(16.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Ještě jedno číslo zmíním. Třináct milionů korun stojí každý mladý člověk za svůj život veřejné rozpočty, pokud nedokončí školu. To je číslo vládní agentury pro sociální začleňování. (Předsedající: Čas!) Umíte si představit, že byste tuhle práci, která tomuto předchází, vykonával?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas! Tak, pane premiére. Děkuji a slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš. Máte pět minut na odpověď.

A já mezitím přečtu ještě dvě omluvy. Paní poslankyně Alena Gajdůšková se omlouvá od 16.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Výborný od 15.40 hodin z pracovních důvodů. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, určitě si to umím představit. Představte si, že já mám, měl jsem, založil jsem největší soukromou nadaci, která rozdala lidem od založení 460 mil. Kč a za chvíli budou na půl miliardě. A to jsou soukromé peníze, to nejsou státní. A já jsem navštívil těch domovů a alzheimercenter a dalších zařízení, vy jste ještě ani nebyla v politice! Takže věřte mi, že vím, o čem je řeč. A byl jsem, si pamatuji, v Havlíčkově Brodě v tom zařízení, kde mi ta opatrovatelka, ošetřovatelka ukázala výplatu, kde brala 12 tisíc. Já jsem byl ten ministr financí ještě předtím, než mě Sobotka vyhodil v květnu, navýšil platy o 35 %. Tak se podívejte, co všechno, a já si to umím velice dobře představit. Velice dobře! A věřte mi. Já jsem navštívil hospice a strašně moc těch zařízení, takže v tomhle směru si umím velice dobře představit, a proto jsem vždycky forsíroval a podporoval ty lidi, protože samozřejmě je tam plno lidí, kteří jsou jenom na lůžku, a ta práce těch lidí je velice náročná.

Takže naše vláda si uvědomuje důležitost sociální práce. Věřte mi, že vím o tom něco, a přesně vím, v čem spočívá ta práce. Takže já vám tady nemusím vlastně číst z toho podkladu, protože těch zařízení jsem určitě navštívil podstatně víc než vy osobně a mluvil jsem s těmi lidmi a perfektně vím, o čem to je. Perfektně vím, o čem to je!

Takže je jenom náš problém, že samozřejmě zase to není zcentralizováno, že každý kraj to má jinak, že máme 14 krajů de facto a vláda má svoje a že nás tam čeká strašně moc práce, je jasné. Ale já jsem tady před chvílí ukazoval ty peníze a my jsme skutečně od bývalé koaliční vlády tam nasypali nejvíc peněz. Nejvíc - 104 %! Znovu to opakuji, že to je více než osm miliard. Takže máme na to stejný názor a nemusíte mě přesvědčovat. Já má sociální cítění, a velké sociální cítění. A pomáhám lidem už dlouho, protože jsem měl to štěstí a v životě jsem uspěl a teď jsem se rozdělil o ty peníze s těmi, kteří to potřebují. A je to téměř velice často, velice často, i mimo tu nadaci, o které nerozhoduji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu premiérovi. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, takže prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď. Já jsem předpokládala, že zmíníte to, co jste zmínil, a o to víc mě zaráží, když tohle všechno víte, když víte, jak náročná ta práce je, a když víte, v jaké nejistotě je obrovská část zejména menších obcí, kde vezmou peníze na sociální pracovníky letos a na OSPODy příští rok, v jaké nejistotě jsou zejména terénní služby, jak to mají zvládnout, a prostě klienty nevygumují. Oni mají tak obrovskou zodpovědnost vůči nim. Když tohle všechno víte a oceňujete, co uděláte pro to, aby se vaše dvě paní ministryně dohodly. To je ta vaše manažerská zodpovědnost, aby se to řešení našlo. Já vím, že je to opakující se téma každý rok. Proto jsme také jako Piráti předestřeli systémové řešení, co s tím financováním dělat, ale prostě letos je situace alarmující a nelze to takhle nechat být, navíc když si to takhle dobře uvědomujete!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já už jsem o tom mluvil. My jsme to začali s panem předsedou Hamáčkem našim ministryním pískat, takže včera večer jsme byli a my to vyřešíme. Nejdřív byla miliarda a nikdo nám není schopen říct, proč jsou tam dvě, kam to má přesně jít. Pokud jsme navýšili o 104 %, tak samozřejmě chceme jenom vědět přesně, kde ty peníze končí, jestli náhodou nekončí u nějakých podnikatelů na úkor sociálních dávek. Takže my to určitě vyřešíme. Věřte mi, že to vyřešíme, a předpokládám, v řádu dnů to vyřešíme, protože si uvědomujeme, že je ta potřeba. A tak jak jsme vyřešili rodičovský příspěvek, tak vyřešíme i tento.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tímto končím interpelace na předsedu vlády a plynule se posuneme na interpelace členů vlády. První v pořadí je pan poslanec Zdeněk Podal s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Takže pane poslanče, máte slovo a já vám všem přeji pěkné odpoledne.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Obrátím se na vás, pane ministře. Dovoluji si vás interpelovat ve věci kontroly orgánem České inspekce životního prostředí, kontrolovaná osoba Městské lesy Hradec Králové. K této kontrole došlo 1. dubna 2019, a to tři dny před účinností novely lesního zákona. Kontrolní zjištění: Vzhledem k vytvoření podmínek pro vývoj a šíření kůrovců v předmětné lokalitě hodnotí ČIŽP ponechání neasanované dřevní hmoty na skládce. Výsledkem byla uložená bloková pokuta 10 tisíc korun. Následně bylo uloženo jedenkrát za měsíc zasílat zprávu na ČIŽP, a to v tomto členění: počet metrů krychlových nově napadených stromů, množství zpracované dřevní hmoty, kůrovcová těžba celkem a informace o obranných opatřeních proti šíření kalamitních škůdců, tedy počet lapáků. Toto opatření bylo zároveň vztaženo na 11 organizací vlastnících lesy v Královéhradeckém kraji.

Dovolte mi vyjádřit svůj názor. Tato kontrola se jeví jako účelová, aby bylo možné v našem kraji zavést pravidelnou kontrolu 11 majitelů lesů. Několikrát jsem již vystupoval v rámci této kalamity a říkal jsem, že nejlépe zabráníme kalamitě tak, když jako politici nebudeme překážet a komplikovat situaci majitelům lesů a naopak jim vytvořme podmínky včetně finančních, aby se mohli s kalamitou vyrovnat. Zdá se mi, že tento konkrétní případ je pravým opakem toho, co majitelé lesů potřebují a co od nás právem požadují. Dovolte mi, abych vás požádal o náhled na tuto konkrétní věc. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, a děkuji panu kolegovi za dotaz. Hned úvodem vás můžu ujistit, že rozhodně ta kontrola účelová nebyla. A já to uvedu ještě na jednom konkrétním argumentu. Už jsem tady o něm mluvil, dokonce paradoxně nám právě bylo vyčítáno v minulosti, že děláme málo kontrol jako Česká inspekce životního prostředí, protože k 1. lednu 2019 na jednoho inspektora České inspekce životního prostředí, který se zabývá inspekcí, připadá, a teď se držte, 64 tisíc hektarů lesů. Na jednoho inspektora. To když si vezmete, jenom kdyby to byl tedy skutečně tryskoinspektor, tak by se to v žádném případě ani nedalo stihnout.

To znamená, problém za prvé byl v tom, že Městským lesům Hradce Králové vlastně byla uložena pokuta 10 tisíc korun s tím, že kontrolovaná osoba nevznesla vlastně žádné námitky proti uložení pokuty a vlastně uznáním svého přestupku vyloučila vedení řádného správního řízení a to bylo pak ukončeno rozhodnutím. Takže ono nebylo možné ho ani nějakým způsobem přezkoumat, podat opravný prostředek a řešit to formálně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP