(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než dám slovo dalšímu v pořadí, kterým je s faktickou poznámkou pan Ondřej Veselý, tak přečtu omluvenky. Pan poslanec Václav Votava se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Chvojka z dnešního jednání od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Dana Balcarová od 18 hodin do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Já dneska kolegy z SPD překvapím. Já se povznesu nad ty výpady, které proti ČSSD jdou, a budu se věnovat fakticky té věci.

Musím říct, že v tomto případě obecně s tou myšlenkou, která tady je, souhlasím. I mně připadá hrozné - a rád podpořím návrhy, které budou směřovat správným směrem - že ti lidé, kteří mají něco splácet, se vlastně nikdy ke splacení nedostanou. A je to vlastně jakési splácecí perpetuum mobile. Protože kvůli rostoucím úrokům, a to je ten princip, který vy předkládáte, se prostě nikdy nedostanou ke splacení té jistiny a vlastně splácejí až do smrti. To je hrůza, souhlasím.

Opomeňme oddlužení, to je ještě jiný model, a dostaňme se k té vaší věci. Já si myslím, že myšlenka je správná, ale o provedení si jistý nejsem. Podle mě to, co vy chcete, by mělo mířit do exekucí a výkonu rozhodnutí. Ten občanský zákoník mi tam úplně vhodný nepřijde. Protože když vezmu obecný příklad hypotéka. Kdo z vás by neměl hypotéku, já jsem ji měl, tak tam máte nastavený nějaký poměr splácení na úroky a na jistinu, máte to zasmluvněné předem. Samozřejmě to není perpetuum mobile. Vy víte, jakou částku máte konečně splatit, a tak dále.

Pokud se budeme bavit o tom, že ten princip, který vy prosazujete, se bude týkat exekucí, nebo výkonu rozhodnutí, tak si myslím, že se ke společné myšlence dostaneme. Zkuste nad tím prosím zauvažovat a ten model by potom byl pro mě přijatelný. U toho občanského zákoníku si to dovedu představit velmi těžko. Nicméně princip se mi zdá dobrý. V tom s vámi souhlasím, že není možné, aby někteří dlužníci se nikdy, byť poctivě splácejí, nedostali ke splacení celkového dluhu jenom proto, že ty úroky rostou rychleji, než oni stačí splácet, protože prostě víc splácet nejsou schopni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat za tu věcnou faktickou poznámku. Já bych ale tady na to chtěl reagovat. On je tady vždycky třeba někdo, kdo je právník a podobně, kdo říká, že právnicky je to tak a onak, a hledají se určité argumenty, proč to zamítnout nebo proč pro to nehlasovat. Já vím, že tady pan poslanec Veselý prostřednictvím pana předsedajícího je právník. Ale já jsem vás chtěl ujistit, že my jsme náš návrh konzultovali s několika advokátními kancelářemi, ne s jednou. A dokonce i s některými exekutory.

To znamená, že náš návrh - já vím, že právní věda je to, že každý právník může mít různé názory a je to sto názorů. Ale já chci ujistit, ale zcela věcně, že je to několikrát konzultováno. Je to konzultováno i s Parlamentním institutem, je to zkouknuto dokonce. To znamená, že my to máme několikanásobně konzultováno ze všech stran, že z právního hlediska do toho je určitě cesta. Nicméně nezpochybňuji, protože sám nejsem právník, že může být i jiná cesta. Ale to jsem chtěl zdůraznit, že to je určitě jedna ze správných cest, na které se - nebo já to, abych byl nad věcí, že je to jedna ze správných cest třeba, ale je určitě správná. Že několik advokátních kanceláří plus Parlamentní institut nám to zkoukli a ještě jsme to konzultovali s exekutory, kteří se o tomhle chtěli bavit. To znamená, je to mnohonásobně překontrolováno, že to je reálná odborně správná cesta. Možná je nějaká jiná ještě. To teď nedokážu posoudit, protože sám právník nejsem. Tak to jsem chtěl jenom dodat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a s přednostním právem pan předseda Výborný. Připraví se s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já pouze pro stenozáznam bych rád upravil hlasování číslo 992 u sněmovního tisku 375, to byla ta novela správního řádu z dílny ODS. Já mám na sjetině, že jsem hlasoval pro zamítnutí, a hlasoval jsem proti. Nezpochybňují tím hlasování. To je jedna věc.

A dovolte mi jenom krátký komentář k tomu návrhu, který tady předkládá SPD. Ten návrh jde zcela jistě správným směrem. Protože skutečně ty věci, které se tady v rámci exekucí dějí, jsou jednoznačně špatně a jsou nemorální. My s tím dlouhodobě souhlasíme. Je potřeba s tím něco dělat. Ale já se tady musím připojit k tomu, co říkal můj ctěný kolega Veselý. Skutečně je potřeba tu věc řešit koncepčně a ne tímto nekoncepčním zásahem do občanského zákoníku. To je ten celý problém.

Samozřejmě v tuhle chvíli, a jenom to připomínám, máme tady komplexní novelu exekučního řádu, která je tady projednávána. Vláda připravuje také toto řešení. Já bych se skutečně přimlouval za to, aby tato problematika byla řešena právně tak, jak má být, abychom tady zbytečně nepřijímali paskvily. Ale říkám, shodujeme se v tom, jakým směrem jdeme, a chceme tu problematiku řešit rychle. Stejně tak jako chceme řešit velmi rychle problematiku exekucí u dětí. Věřím, že tady na tom bude naprostá shoda. Stejně tak jako budeme řešit exekuce u těch, kteří pobírají starobní důchod a tak dále. Myslím, že v tomto jsme tady napříč poslaneckými kluby ve shodě. Ale toto řešení, které tady je, skutečně nepovažujeme za zcela koncepční. Proto bych doporučoval buďto to tedy přepracovat, nebo pojďme tou společnou cestou, která dává i z hlediska právního smysl a má hlavu a patu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Španěl. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Výborného. Možná je možné vytvořit koncepční a rozsáhlejší řešení. Jenom bych vám chtěl říct, že já jsem se třeba dlouho tak jako vy domníval, že každý dlužník je strůjcem svého štěstí, respektive spíš neštěstí. Není tomu tak. Je spousta dlužníků, kteří do toho spadnou různými podvody. Byli byste překvapeni, jak šmejdi, s kterými jsme si mysleli, že už jsme dávno zatočili, se transformovali a podnikají úplně jinak. A cílí na ty nejslabší. Já myslím, že vůbec těmto lidem hodně dlužíme. A co je na tom špatného, když prostě zabráníme úročení úroků? Tomu nerozumím.

Prosím vás, zamyslete se nad tím, že ne všichni jsou natolik dobří. Že po revoluci 1989 spadli lidé svým způsobem do nové doby, řekněme, takové živelnější, kapitalistické, a někteří se prostě nedokázali přizpůsobit, byli důvěřiví, byli okradeni a jsou dneska v těžkých životních situacích. Pomozme jim alespoň drobnými věcmi, než najdeme lepší globální řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, musím říct, že sice souhlasím s kolegou Veselým, ale na druhou stranu se bavme o tom, kdy se tím tedy komplexně budeme zabývat. Jestli je vůle buď v poslaneckých klubech najít napříč politickým spektrem nějakou shodu na tom, kdy se konečně stane exekuce prioritou Poslanecké sněmovny, anebo jestli vláda bude mít tolik času a vůle předložit změnu zákona o exekutorech a exekuční činnosti.

Já jsem se o to pokoušel několikrát a poslední širokou novelu jsem předkládal už ve volebním období 2010 až 2013. Byl to sněmovní tisk 610, bylo tam 56 pozměňovacích návrhů a byla to nejkomplexnější novela, která kdy byla předložena této Poslanecké sněmovně. Neprošlo mi to, protože tehdy vůle pravicové koalice Petra Nečase a Miroslava Kalouska neměla zájem na tom, aby vůbec ochránila lidi, a brala exekuce jako předmět podnikání, který je výhodný, zejména pro ty exekutory, přestože exekuce je výkon státní moci. Mně se tedy logicky zdálo, že bychom neměli privatizovat státní moc a že by se o to měli starat zaměstnanci státu a že by měli postupovat ve prospěch toho věřitele, ale s ochranou práv toho dlužníka. Pak by se nemohly stávat takové exekuce, které tady byly přečteny nebo byly čteny při jiných příležitostech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP