(14.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Propad cen akcií byl v posledních letech svým rozsahem mimořádný, nicméně postupně došlo k jeho kompenzaci a vlastně už v polovině současného roku byl více než vykompenzován. Ale samozřejmě promítl se do závěrečných čísel roku 2018.

ČNB vynakládá finanční prostředky s odbornou péčí a s důrazem na hospodárnost. Prioritně uplatňujeme tento přístup v našem vnitřním hospodaření či provozním hospodaření. Samozřejmě jsme nuceni meziročně zvyšovat zejména mzdy a jiné personální náklady tak, jak se vyvíjí trh práce, abychom si zachovali konkurenceschopnost i v této oblasti a mohli dále pracovat s co nejkvalitnějšími odborníky. Kladný hospodářský výsledek za rok 2018 bude použit, resp. byl použit na úhradu účetní ztráty z minulých let a tak, jak je stanoveno všemi pravidly. Nadále neuhrazená část ztrát z minulých let ve výši 187 miliard zůstane v rozvaze banky až do jejího úplného splacení. Stejným způsobem jsme postupovali i v minulých obdobích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane guvernére. A teď poprosím pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Tak jak tady řekl pan guvernér, jedná se o pravidelně předkládanou zprávu o hospodaření České národní banky. Abych zdůraznil to, že ta zpráva je auditována auditorem Deloitte Audit, s. r. o., z té zprávy bych si dovolil citovat: "Podle našeho názoru přiložená účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České národní banky a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření za rok 2018."

Projednali jsme tuto zprávu detailně na rozpočtovém výboru a podobně jako v předcházejícím případě doporučení rozpočtového výboru parlamentu je vzít uvedenou zprávu na vědomí. Děkuji. (Poslanci vlevo se baví v lavicích i v hloučcích.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě. Prosím, pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Vážený pane guvernére, já bych se vás chtěl zeptat na otázku, která nepřímo souvisí s vaší výroční zprávou, a jedná se o opatření České národní banky, resp. o doporučení bankám na, řekněme, omezení a zpřísnění poskytování hypoték. Já jsem se už vás tady ptal na to minulý rok a chci se vás zeptat, zda podle vás toto opatření splnilo svůj účel, protože já mám zprávy z terénu o tom, že mnohdy banky nahrazují tu chybějící část jistiny a poskytují žadatelům nikoliv hypotéku, ale třeba překlenovací úvěry, kde ty podmínky a úvěrové zatížení je pak ve finále pro občany daleko vyšší. Takže nevím, jestli toto z mého pohledu vedlo skutečně k naplnění cíle snížení daňové zátěže obyvatelstva. Takže se vás chci zeptat na váš názor, a zda tuto věc sledujete. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu: přímo sem k předsednickému stolku mi byla přinesena písemná omluva pana poslance Klause, který se omlouvá dnes od 15.40 do 17.20 z rodinných důvodů.

Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě. Pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nejsem vůbec odborník v této oblasti. Nicméně slyšeli jsme, že tahle zpráva je auditovaná nějakou velmi, Deloittem, nějakou společností. Prosím vás, co kdyby nebyla? Nebo k čemu vlastně ta zpráva slouží? K tomu, abychom to vzali na vědomí? Nikdo z vás to neposlouchal! Mně je docela líto pana guvernéra, který tady před námi něco čte - pár lidí, jasně, promiňte, pár lidí to poslouchalo. Mně jenom přijde, že to je jakási nechci říct škaredé slovo, šaškárna. My to přijmeme, ať to přijme nějaká Deloitte, nebo ne. K čemu to vlastně slouží? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček se hlásí do všeobecné rozpravy. Poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já jsem se chtěl ohradit, že jsme to tady neposlouchali. Já jsem velmi bedlivě poslouchal, nicméně protože tady jde o nějaké konstatování minulosti a popis předchozího období, tak jsem k tomu ani neměl příliš co vystupovat. Snad jenom s tou poznámkou, že zatímco dneska realizuje Česká národní banka zisky, tak do budoucna můžeme právě díky kurzovému závazku a vysokému podílu devizových rezerv počítat s velmi vysokými ztrátami České národní banky. Nicméně rozvíjet tady debatu, která i v teorii není vyřešena, zdali je ta ztráta pouze účetní, nebo má i nějaký reálný dopad, to jsem tu skutečně nechtěl.

Kolega Munzar mně trošku vzal vítr z plachet ve smyslu debaty o doporučení České národní banky, co se týče regulace poskytování hypoték. Na straně druhé o tom nás čeká podle mě velmi vypjatá diskuse a debata při opětovné snaze České národní banky protlačit novelu zákona o České národní bance, která má tato doporučení dostat do podoby zákonných opatření.

Jinak když už to kolega Munzar otevřel, tak já jenom zmíním to, že sama aplikace těch doporučení vedla k tomu, že došlo k předzásobení hypotékami, že došlo k takovému výkyvu. A já tím budu argumentovat, až budeme projednávat novelu o České národní bance, že právě tyto regulace způsobují i ty nezamýšlené důsledky, jako je právě ten výkyv, který jsme zažili na trhu s hypotékami.

Takže vracejme se do normální měnové politiky z těch velmi nízkých úrokových sazeb, to je určitě správná cesta. A je to lepší cesta, i co se týče nějakého zchlazování hypotečního trhu, než nějaké nápady na silnější míru regulací, co se týče poskytování hypoték. Protože jednak to vede, jak jsem říkal, k těm nezamýšleným důsledkům, a jednak to vede ke zpřístupnění hypoték pro střední třídu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásil do diskuse.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já jsem chtěl kolegu Brázdila ujistit, že tomu byla věnována dost velká pozornost v rámci rozpočtového výboru. A tady se už říkaly jenom výsledky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě. Nikoho nevidím, že by se hlásil, všeobecnou rozpravu končím. Předpokládám, že pan guvernér má teď zájem o závěrečné slovo, aby odpověděl na dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji vám, pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená Sněmovno, děkuji vám za dotazy. Budu stručný.

Pokud jde o regulační opatření ve vztahu k hypotékám, tak já už jsem se tady při minulém projednávání snažil vysvětlovat jejich význam a řekl bych, že ta zkušenost zhruba posledního roku od té doby nás utvrdila v tom, že jsme učinili správně, že jsme tato opatření použili aktivně.

My prostě máme za úkol, a je to naše povinnost ze zákona, dbát o finanční stabilitu v této zemi. Chápu, že v tuto chvíli to je věc, která jaksi nevzrušuje většinu auditoria ani veřejného mínění, protože zaplať pánbůh, v této zemi už zhruba 15 let máme stabilní zdravý finanční sektor a byli jsme jedna z mála zemí Evropské unie, která po té krizi, které říkáme dnes velká, nemusela doplácet z peněz daňových poplatníků ani korunu do finančního sektoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP