(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, jsem ráda, že to tady padlo objektivně i se jmény konkrétních lidí, kteří v té době stáli v čele té společnosti. Ale já mohu v podstatě vám odpovědět pouze z veřejně dostupných zdrojů. V tomto případě z výročních zpráv skupiny ČEZ lze dohledat, že ztráta z prodeje elektrárny Varna činila cca 94 milionů eur. Lze předpokládat, že tato ztráta bude kompenzována prodejem dalších aktiv skupiny ČEZ v Bulharsku. Celkový odchod skupiny ČEZ z Bulharska skončí kladným saldem - předpokládá se. A elektrárna Varna byla od počátku roku 2015 v neprovozovaném stavu. Případné opětovné uvedení do provozu vyžadovalo výrazné ekologizační investice, které nebyly v platném regulačním rámci vůbec návratné.

Přístup bulharských autorit k elektrárně Varna a s tím spojené neuspokojivé hospodářské výsledky jsou mimo jiné předmětem běžícího arbitrážního sporu skupiny ČEZ proti Bulharsku. Společnost ČEZ proto stála před rozhodnutím, zda za a) buď nadále držet neprovozovanou elektrárnu a každý rok generovat s tím spojenou ztrátu v řádu jednotek milionů eur, nebo za b) elektrárnu prodat nejvyšší nabídce v rámci výběrového řízení. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost SIGDA OOD, nevím, jestli to čtu správně, která nabídla nejvyšší cenu ve výši 48 milionů eur. Tato cena je výrazně vyšší než generovaná ztráta spojená s neprovozováním elektrárny.

Z médií je známo, že nový vlastník začal elektrárnu Varna znovu provozovat a poskytovat služby spojené se stabilitou bulharské energetické soustavy. Poskytování těchto služeb bez uskutečnění relevantních investic naznačuje rozdílný přístup bulharských autorit k tuzemským a zahraničním investorům v bulharském energetickém sektoru. O tom mimo jiné svědčí včerejší zpráva bulharského serveru ww.banker.bg, podle které bulharská nadace Antikorupční fond podala bulharské kontrarozvědce, finanční inspekci, Ministerstvu energetiky a Energetické regulační komisi podnět k prošetření nových majitelů elektrárny Varna, zda při schválení smlouvy o poskytování studené rezervy elektrárnou Varna nedošlo ke korupci s ohledem na technický stav elektrárny.

Toť vše, co v tuto chvíli k tomu mohu říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda má zájem? Má. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo a děkuji za to vysvětlení, paní ministryně. Nicméně mě překvapuje, že tu věc řeší bulharská neziskovka, že ji neřeší orgány ČEZu, které by se měly starat o to, aby ty peníze byly zhodnoceny, protože ta čistá ztráta, jak jste uvedla, nebo jak my jsme spočítali, je 8,5 miliardy korun, tak tam zkrátka je. A mě zajímá, jestli to tedy bude platit český daňový poplatník prostřednictvím toho, že se sníží dividenda ČEZu, který je ze 70 % vlastněn, tak kdo za to ponese odpovědnost, a jaké jste učinila za Českou republiku kroky k tomu, abychom nahradili tuto ztrátu od těch, kteří za to zodpovídají. Protože ten prodej, kdy se ta elektrárna prodala jako šrot, ten byl uskutečněn, když byl ministrem financí pan Babiš. Následně se divíme, že ta elektrárna najednou začíná zázračně fungovat poté, co se prodala dětem bulharského ministra dopravy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Věřte, že v rámci svých kompetencí, které nejsou neomezené, se o to zajímám. Ono je otázkou, prostě jaký byl přístup bulharských autorit k zahraniční investici a jaký teď je. Sám jste naznačil tady nějaké vazby, které já samozřejmě nevím a nechci je předjímat. Vyčkáme. Bude tam probíhat nějaké šetření. Každopádně se sníženou dividendou nepočítáme. A já se prostřednictvím svých zákonných kompetencí, které nikdy nepřekročím, budu o tu věc zajímat dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že je tu pan ministr přítomen, a ráda bych se optala na věc, která mi přijde velmi nesystémová, a sice škrtání 9 milionů korun, které by měly jít na prevenci, na služby adiktologické, které ve finále šetří naší společnosti mnohem větší náklady, mnohem větší zátěž třeba ve veřejném zdravotnictví jako takovém, a také ve vězeňském systému. Ráda bych připomněla premiérova slova z loňského roku, kdy vlastně po návštěvě kontaktních center, terapeutických komunit a doléčovacích center pro matky s dětmi sám uvedl, že je díky takovýmto činnostem, díky tomu, že vlastně podporujeme výměnu jehel, že podporuje návrat lidí do normálního života, naše společnost jaksi ochráněna před šířením určitých chorob a že je to pro nás vlastně i ekonomicky výhodné.

Proč tedy, když tohle všechno víme, podle informací z tisku, ale i z terénu se plánuje škrtnutí těch 9 milionů organizacím, které přesně tyto služby poskytují? Jde o peníze z Ministerstva zdravotnictví - zdůrazňuji - na výměnu stříkaček a na substituční léčbu, přičemž nemusíme si nic nalhávat, lidé, kteří využívají substituční léčbu, zejména metadonovou, ze dne na den závislými být nepřestanou a zkrátka si budou opatřovat, a asi ne úplně prací, tisíce a tisíce na ty potřebné dávky. Ale to potom povede jenom ke zvýšené kriminalitě. Čili kdy tento výpadek budete sanovat, pane ministře? A jaká při tom, pokud naroste počet nemocných HIV a vzroste nárůst kriminality, jaká chystáte rozpočtová opatření v rámci celé vlády? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosil bych, abyste si hlídali čas dvě minuty na položení otázky. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, v úvodu se musím ohradit, že by se Ministerstvo rozhodlo škrtnout 9 milionů na výměnu stříkaček a pro oblast substituční léčby. Je to tak, že pro rok 2019 byly pro dotační titul protidrogové politiky vyčleněny určité finanční prostředky v celkové výši 30,5 milionu korun. Je pravdou, že oproti roku 2018 došlo k ponížení, ale to u všech titulů Ministerstva zdravotnictví. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, když se podíváme na nějakou časovou řadu, že rok 2018 byl z hlediska objemu finančních prostředků výjimečný. Tam byl ten celkový objem asi 42 milionů korun, pro rok 2019 tedy 30,5. Když se podíváme, ještě v roce 2016 to bylo 20 milionů, předtím 15. Takže my v zásadě se vracíme na úroveň někdy roku 2017, to znamená, není tam nějaký razantní škrt, pouze skutečně v roce 2018 byl ten objem tehdy výjimečný, ale v porovnání s těmi předchozími léty skutečně 30,5 milionu není žádný zásadní propad.

Je třeba připomenout, pokud jde o ten dotační program protidrogové politiky, tak žádaly na Ministerstvu zdravotnictví organizace, a celkový požadavek byl 64,4 milionu korun, což oproti roku 2018 byl nárůst téměř o 10 milionů. Z tohoto důvodu to také může vypadat, že krácení finančních prostředků bylo opticky poměrně výrazné. Proto vlastně Ministerstvo zdravotnictví muselo do jisté míry upravit dotace jednotlivým projektům, vlastně u většiny projektů, a přerozdělit tyto projekty v rámci standardního dotačního řízení, kdy samotným organizacím bylo přiděleno cca 22 milionů a pak přímo řízeným organizacím ministerstva dalších 8,3. To znamená, byly vyčerpány všechny prostředky, které jsme měli v tomto směru k dispozici, tedy 30,5 milionu korun pro ten dotační program protidrogové politiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP