(11.10 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, jenom krátce k vystoupení pana kolegy Zdeňka Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího. To, jestli tady někdo je, nebo není navržen z řad poslanců na státní vyznamenání, v tuto chvíli nechci komentovat. Je samozřejmě právo kohokoliv tady navrhnout také kohokoliv. Ale to, jakým způsobem se navezl pan kolega Ondráček prostřednictvím pana předsedajícího do naší kolegyně, kterou já osobně znám jako jednu z nejagilnějších členek této Poslanecké sněmovny, člověka, který se s velkým zaujetím věnuje sociální politice, a to nejenom tady ve Sněmovně, ale i na řadě dalších polí, to mě velmi mrzí, pane kolego, že se takovýmto způsobem do naší kolegyně navážíte. Považuji to za nepatřičné. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Vážení kolegové, kolegyně, byl jsem členem podvýboru v minulém volebním období. A škoda, že tady není můj kolega Bartošek a Marek Benda. Měl bych dotaz na členy tohoto podvýboru. My jsme se v minulém volebním období zabývali a řešili jsme problematiku, a i jsme se na tom shodli, že vyznamenání by měli dostávat i lidé doposud žijící. A já jsem se díval, nikdo nezpochybňuje zásluhy lidí, kteří jsou tam uvedeni, ale to se nenašel jediný žijící člověk, který by si zasloužil například Řád bílého lva? Je tam, myslím, nominován pan prezident Kiska. Myslím ani Za hrdinství, ani Masaryka. Všichni jsou in memoriam. Tak jenom jestli by někdo z výboru mohl vystoupit a říct, proč se vlastně nenašel jediný žijící člověk, který by byl hoden tohoto nejvyššího státního vyznamenání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana místopředsedy Pikala. Máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je pravdou, že na Řád bílého lva jsou tam navrženy pouze dvě žijící osobnosti v občanské skupině, ve vojenské skupině nikdo navržen není. Ne, jsou tam žijící osobnosti na Řád bílého lva, je tam generál Jiří Šedivý jako žijící osobnost, je tam generál Petr Pavel jako žijící osobnost a je tam jako žijící osobnost kromě zmíněného pana prezidenta Kisky i George MacNeill Robertson. Takže myslím, že tam žijící osobnosti jsou.

Samozřejmě podvýbor v tomto období možná pracuje jinak než v minulém období, protože v tomto období jsme sestaveni paritně, tudíž podvýbor neuznal za vhodné, že by osobnosti nějak více třídil, pouze je předzpracuje, připraví medailonky a všechny osobnosti, které si osvojí alespoň jeden poslanec nebo je navrhne alespoň jeden poslanec, posíláme dál, protože vzhledem k tomu, že nereprezentujeme rozložení ve Sněmovně, necítíme se nějak úplně vhodní k tomu, abychom prováděli třídění předem, protože pak by tady zase byly výstupy s návrhy až na plénu a podobně, které by byly třeba zamítnuty jenom proto, že většina ve výboru potom nereprezentuje většinu na plénu. Samozřejmě vzhledem k množství, které se nám sešlo, je možná namístě zvážit jiný postup. S kolegy v podvýboru to jistě na příštím zasedání podvýboru v příštím období otevřeme, tedy v příštím roce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji půlhodinovou přestávku. (Poslanec Faltýnek mluví s místopředsedou Pikalem u zpravodajského stolku.) Pane předsedo Faltýnku, hlásíte se ještě o slovo? Ano, hlásíte, tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Měl bych prosbu, abychom rozpravu neuzavírali, abych měl ještě možnost po našem klubu vystoupit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude sice následovat podrobná rozprava, ale respektuji vaše přání, takže od této chvíle vyhlašuji přestávku, aniž jsem ukončil obecnou rozpravu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Prosím členy našeho klubu k předsedovi Sněmovny. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP