(Jednání pokračovalo v 11.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.44, skončil čas určený na přestávku poslaneckého klubu hnutí ANO. Jenom pro pořádek říkám, nebo připomínám, že jsem na jedné straně vyhlásil konec obecné rozpravy, ale opravil jsem se, protože jsem neviděl přihlášku pana předsedy Faltýnka. Doufám, že proti tomuto postupu předsedajícího není žádná námitka. Pokud ano, tak se s tím nějak vypořádáme. Žádnou námitku nevidím, takže platí, co jsem řekl na konci, že obecná rozprava je stále otevřena.

Do obecné rozpravy je v tuto chvíli přihlášen s přednostním právem pan předseda Faltýnek, po něm pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a pan poslanec Václav Klaus. Prosím nyní pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě jednou se omlouvám za to zdržení, ale jak už jsem avizoval, bylo vyvoláno vlastně nominací kolegy Maška, kterého navrhla nějaká bezpečnostní rada hradeckého kraje a následně si to vzal kolega Podal z SPD. My jsme se spojili s panem kolegou Maškem a já bych vám, vážené kolegyně, kolegové, přečetl jeho zprávu: "Vážení kolegové, nominace na státní vyznamenání v oblasti bezpečnosti pro občany si velmi vážím. Je to ocenění práce zdravotnických záchranářů a špičkového systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice, na němž jsem se aktivně podílel. Přesto musím nominaci odmítnout vzhledem k současné práci poslance Parlamentu, kde nepovažuji ocenění aktivních politiků za správné. Děkuji za pochopení." Děkuji. (Potlesk z lavic ANO a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pane předsedo, ještě s faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Velice děkuji za to sdělení. Nicméně procedurálně asi budeme muset hlasovat, leda by to pan poslanec Podal stáhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, nebývá to ode mě zvykem, že bych nedodržel proceduru jednání Poslanecké sněmovny. A dovolím si udělat jednu výjimku. Požádám Sněmovnu, když se bude hlasovat individuálně, o doplnění seznamu kandidátů na státní vyznamenání, a to díky tomu, že mě oslovili pánové Schieferstein, inženýr Luděk Sedláček, inženýr Jiří Beroun, inženýr Jiří Richter, doktor Ivan Šimerka, inženýr Ivan Hurník, inženýr Martin Štajgl a docent inženýr Petr Otčenášek a samozřejmě docent František Hezoučký, a to abych požádal Sněmovnu, zda by nenavrhla panu prezidentovi, aby udělil státní vyznamenání inženýru Františku Poukarovi. Věřím tomu, že většina z vás inženýra Františka Poukara znala. Já jsem ho znal osobně.

On by se dožil letos 6. dubna 82 let a byl to jeden z generace českých, nebo československých a českých energetiků a jaderných energetiků. Mohl bych přečíst celý ten dopis, neučiním tak. Jen připomenu, že inženýr František Poukar stavěl několik vodních elektráren, podílel se na stavbě a dokončení vodního díla Lipno, které funguje dodnes, místo toho, aby se jaksi věnoval škole a učil na VUT Brno, kde později také učil, ale jenom při své volné chvíli, protože byl ředitelem výstavby jaderné elektrárny Dukovany a jeho spouštění, a po úspěšném spuštění jaderné elektrárny Dukovany přešel na zahájení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Tam jsem ho poznal. On byl potom odvolán z funkce po roce 1989. A když se elektrárna zadrhla, tak byl povolán zpět, aby elektrárnu dokončil. Já si jeho práce nesmírně vážím jako většina energetiků v České republice. To není můj obor. A mám k němu velkou úctu. A stejně tak, řekl bych, vzpomínám na to, jakým způsobem on pracoval a jak mě seznámil s tím, co je jednou z největších energetických staveb mého Jihočeského kraje.

Proto bych chtěl, aby byl zařazen in memoriam mezi vyznamenané za zásluhy o stát v oblasti energetiky, vědy a strojírenství. Samozřejmě že dokumenty k jeho nominaci předám tak, aby byl ten soupis úplný. Snad jsem Poslanecké sněmovně sdělil důvody. A jestli chcete, já samozřejmě ty dokumenty přečtu kompletně, jak je mám. Ale vzhledem k tomu, že v tom seznamu není, tak požádám o doplnění toho seznamu právě o jméno inženýra Františka Poukara, když se hlasuje individuálně. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já samozřejmě respektuji právo pana místopředsedy navrhnout v tuto chvíli nějakou osobnost, nicméně budu potřebovat potom doplnit do toho usnesení nějaké záležitosti. Dovolím si podotknout v tuhle chvíli akorát, že zákon by znal například medaili Za zásluhy v oblasti vědy a hospodářství. Energetika tam výslovně není zmíněna, stejně jako strojírenství nebo například lékařství. Takže by to bylo v oblasti vědy a hospodářství. A já si ještě vyhledám pana místopředsedu, abychom doladili některé detaily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP