(12.10 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom krátce fakticky vaším prostřednictvím zareaguji na generála de Gaulla, který zde byl zmíněn kolegou. Je to můj oblíbený generál. Taky se na něho pokusilo udělat desítky atentátů ve Francii tím lidem, který ho tak podporoval, díky bohu neúspěšně. Ve své době budil obrovské kontroverze, zvlášť s postupem Francie vůči bývalých koloniím a dalším. Postavil kontroverzně armádu Francie proti francouzskému lidu do kontroverze. A jeho historická role byla zhodnocena až po jeho smrti. A hodnocení bylo docela příkré, když se podíváte na jeho životopis a ty memoáry, které o něm jsou.

Čili ten příklad nebyl dobře zvolen. Ale ano, je to o tom, že aktivní voják, který má své vojenské a bojové zásluhy, když vstoupí do politiky, může vzbuzovat velké kontroverze a až po jeho smrti je možno říci, jestli to kladné převažuje nad tím záporným. Ale tady ještě nejsme v této situaci, abychom hodnotili, jestli to kladné převažuje nad tím záporným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nemám nyní již další přihlášku, takže se rozhlédnu po sále. Já tedy obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan místopředseda Vojtěch Pikal má zájem, tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych si dovolil jenom trochu shrnout tu rozpravu. Dozvěděli jsme se, že je tedy zde nový návrh na udělení medaile Za zásluhy. To znamená, že těch návrhů je celkem 30. Ovšem návrh číslo 14 na doktora Karla Hrubého je tedy stažen, takže těch návrhů je zase 29. A pak samozřejmě je zde ta otázka pana kolegy Maška. Tam ovšem hlasovat budeme a doufám, že budou když tak všichni respektovat přání kolegy Maška. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jenom opakuji ten návrh, který jsem přednesl v obecné rozpravě, aby do toho seznamu byl zařazen Ing. František Poukar na státní vyznamenání 1. stupně za zásluhy o stát ve věci hospodářství.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a táži se, kdo má ještě zájem vystoupit v podrobné rozpravě. (Hlásí se mpř. Pikal.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si tedy dovolím navázat na kolegu místopředsedu. Já jsem si nakonec napsal, že by to mohl i Ing. František Koukal za zásluhy o stát v oblasti vědy, hospodářství a techniky - v prvním stupni tedy. Může být? Takže to je tolik.

Samozřejmě jinak se tedy hlásím k tomu sněmovnímu dokumentu 2875, ve kterém jsou všechny ty návrhy tak, jak byly předloženy organizačním výborem. Budu je vždycky potom opakovat jednotlivě před hlasováním. Takže doufám, že není nutné, abych je teď podrobně četl. Je tam samozřejmě i ten přílohový materiál, který je potom součástí toho, co se odesílá na Hrad. Pan místopředseda Filip slíbil, že potom k Františku Koukalovi ten materiál případně doplní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Táži se, jestli je ještě zájem do podrobné rozpravy vystoupit. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečné slovo. (Mpř. Pikal: Ne.) Nemáte zájem. Tak. A teď vás tedy, pane místopředsedo, poprosím, abyste nás provedl hlasováním.

Já zagonguji, abychom přivolali poslance do poslaneckého sálu. (Gong.) Radši jsem zagongoval čtyřikrát po včerejší zkušenosti, aby všichni slyšeli. Slyším žádost o odhlášení. Takže vás odhlašuji a přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak jestli můžeme. (Předsedající: Ano prosím.) Děkuji. Budu se snažit nás tím provádět postupně. Takže nejdříve budeme hlasovat o všech těch jménech jednotlivě a poté o předání usnesení jako celku. Takže nejdříve jsou návrhy na propůjčení Řádu bílého lva ve vojenské skupině.

Jako první je to genmjr. Josef Ocelka, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 999, přihlášeno 138 poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže jako druhý v této skupině je genpor. Ing. Jaroslav Selner, II. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1000, přihlášeno 140 poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako třetí v této skupině je arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, II. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1001, přihlášeno 136 poslanců, pro 13, proti 16. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jako čtvrtý je to arm. gen. Ing. Petr Pavel, II. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1002, přihlášeno 142 poslanců, pro 73, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím. (Potlesk a současně pískot v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to arm. gen. Vojtěch Luža, I. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1003, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako šestý v této skupině je to genmjr. Karel Lukas, I. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1004, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to genmjr. František Chábera, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1005, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to brig. gen. Miroslav Antonín Liškutín, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1006, přihlášeno 143 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je div. gen. Hugo Vojta, II. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1007, přihlášeno 143 poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se přesouváme do další skupiny, což bude tedy II. udělení Řádu bílého lva v občanské skupině.

Jako první je zde Andrej Kiska, I. třída s řetězem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP