(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1008 přihlášeno 145, pro 70, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako druhý v této skupině je George MacNeill Robertson, I. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1009 přihlášeno 144 poslanců, pro 69, proti 23. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

(Z místa se hlásí poslanec Volný.) Pardon, je to žádost o zpochybnění hlasování nebo o nějakou korekci? Prosím, tak pan poslanec Volný má slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, já bych chtěl jenom do záznamu oznámit, že jsem hlasoval proti, a mám tam ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, děkuji. A pan místopředseda Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se přesuneme k další skupině, což jsou návrhy na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

Jako první v této skupině je Adolf Rázek, V. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1010 přihlášeno 145 poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako druhý v této skupině je Bohumil Laušman in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1011 přihlášeno 144 poslanců, pro 112, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posouváme se do další skupiny, což jsou medaile Za hrdinství, čili jsou to návrhy na udělení medaile Za hrdinství.

Jako první je zde pplk. František Štamprech in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1012 přihlášeno 145 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako druhý je zde Ignátz Duda in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1013 přihlášeno 145 poslanců, pro 94, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Jaroslav Poledník in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1014 přihlášeno 146 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Josef Bernat in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1015 přihlášeno 146 poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako další je Štěpán Gavenda in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1016 přihlášeno 146 poslanců, pro 126, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poslední v této skupině je Kurt Taussig.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1017 přihlášeno 146 poslanců, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se přesouváme k poslední skupině, což jsou návrhy na udělení medailí Za zásluhy.

Takže jako první v této skupině je prof. dr. Leopold Jaroslav Pospíšil v oblasti vědy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1018 přihlášeno 146 poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako druhá je zde prof. dr. CSc. Helena Haškovcová v oblasti vědy, výchovy a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1019 přihlášeno 148 poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako třetí je zde prof. dr. CSc. Augustin Svoboda v oblasti vědy a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1020 přihlášeno 148 poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Karel Kovář v oblasti kultury, školství a výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1021 přihlášeno 146 poslanců, pro 33, proti 49. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další navržený na medaili Za zásluhy o stát je Vladimír Körner, a to v oblasti kultury a umění, 2 stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1022 přihlášeno 148 poslanců, pro 143, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Petr Nutil v oblasti školství a výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1023 přihlášeno 148 poslanců, pro 43, proti 26. Návrh byl zamítnut. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP