(10.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Druhá věc, která tady zazněla - a teď vaším prostřednictvím ke kolegovi Stanjurovi. Ano, máte pravdu, v minulém režimu byly chyby a jedna z největších chyb byla nemožnost cestovat. Ale z druhé strany nikdy se nedělaly rozdíly a potíraly se rozdíly, které by byly na ekonomické bázi. A lidé mohli cestovat po Praze a mohli navštěvovat celou republiku a měli ty možnosti, hlavně finanční. A jestliže teď pro ně chceme zdražovat Prahu, tak vysíláme signál do republiky: Praha už není pro vás, milí občané České republiky, je to pro cizince a ty tady chceme zdanit a chceme z nich získat více prostředků. A to je základní problém, který v tomto vidím - že si Praha řeší svůj vlastní problém na úkor celé republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, upřímně, já bych se rád zapojil do komunálního okénka, protože jsem z Prahy, tímto vás zvu na zítřejší Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které bude určitě dlouhé.

Ale teď tady tomu upřímně moc nerozumím. My se tady, doufám, všichni shodneme na principu subsidiarity, aby si o tom lidi rozhodovali co nejblíže problému, kde je. Tady se navrhuje nějaké rozmezí 0 až 50, může to být klidně 0 až 100. Ať si to rozhodne obec na svém území, jaký tam má být místní poplatek. To přece není vyčleňování Prahy a ostatních měst. Někde, kde chtějí lákat turisty, tak dají třeba pět korun, nebo žádný místní poplatek. Na Praze 1 třeba vezmou stovku, mají k tomu nějaký důvod, a i přesto tam bude velký zájem turistů. Nechme to na obcích. Nerozumím tomu, proč my tady máme rozhodovat a proč se ta debata takto rozvětvila a rozkošatila, podle mě úplně zbytečně. Prostě to takhle přijmeme a ať si to obce rozhodnou na svém území samy. A debata je jenom o tom, jestli to má být 0 až 50, nebo 0 až 100, a to si každý rozhodněme, jak budeme hlasovat. Ale já bych to nechal na lidech, na zastupitelích, ti potom přebírají odpovědnost, pane kolego Luzare prostřednictvím pana předsedajícího. To znamená, že místní zastupitelstvo si rozhodne. To přebere odpovědnost vůči lidem, ať už budou ze zahraničí, ze Zlínska, nebo třeba z Jihlavy. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová. Připraví se pan předseda Michálek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já spíše jenom pro záznam, protože pan poslanec Votava určitě věděl, jak jsem to myslela. Samozřejmě že měl pravdu, že rozhoduje o tom, co předloží jako zákonodárnou iniciativu, příslušné zastupitelstvo. Na druhou stranu když sem pak někdo chodí obhajovat ten návrh, to bývá hejtman nebo primátor Prahy, pane kolego Votavo prostřednictvím pana předsedajícího, takže proto jsem mluvila takto konkrétně. A takto konkrétně jsem tady zmiňovala i jméno pražského primátora Hřiba, protože pokud by Zastupitelstvo hl. m. Prahy předložilo nějaký návrh, což vzhledem k tomu, v jakém poločasu rozpadu se momentálně nachází, nepředpokládám, pak by sem tento návrh přišel obhajovat s největší pravděpodobností na 99 % primátor nebo jeho náměstek. Tím pádem by byl úřad zosobněn hejtmanem, nebo primátorem, abychom si porozuměli. Ale samozřejmě že máte pravdu a já moc dobře vím, kdo reprezentuje zastupitelstvo příslušného kraje. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Michálek, poté pan poslanec Třešňák, pro tuto chvíli zatím poslední přihlášená faktická.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem říkal, že už nebudu vystupovat, ale jak říká pan prezident, jenom blbec nemění svoje názory.

Za prvé jsem chtěl opravdu jenom fakticky upozornit na to, že sjednocení dvou poplatků do jednoho neřeší problematiku Airbnb z daňového hlediska, jak říkala paní ministryně. A současně nesouhlasím s tvrzením, které tady zaznělo, že kdyby byl poplatek zastropován stovkou na území celé republiky, že bychom měli nejdražší poplatky v Evropě. Trvalo mi to přibližně dvacet sekund, než jsem si vyjel webovou stránku, jak to je v Miláně. Tam jsou poplatky 1 až 5 eur podle kvality hotelu a v Římě dokonce 7 eur za noc. Takže to není pravda, paní ministryně. Musíte si tam opravit rešerše, protože zjevně tam máte chybu, neudělali jste to asi pořádně, nerozumím.

A co mi nejvíc vadí, co tady zaznívá od komunistické strany. Je to asi na základě nějakého komunistického pojetí ekonomie, že se tady rozevírají nůžky mezi Prahou a venkovem a že to vyřešíme tak, že v Praze zastropujeme ceny. No to je přece úplně opačně. Protože pokud se v Praze zvýší ceny v důsledku toho, že tam vzrostou poplatky, a například v Olomouci, což je taky krásné historické město, zůstanou ceny nižší, tak nějaká část turistů bude motivována k tomu, aby nejela na výlet do Prahy, ale pojede do Olomouce, a tudíž do dalších cenných historických lokalit přesměrujeme více turistů, tam, kde turisty chtějí víc než třeba v hlavním městě Praze, kde jich mají naopak přebytek a nestačí na to infrastruktura města. Takže pokud chceme zatnout nůžky, pokud chceme, aby se už dále nerozevíraly, tak naopak musíme umožnit daňovou konkurenci mezi městy i v této oblasti. (Hluk v stále přetrvává.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí. Poprosím o klid, když probíhá projev. Děkuji.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vím, že se budu opakovat, ale protože opakování je matka moudrosti, tak připomenu panu kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího, že to skutečně není pouze problém Prahy, který se zde řeší, ale je to problém všech turistických destinací v této republice od horských středisek přes lázeňská města a další.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí, všecko faktické poznámky.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím, ke kolegům pirátům. Nebudu komentovat, co tady teď zaznělo. Asi bych to mohl rozebrat a asi by to nebylo vůči vám čestné. Já vím, kde míříte, ale používáte špatná slova ve špatném obratu. Ale nevadí, to si můžeme vysvětlit. Ale vy jste tady použil jeden příklad, který mě zaujal. Vy jste hovořil o tom, že v Miláně mají od 1 do 5 eur podle stavu hotelu, jestli je to pětihvězdičkový, nebo dvouhvězdičkový. Ale to tady přece nestanovujeme. Kdyby to takhle bylo nastaveno, tak bych s tím mohl souhlasit, ale vy říkáte: stanovíme strop a Zastupitelstvo města Prahy si určí. A jste si vědom toho, že ono neurčí, že v pětihvězdičkovém hotelu v centru Prahy bude 100 korun a v hostelu, který dneska stojí 300, bude míň? Já vím, že to bude plošně, že oni určí pro Prahu 1 plošně vybírání 100 korun. Jinými slovy, jak říkáte, za 3 000, 4 000 korun na noc to představuje minimální procento. Ale v hostelu v Praze 1, který tady existuje a kde ubytování pro rodinu z Ostravy, která přijede, vychází pro čtyřčlennou rodinu v jedné místnosti s palandami 1 200 korun, že tady můžou být, to už bude představovat docela velký zásah za každou osobu, která tam bude bydlet. A já nevěřím, že zastupitelé Prahy udělají takové progresivní rozdělení tohoto poplatku, ale udělají to plošně. A to je ten základní problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka paní ministryně financí, poté je přihlášen pan poslanec Třešňák.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane předsedo. Budu velmi krátká. My nepotřebujeme daňově řešit Airbnb, pane předsedo Michálku. My to umíme, my víme, jak zdanit pronájem, jak zdanit příjmy a tak dále. My potřebujeme informace. Finanční správa, ne já. Informace. A díky tomu, že bude jeden poplatek, tady budou informace, které získá Finanční správa k tomu, aby mohla zdanit. A já se tady nechci dohadovat a už to nechci natahovat, abych to neprotahovala. Vy jste si tady našel nějaký poplatek v Miláně. Já tedy doufám, pro stenozáznam, přesně si nepamatuji, jak jsem to řekla, pokud bychom to zastropovali na 100 korun, trvám si na tom, a vy jste to i potvrdil tím Milánem, že tento náš poplatek bude patřit k nejvyšším turistickým poplatkům v Evropě, pokud jsem to takto neřekla, tak to takto zpřesňuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Třešňák faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Třešňák: Opět reakce na pana kolegu Luzara, prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, skutečně, tímto se stanoví pouze ten strop, takže je na obcích, jestli si to obecně závaznou vyhláškou ještě rozdělí do dalších kategorií, a nevidím v tom žádný problém. Někdo to tak udělá, někdo to tak třeba neudělá. Záleží na tom, jak kategorie definují, protože to bude spíše možná otázka na paní ministryni Dostálovou. Mám dojem, že třeba podle hvězdiček to nelze, protože hvězdičky nejsou nikde oficiálně ukotvené, takže pak bude na obcích, jaké si vymyslí kritérium.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pro tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka z tohoto bloku, takže se dočkal pan poslanec Václav Klaus, který je přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP