně přes noc ohnutím jednacího řádu toto usnesení zrušili.

Chci, pane premiére, jasně slyšet, zda splníte svůj slib a výrazně zvýšíte platy učitelů, minimálně o 15 % pro příští rok a o 10 % na ten další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, zase máte pět minut na odpověď. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Po té poslední odpovědi mě tady navštívil pan poslanec Kalousek, mírně ovíněný, a sdělil mi: "Dělej, co umíš, stejně seš v pi..." Nemůžu to dokončit. (Veselost v řadách poslanců ANO.) Už odešel. Nejlepší ministr financí - 670 mld. dluh, 200 mld. deficit a 14 mld. ztracených definitivně v rámci evropských fondů. Takže jsem rád, že tady máme takové kolegy. Jsou třicet let v politice, teď chodí demonstrovat na náměstí. Jo, jo, no. (Povzdechnutí. S úsměvem. Veselost v řadách poslanců ANO.) Doporučil bych taky rozhovor nejlepšího ministra financí pana Kalouska, myslím, že rok 2005 - "Zásadně nesouhlasím s odvoláním paní Benešové". Potom jí poslal kytku a řekl: "Víš, nemůžu za to." Tak si je třeba ty rozhovory připomínat, abychom věděli. Možná by to mohl zase někdo napsat, ale samozřejmě někteří píšou jen to, co chtějí.

Tak k těm učitelům, pane kolego. Podívejte se, zase ten můj graf. (Ukazuje názorně.) Vidíte to? To modré jste vy. Kolik jste jim dali? No téměř nic. 2014 to byl ještě váš rozpočet a za nás jak to letí nahoru. Super ne? Kde jste? Tady. Tak koukejte, 45 tis. - 2021, jak jsme slíbili. A je úplně jedno, jestli bude devět příští nebo deset. Za nás, tady jsem se stal ministrem financí - (opět ukazuje) - tady jsem začal, tady se přestalo krást, tak jsme začali hledat ty peníze a je to všechno nahoře. Podívejte se, kolik jsme vzali učitelů. Vy stále říkáte, že máme moc státních úředníků, ale to jsou učitelé. Za období, jak jsme přišli my po vás, 2019 - 31 tis. učitelů navíc. Kapitola Ministerstva školství - tady jste skončili vy, tedy ministr, ten už odešel, 121 202 - rozdíl 81 mld. navíc. To jsou fakta, to jsou čísla. Tak to je.

A my samozřejmě růst platů učitelů máme v programovém prohlášení a navyšování v minulých letech. Růst platů je jedním ze strategických opatření v oblasti odměňování zaměstnanců pracujících v regionálním školství. Programové prohlášení vlády má za cíl prosadit více peněz do školství tak, aby platy zaměstnanců v regionálním školství na konci volebního období 2021, tak to máme v programovém prohlášení vlády, byly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017 a v roce 2017 byl průměrný plat učitelů 30 228 a 150 % v roce 2017 je těch 45 tis., což je náš závazek z vládního prohlášení, který splníme. A podle údajů za první kvartál 2019 průměrný plat dosáhl 36 224 korun, konečné závěry o růstu průměrného platu učitelů lze vzhledem ke způsobu financování regionálního školství dělat až na konci roku. Je třeba vzít v potaz odměny a další nadtarifní složky platu.

Pokud jde o celkový nárůst prostředků na platy, došlo od roku 2017 k nárůstu o 23 mld. Podle předběžného rozpočtu, který Ministerstvo financí předložilo vládě na konci května, je navržen nárůst finančních prostředků na platy učitelů ve výši 8 mld. 170 mil. 224 tis. 739 korun, což by mělo odpovídat necelému desetiprocentnímu navýšení platů, v čase je zahrnut i růst výkonu regionálního školství, nastupují silnější ročníky. Ministerstvo školství a mládeže ukončilo koncem února a předložilo Ministerstvu financí pro přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2020 požadavek, který je v souladu s naším plánem. Takže na rok 2020 se navyšuje kapitola o 19,5 mld. Takže myslím, že všechno jde podle plánu a podle toho, jak jsme to slíbili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se táži, zdali má pan poslanec Baxa žádost o doplňující otázku. Máte, takže máte jednu minutu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Pane premiére, škoda, že jste v rámci těch grafů, které jste tady ukazoval, taky neukázal graf, který ukazuje růst průměrné mzdy v zemi a růst ekonomiky, která navzdory vašemu úsilí, které zahrnuje ekonomiku byrokracií navyšováním státních zaměstnanců, do vašeho rozpočtu přiváží spoustu peněz. Takže pane premiére, abychom ty grafy vždycky ukazovali tak, jak měly být. Ukazujete něco, kdy ekonomika dramaticky roste, rostou příjmy státního rozpočtu a vy se chlubíte, že jaksi maximálně v rámci toho růstu možná méně ty platy slibujete. A připomenu vám vaše slova z ledna letošního roku, kdy jste řekl, že chcete zvýšit platy učitelů na příští rok o 15 %, dneska mluvíte jenom o 10 %. V rozpočtovém výhledu není nic, a když Sněmovna měla dát jistotu učitelům v březnu letošního roku na 130 % průměrné mzdy do roku 2020, tak to vaši poslanci a poslanci vládní koalice spěšně ohnutím jednacího řádu zrušili. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Tak se, pane premiére, znovu ptám, jestli opravdu garantujete zvýšení platů učitelů o 15 a 10 %, tak aby v roce 2021 měli oněch 47 tisíc? (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o dodržování času. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Máte dvě minuty, máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Problém je, pane poslanče, že vy jste nečetl programové prohlášení vlády. Tam není 47, ale 45 a na tento rok jsme navýšili 15,9 a slib je 45 tis. A za vás nebylo nic. Takže my navyšujeme, a když jsme začínali, bylo 26 a bude 45, takže já nechápu, o čem je tady vlastně řeč. A kromě toho my jsme samozřejmě nasypali peníze i na lékařské a pedagogické fakulty, protože učitele ještě musí někdo učit na vysokých školách. Takže všechno funguje a prosím vás, držte se čísel, která jsou v programovém prohlášení vlády, co slibujeme: 45 tis. - 2021. A určitě se na to číslo dostaneme a funguje to a čísla, která tady mám, je to za Ministerstvo financí, jsou určitě stoprocentně pravdivá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Olga Richterová ve věci "víte, co obnáší sociální práce a koordinace služeb"? Jinak jsem vás chtěl ubezpečit, že to přetáhneme tak, abyste měla možnost i doplňující otázky, takže úplně v klidu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, už jsme tady slyšeli odpověď neodpověď k tématu dofinancování sociálních služeb a související sociální práce. Já se chci konkrétně zeptat, jestli si umíte představit, co to znamená být sociální pracovník, koordinovat sociální práci pro lidi ve složité situaci. Jestli si umíte představit, co to znamená mít pochopení pro tyhle lidi, ale zároveň i pomáhat celé společnosti.

Asi nikdo nechceme, aby lidé zůstávali na ulici, aby zůstávali bez pomoci, ale také aby třeba ohrožovali někoho svým chováním, nebo třeba aby děti z rodin s potížemi byly velice snadno umísťovány do ústavů. To by přece taky ve finále vyšlo nás všechny pěkně draho. Sociální pracovníci musí s tímhle vším umět pracovat, být odolní, pracovat s lidmi s psychiatrickými diagnózami, se seniory, i třeba s lidmi opravdu už s pokročilým třeba stadiem Alzheimera, s lidmi opravdu v obtížných situacích, kteří se podle toho chovají. A navzdory tomu všemu musí zvládnout v těchto klientech dále vidět lidi, zachovávat jejich důstojnost. A k tomuhle stresu, k téhle náročné práci teď ještě veliký otazník, zda společnost tuhle službu vůbec doceňuje. Je v pořádku, že vzrostly jejich platy, že vzrostly jejich mzdy, ale dramaticky narostly i v ostatních sektorech. Právě proto musely narůst i v tomto segmentu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP