(15.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

My jsme v tuto chvíli oslovili všechny organizace, kterým byly přiděleny finanční prostředky, aby své rozpočty upravily tak, aby požadovaná výše dotace byla shodná s přidělenou částkou od Ministerstva zdravotnictví. To znamená, každá organizace má nyní možnost přefinancovat svůj rozpočet a položky, které budou z této částky financovány, např. jehly, zdravotnický materiál, mzdy a podobně, a to tak, aby byla tato změna v souladu s předloženým projektem a metodikou pro poskytování finančních prostředků.

Dále je třeba zdůraznit, že financování této oblasti je vícezdrojové. To znamená, není to tak, že by ty peníze šly pouze z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Pokud jde o přímo řízené organizace, tak ty jsou dále ještě financovány samozřejmě z rozpočtu ministerstva jakožto příspěvky přímo řízeným organizacím. Poskytované služby jsou dále hrazeny ze zdravotního pojištění a ty organizace také mohou získat, pokud předloží kvalitní projekt, dotační podporu i u jiných resortů, které disponují zřetelně vyšším rozpočtem. To znamená, ty organizace by neměly být finančně a existenčně závislé pouze na finančních prostředcích obdržených od Ministerstva zdravotnictví. Když se podívám např. na Úřad vlády, který má největší penzum finančních prostředků, tak ten v tomto roce rozdělil 205 milionů korun, což je o 30 milionů korun více než loni. To znamená, když se na to podíváme v součtu za ty dotační programy na protidrogovou politiku, tak k žádným škrtům v oblasti protidrogové politiky nedošlo. Protože pokud na Ministerstvu zdravotnictví tedy se ten objem snížil, tak naopak na Úřadu vlády se o 30 milionů korun meziročně navýšil.

Na druhou stranu přiznávám, že to řešíme. My jsme byli teď na posledním jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. A ty asociace zaštiťující (nesroz.) neziskové organizace byly vyzvány, aby ve spolupráci s dotčenými resorty vypracovaly přesné analýzy možných dopadů souvisejících s nižšími přidělenými dotačními programy. Na měsíc červenec je naplánováno jednání v této záležitosti. To znamená, nevylučuji, že můžeme dojít k nějakému konsenzu, že by třeba došlo ještě k nějakému dofinancování. Ale v tuto chvíli potřebujeme přesné analýzy, jaké budou dopady. A pokud třeba ty organizace požádaly i jinde, tak možná, že skutečně to nebude nikterak fatální, protože získaly třeba prostředky z jiných resortů. Takže potřebujeme to vidět skutečně v celém kontextu (upozornění na čas) všech dotací na protidrogovou politiku v České republice.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za tu podrobnou odpověď, nicméně jsme zkrátka svědky toho, že v minulém roce právě díky zájmu pana premiéra byly ty preventivní a komunitní služby posíleny. Není to o tom, že by tam bylo mimořádné financování. Jde o to, že se zasanovala oblast, která je dlouhodobě obrovsky podfinancovaná. A právě je to o tom, že to je ta prevence. Že to jsou ty věci, které - vždyť se tady bavíme o několika desítkách milionů - které potom ve finále šetří stamiliony a možná i víc. A o tom já mluvím. Nemůžeme přeci v situaci, kdy vláda navyšuje platy a mzdy těchto pracovníků, říkat, že stačí ta částka z roku 2017, když právě v tom mezidobí tak obrovsky narostly mzdové náklady organizací. A právě proto se domnívám, že je naprosto nezbytné, abyste velmi pečlivě naslouchali tomu, co na tom jednání bude zaznívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Tak já znovu říkám, pracuji s prostředky, které máme k dispozici, ty jsme v maximální možné míře rozdělili, to znamená, my jsme nic v tomto směru neškrtali svévolně. Na druhou stranu ale musím říct, že si myslím, že do budoucna, a už o tom byla debata, by tyto dotace měly být poskytovány z jednoho místa. Myslím, že není správně, pokud Ministerstvo zdravotnictví poskytuje nějaké dotace, Úřad vlády poskytuje nějaké dotace, a znovu upozorňuji, že na Úřadu vlády se to zvýšilo v tomto roce o 30 milionů korun, takže tam došlo k navýšení. Ministerstvo práce a sociálních věcí také poskytuje atd. To znamená, je tady několik resortů, které poskytují dotace na protidrogovou politiku v rámci České republiky, a to si myslím, že není úplně systémové. Proto my jsme přesvědčeni o tom, že by to mělo - a ve velmi brzké budoucnosti, už jsme skutečně o tom diskutovali - být poskytováno z jednoho místa a nikoliv takto roztříštěně, protože to není úplně systémové, pak jsou s tím takovéto problémy, protože někde se poníží, někde se navýší a nemyslím si, že to je zkrátka správně. Takže touto cestou určitě budeme chtít jít.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Skopeček s interpelací na paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobrý den, děkuji pěkně. Vážení členové vlády, kolegové, já začnu citátem, který pronesl premiér vaší vlády na akademické půdě, konkrétně to bylo na Vysoké škole ekonomické v Praze v listopadu roku 2011. Tehdy ještě nebyl premiérem, ale před početným publikem sdělil - cituji: "Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím," nechal se slyšet Andrej Babiš. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně financí, kdy očekává své odvolání, protože jak jsem zaznamenal včera z médií, a chci se proto paní ministryně zeptat, jestli je to pravda: Očekává se v následujících letech, že Ministerstvo financí a paní ministryně sem předloží Poslanecké sněmovně rozpočet s deficitem ve výši 40 mld. korun v následujících třech letech, přestože ještě jsou prognózy, které nehovoří o tom, že by se česká ekonomika měla dostat do záporných čísel, do recese.

Chci se zeptat paní ministryně, co ji vede k tomu, že porušuje slib Andreje Babiše, který uskutečnil v Otázkách Václava Moravce v roce 2014, kdy řekl, že bychom měli mít vyrovnaný rozpočet do roku 2017. Chci se zeptat, jestli to znamenalo vyrovnaný rozpočet jenom pro tento rok a pro následující roky již nikoliv, přestože v nich zažíváme rekordně nízkou nezaměstnanost a poměrně slušný růst. Čili chci se zeptat, je-li to pravda, proč plánujete předložit rozpočty s deficitem 40 mld. korun přes opakované sliby pana premiéra, navzdory volebnímu programu hnutí ANO, kde jste vždycky deklarovali odpovědné hospodaření, což s tímto plánem nemá společného vůbec nic.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, bylo tam položeno mnoho otázek, mnoho různých samozřejmě dezinformací. Já se budu držet faktů.

Ano, první návrh rozpočtu jsem předložila teď do konce dubna se 40miliardovým deficitem, tak jak schválila ve střednědobých plánech tato Poslanecká sněmovna. Chtěla bych připomenout, že se tady směšuje - já mám samozřejmě nachystané, já jsem nevěděla, kam bude směřovat vaše interpelace, tak mám nachystané základní atributy návrhu rozpočtu, ale tam se dívám, že jste nesměřoval. Vy jste tady smíchal dohromady několik různých věcí. Citát pana premiéra z roku 2011, který koluje různě po sítích. Já jsem u něho nebyla a nevím, jak byl řečen, ale vím, jak se umí vytrhávat z kontextu. Každopádně máme plán, máme výsledek, víte, že už po několikátý rok se ten výsledek míjí s plánem. Ty důvody jsem vysvětlovala několikrát. Teď mám velice krátký čas na to, abych je vysvětlila. Samozřejmě ráda je vysvětlím znovu. A ano, předkládám rozpočet s 40miliardovým deficitem, státní rozpočet. Je to 0,7 % HDP. Ale díky tomuto rozpočtu, který je základním politickým nástrojem této vlády, současně realizujeme velice důležité priority. A to bych chtěla, aby se na to nezapomínalo.

A chtěla bych říct, že pořád nevytrhávejme jenom státní rozpočet. Všímejme si hlavně základních věcí, které sleduje Evropská komise, a to jsou veřejné finance i v příštím roce podle konvergenčního programu. I když došlo ke zpomalení ekonomiky, i když došlo k určitému meziročnímu plánovanému menšímu nárůstu příjmů, než jsme byli zvyklí v minulých letech, tak i přesto budou veřejné finance hospodařit jako vyrovnané. Čili to jsou všechno důležité věci, které je potřeba sledovat.

Já bych chtěla říct, že my v plánovaném rozpočtu, mám tady spoustu čísel, nebudu mít asi čas, abych je tady sdělila, ale chtěla bych říct, že realizujeme především to, že opětovně navyšujeme průměrný důchod o částku 900 korun. Nechci připomínat, jak moc splácíme dluhy minulosti. Navyšujeme po šesti letech, pokud se nemýlím, rodičovský příspěvek, jak je důležité starat se o naše mladé rodiny. Také jste mladý, tak to určitě chápete. Pokračujeme v obrovském deficitu školství, kdy platíme regionální reformu školství a zejména dáváme obrovské částky do růstu platu pedagogů, protože skutečně ty platy pedagogů v minulosti byly tristní. Samozřejmě mám tady přesná čísla. A přes to všechno nerezignujeme na investice, které zvyšujeme na částku něco přes 85 miliard jenom z národních zdrojů. Stejně tak posilujeme vývoj, inovace a tyto důležité věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP