(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jedna omluva přišla nyní. Pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá z dnešního dne z rodinných důvodů.

Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Na řadě je pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Projednáváme návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Je jasné, že toto je kompetence prezidenta republiky, který se dle své vůle usnese, koho navrhne nebo komu to propůjčí a komu nepropůjčí, nicméně probíhá zde jakýsi politický akt, že se různé politické strany vyjadřují, navrhují různé osoby. Tak já bych se k jedné osobě rád vyjádřil. Já vnímám Řád bílého lva jakožto nejvyšší vyznamenání, které se dává za hrdinství, a v této souvislosti mi tam jedno jméno trošku osobně klade otazník, tak jsem vám to chtěl říci, jestli to také zvažujete, protože já upřímně nevím, jaké hrdinství předvedl generál Pavel kromě toho, že byl v KSČ a nyní si ho některé politické kruhy pěstují jako prezidentského kandidáta. To je sice samozřejmě statečné, pak když se do té volební bitvy ten člověk postaví, ale k tomu ještě zatím nedošlo. Já bych byl velice rád, kdyby prezident republiky dal Řád bílého lva komukoliv z českých vojáků, který nasazuje život třeba v zahraničí na těch misích, ale nevím, jestli toto je úplně vhodné vůči nejvyššímu českému státnímu vyznamenání.

A pak jsou tam dva další už na méně významná vyznamenání, takoví internetoví političtí pracovníci, tak tam bych také si dovolil říci, že je samozřejmě hezké, když někdo dělá politickou práci na internetu, ale v tomto ohledu má největší dosah myslím tady pan Okamura a pan Feri, takže také si myslím, že není vhodné, aby si tady vzájemně dávali státní vyznamenání za to, jak hezky politicky působí na sítích. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Rakušan bere zpět svoji omluvu od 11.50 hodin, je zde přítomen. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Zareaguji na předřečníka. On asi narážel na toho youtubera zvaného Kovy, jestli se nemýlím, kterého navrhuje kolega Martínek. A on tam píše, že on je 17. nejvýznamnější aktivista, nebo já nevím, jak to tam říkáte přesně, já bych to musel přečíst, na sociálních sítích. Mě by zajímalo, kdo je těch 16 před ním u nás tedy, jestli byste mi to mohl říct, vyhlášených magazínem Forbes. To je jedna věc.

A druhá věc je - nechci se nikoho zastávat, ale pokud vím, tak generál Pavel, a to by vám tady asi řekli lidé z bezpečnostního výboru, ten nasazoval opravdu život. On vysvobozoval někde v zahraničí v čele speciální jednotky nějaké francouzské zajatce. Takže pokud to tady někdo bude chtít upřesnit, budu rád, ale já si opravdu myslím, že on opravdu ten život nasazoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Velice krátké doplnění, odpověď. To, o čem mluvíte, o tom žebříčku, tak to je samozřejmě dosah. Nemám na mysli, že budu oceňovat někoho, kdo má nejvyšší dosah, jenom kvůli tomu, že třeba má videa ohledně krkání nebo něčeho podobného. Tady jde o to, že pan Kovář se snaží svými videi doopravdy upozorňovat na aktuální témata, dávat rozbory, pomoci se zapojit i mladým, kteří ho sledují, do nějakého politického dění, informovat o možnostech, které jsou, informovat o aktuálních situacích, které se dějí, a vůbec dostávat svět, který se k těm mladým tolik nedostává, alespoň nějakým způsobem k nim. Doopravdy je to infotainment, který se snaží i mladé lidi zapojit do společenského života. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme ve faktických poznámkách. Na řadě je pan poslanec Lubomír Volný, po něm pan místopředseda Pikal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že teď zazněla poměrně zajímavá informace ze strany předkladatelů návrhu ze strany pirátské, protože byla to strana pirátská, která tady navodila situaci, kdy aktivní politik se zřekl své nominace na státní vyznamenání. Já vás žádám, abyste stáhli návrhy na státní vyznamenání politických aktivistů. Politických aktivistů, kteří teď byli jednoznačně jako političtí aktivisté jedním vaším poslancem označeni. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní politicky a neměli by být oceňováni státním vyznamenáním do té doby, dokud jsou politicky aktivní. Přesně podle vašeho principu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Pikal je na řadě. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl zareagovat na trošku jiné věci, které tu zazněly v rozpravě, a to je, za co která vyznamenání náleží. Řád bílého lva je nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku. O nějakém nasazování života tam nezbytně nic není. Samozřejmě v té vojenské skupině se oceňují spíše lidé, kteří se vyznamenali ve vojenské oblasti, ať už se jedná o nějaké významné válečné činy nebo o nějaké činnosti v nějakých armádních strukturách. Oproti tomu za hrdinství v boji a za nasazení vlastního života k záchraně jiných lidských životů nebo značných materiálních hodnot slouží medaile Za hrdinství. Tak abychom si když tak uvědomili, kam patří které činy, co se ocenění týče. To je jenom moje technická poznámka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Berkovec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, můj vzácný kolega pan doktor Plzák požádal někoho, jestli nemá někdo nějaké upřesnění, které se týká působení generála Pavla v bývalé Jugoslávii. Já jsem v té době tam působil několikrát jako reportér, jako válečný rozhlasový reportér. Bylo to v 90. letech. Byl jsem také mj. v tzv. Republice Srbská Krajina. Bylo to v době, kdy tam tehdy velel podplukovník Karel Blahna, vynikající paragán z Krumlova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP