(16.50 hodin)
(pokračuje Válek)

Vy sedíte v zastupitelstvech. Uvědomte si na svých krajích, ve svých městech, tam, kde sedíte, kolik peněz dáváte z rozpočtu na sportovní aktivity, na profesionální kluby. Kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu matematických, fyzikálních a dalších vědeckých olympiád, kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu kroužků. Každý si to pro sebe řekněte! Ano, sport je potřeba. A chci, aby moje děti sportovaly. Chci, aby sportovaly a aby se snažily přibližovat takovým vzorům, jako je prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec (Hnilička). Já jsem mu taky tleskal, taky jsem u té televize brečel. Chci, aby se moje děti věnovaly umění, aby moje děti zpívaly, aby se moje děti věnovaly literatuře a kultuře, a chci, aby se moje děti věnovaly vědě a aby z nich byly, pokud možno, odborníci, vědci, výzkumníci. Pokud na to budou mít nadání, na některou z těch aktivit, chci, aby v ní byly co nejlepší. A myslím si, že to chce každý z nás. A chceme, aby se tomu takhle mohli věnovat občané naší republiky.

Ten sport je opravdu tak výjimečný, abychom ho museli vysosnout a úplně nesystémově postavit mimo tyto ostatní aktivity? A opravdu je to tak významné pro budoucnost našeho národa? Pokud ano, pak jsme se shodli a budeme hlasovat pro. Pokud ne, zvažme, zda návrh Senátu není lepším řešením, a nediskutujme o všech těch problematikách dohromady. (Velmi důrazně a emotivně.) Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení. Vyvolal dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se Milan Hnilička. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zareaguji rád na pana profesora Válka, protože my jsme právě ty grantové a technologické agentury České republiky vymezili z veřejných rozpočtů právě pro účely podpory vědy. Myslím si, že stejným účelem je vlastně i vytvoření agentury pro sport. Jestli je to málo, nebo hodně, si myslím, je diskutabilní. Nicméně musím říct jednu věc, kterou znám ze světa. Jak věda, tak sport, tak kultura je v této zemi zcela nedostatečně podporována ze soukromých prostředků. Ale jak to změníme, to skutečně nevím. Je to skutečně o tom, aby si to uvědomili ti, kteří ty prostředky mají, aby je nevyváděli, aby je nechávali tady v rámci společenské odpovědnosti. A já si myslím, že jestli kultura nemá svoji agenturu, tak stojíme před otázkou, proč ji nikdo za těch třicet let taky nevytvořil. Udělejme to takto a definujme samostatné rozpočty pro tyto oblasti a hlavně najděme cestu, jak do nich dát prostředky, které nejsou veřejné, ale jsou soukromé. V našem případě to skutečně selhává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme dalšími faktickými poznámkami, které jsou nejméně tři: nejdřív pan poslanec Milan Hnilička s faktickou poznámkou, poté kolega Válek a pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji. Já se pokusím v rychlosti odpovědět kolegům Jurečkovi i kolegovi Válkovi. Vážím si té vaší důvěry k mé osobě.

Kultura má své ministerstvo, je spravována ministerstvem a k tomu ještě nějakým fondem, kdežto sport je spravován pouze odborem sportu od těch dvaceti pěti, jestli tam vůbec je, lidí na ministerstvu. A oni už dneska rozdělují 7 miliard a v tom je ten problém, že oni nemají čas ani vypracovávat jakékoliv analýzy. My bychom jim to tam rádi v programu Můj klub, který se týká právě financování ze státní úrovně přímo i těm nejmenším klubům, aniž by se toho kdokoliv po cestě dotkl, žádný svaz, žádná střešní organizace, poslali formou příspěvku, ale k tomu potřebujeme funkční rejstřík. Jak ho můžeme mít, když nemají ani pořádně založené své IT oddělení? Využívají externí spolupráce dvou lidí, kteří jim na tom pomáhají pracovat, a všecko je to velmi zpomalené právě kvůli tomu personálnímu oddělení. Právě proto mluvíme o potřebě navýšit počet zaměstnanců. Není to kvůli tomu, že bychom chtěli, aby tam někdo seděl na zadku a koukal z okna, ale protože abychom spravedlivě dokázali, objektivně říkám, to v podstatě ve sportu nejde, ale spravedlivě rozdělit peníze mezi ty nejmenší organizace, tak k tomu potřebujeme jednak analýzy, a to se týká i investic, a potřebujeme lidi, kteří se tím budou dennodenně zaobírat. To je odpověď panu Jurečkovi. Potom financování může být lepší. Rejstřík je absolutně stěžejní a měl by být srdcem agentury, popřípadě ministerstva. Je to naprosto důležitý nástroj, jak se k tomu financování dostat.

Proč sport? Úspora ve zdravotnictví. Výzkum se týká také sportu. Efektivita, spolupráce s městy a kraji, na to potřebujete lidi, kteří to budou dělat, a to se dnes neděje a můžete se zeptat kohokoliv ve sportovním prostředí. A o mém klubu se tady ještě budeme bavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Válka, připraví se pan poslanec Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já mnohokrát děkuji. Já prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci moc děkuji. Já tomu takhle naprosto rozumím. V tom ani ten spor není. Ale prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste to řekl, pokud by to fungovalo stejně jako TA ČR a GA ČR, ta agentura, nemám problém. A pevně věřím, že by do výšky několika metrů skákali ti, kteří jsou v čele TA ČR a GA ČR, kdyby mohla TA ČR a GA ČR fungovat tak jako tato agentura. Já si myslím, že to víme oba dva a nemá smysl to tady teď pitvat, a oba dva víme, o čem mluvím.

Za sebe bych dramaticky rád podpořil vznik té agentury, kdyby to bylo ministerstvo a fungovalo podle stejných pravidel jako ministerstvo, anebo kdyby fungovalo podle stejných pravidel jako TA ČR a GA ČR. O ničem jinším se nebavím. Já se bavím o nastavení fungování, o něčem, co je zcela jiné než cokoliv, co znám, co jsem doposud znal. A ano, tím bych končil.

Máte naprostou pravdu, sport vede ke snížení řady chorob, prevenci a tak dále, ve zdravém těle zdravý duch a nejen to. Máte naprostou pravdu, souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Raise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Jenom bych chtěl zdůraznit fakt, proč vlastně tato agentura vznikla. V minulém volebním období neprůhlednost dosáhla takové úrovně, že tam jsou v podstatě trestně stíhaní lidé a na ministerstvu musela zasahovat policie, to všichni víme. Tam je potřeba to zjednodušit, pročistit. A samozřejmě že určitým vzorem může být v obecné rovině fungování TA ČR a GA ČR a těchto institucí. A to si myslím, že je jenom dobře, že se vyčlení prostředky na sport bokem. Vždyť se jenom podívejte na školský výbor, což je zjednodušené, protože tam se bavíme kulturou, bavíme se tam samozřejmě sportem, bavíme se mládeží, bavíme se vědou a výzkumem, to je prostě obrovský moloch. Takže jenom dobře, že se to tímto způsobem separuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám ještě dvě faktické poznámky. Nyní pan poslanec František Vácha, připraví se pan poslanec Ivo Pojezný, kolega Bartoň ještě posečká, také s faktickou poznámkou přerušil tok přihlášených. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vládo, já si myslím, že základní problém tady je kontrolní činnost agentury. V původním návrhu byla nějaká kontrolní rada, byli tam zástupci parlamentu, tohle všechno tam teď zmizelo. A když se bavíme o GA ČR a TA ČR, tak třeba GA ČR má předsednictvo, které jmenuje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Pak má vědeckou radu, kterou jmenuje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a pak má kontrolní radu, nevím kolik, asi patnáct, dvacet lidí, kterou jmenuje Poslanecká sněmovna. Pokud bychom měli podobné kontrolní mechanismy ve zmíněné agentuře, tak si myslím, že bychom se vyvarovali mnoha těchto diskusí o tom, jestli peníze budou zneužitelné, jestli se budou transparentně používat na podporu sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivo Pojezného, připraví se kolega Jiří Bláha, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi krátce reagovat na pana kolegu Válka. On tady hovořil o profesionálním sportu, že ti na sebe vydělají. No samozřejmě vydělají, ale novela o podpoře sportu je o podpoře něčeho úplně jiného. Ten profesionální sport je výdělečný kšeft, ti na sebe vydělají, tady nejde těm klubům ze státního rozpočtu ani koruna, maximálně na reprezentaci. Jinak jak fotbalové týmy, hokejové týmy, stejně tak basketbalové týmy mají naprosto profesionální sport oddělen od amatérského a je to taky požadavek mezinárodních organizací, které se sportem zabývají. Čili nepleťme podporu sportu jako podporu profesionálních týmů. Je to vyloženě podpora mládeže, kam ji směřujeme, proto jsme dělali tehdy tu osmičku. Dneska je to můj klub, už jsme o tom několikrát hovořili. A kdo byl proti tomu v posledním období? Zase jste to byli vy. ODS, TOP 09. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP