(15.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Samozřejmě na výdajové straně jsem do rozpočtu promítla celou řadu úspor - úspor v provozních výdajích. Všechny kapitoly budou šetřit 10 %. Mám tam nastavený mechanismus snižování úředníků, kdy pokračuji v tom principu neobsazených míst, rušení neobsazených míst, se kterým jsem začala v loňském roce, a letos jsem ho promítla dokonce do novely rozpočtových pravidel, která teď míří na vládu. Čili je tam celá řada úsporných programů, díky kterým budeme šetřit jako vláda několik miliard. A to si myslím, že je také důležité.

Ekonomika je v růstu. To máte pravdu, ale také je pravda to, že zpomalila na dlouhodobý průměr České republiky 2,4 %. V příštím roce počítáme s daňovými příjmy navíc asi o 44,4 miliardy, s pojistným 63,3 miliardy a dohromady všechny příjmy asi o 100 miliard. A do tohoto kontextu jsme zasadili všechny priority. Takže to je ten důvod. A je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ano, děkuji. Já to budu jenom komentovat. Myslím, že tu odpověď slyšeli všichni. Rozpočet této vlády je pro vládu politickým nástrojem, kterým si má kupovat voliče před volbami, aniž by respektovala základní ekonomické zákonitosti, protože rozpočet vedle toho, že to je politikum, je to zejména ekonomický nástroj, který ovlivňuje jak aktuální hospodaření státu, jak aktuální ekonomickou kondici, tak především kondici v nadcházejících letech.

To, co já vám vyčítám, paní ministryně, a nejenom vám, protože vy nejste zase tolik let ve vládě jako ministryně financí, je to, že dlouhá léta nadprůměrné ekonomické prosperity, která jsme tu prožívali, hnutí ANO prohospodařilo a v době, kdy se ekonomice dařilo, s tím rozpočtem nedělalo nic. A ukázka té neambice s rozpočtem cokoliv dělat je vidět i v těch plánech na nadcházející tři roky. Kdybych tam alespoň viděl jakousi snahu a ambici, že ty rozpočty a deficity budou klesat k nule v nadcházejících letech, ještě bych pro to měl nějaké nepochopení, ale ta neambice toho, že každý rok chcete 40 miliard - vůbec nechápu, proč máme dva ekonomické vicepremiéry. (Předsedající upozorňuje na čas.) Pro takové hospodaření by stačil na Ministerstvu financí úřednický náměstek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně má zájem? Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já se nebudu schovávat za své předchůdce. Já si naopak myslím, že mí předchůdci hospodařili velmi dobře. Je to jenom důkaz o tom, že tři rozpočty za sebou skončily buď vyrovnané, nebo v přebytku. To je velice důležité. To si myslím, že málokteré vládě v předchozím období, pokud si vzpomínám, já si ty grafy samozřejmě zase donesu do Poslanecké sněmovny, až budeme projednávat rozpočet, přinesu - nepovedlo.

Já bych chtěla říct, že měla tato vláda co vracet lidem. Měla co jim vracet. To není žádné projídání a není to žádné kupování si voličů. Kdyžtak jim to řekněte, prosím, pane poslanče, až s nimi budete mluvit. Jestli to je kupování voličů či nikoliv. Investovali jsme a já opakuji, veřejné finance jsou zdravé. Potvrdila to většina ratingových agentur, potvrdila to minulý týden Evropská komise, která ohodnotila, že dodržujeme strukturální saldo, dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl. To znamená, že naše veřejné finance jsou zdravé. Státní rozpočet plánujeme s deficitem 40 miliard. Zdůrazňuji, že to je 0,7 % HDP, ale jako celek veřejné finance plánujeme vyrovnané. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar, opět na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, nejdříve chtěla vaše vláda snižovat daně. Nakonec některé daně dokonce zvyšuje. A proč v době tak extrémního růstu cen nemovitostí, kdy vlastní bydlení přestává být dokonce pro střední třídu de facto dostupné, dále vytváříte větší náklady za pořízení nemovitosti? To je pro mě nepochopitelné. Ta skrytá vyšší daň se jmenuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který plánujete zvýšit na dvojnásobek. Argumentujete tím, že kvůli inflaci je potřeba k tomu zvednout tento poplatek. Je to nefér v situaci, kdy vláda zároveň trvá na zachování absurdní daně z nabytí nemovitosti. Od kupujících tak vybírá 4 % z ceny nemovitostí. U třímilionového bytu tak kupující pošle státu 120 tisíc korun prakticky za nic. V poměru k ceně bytů, domů a pozemků je sice správní poplatek malou položkou, ale vadí mi ten princip dalšího skrytého zdaňování. A toto navrhujete v poslední verzi daňového balíčku, který posíláte do Sněmovny. Původní plán na začátku dubna o tom ještě vůbec nepojednával.

Takže se chci zeptat, proč ta změna a proč házíte další klacky po nohy těm, kteří se chtějí zodpovědně postarat o vlastní bydlení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, protože jsem z toho obsahu interpelace nedokázala přesně dovodit, co a kam budete směřovat, tak jsem se připravila spíš na zdražování pořízení vlastního bydlení. Mám tady celou řadu ekonomických faktorů a mám tady celou řadu opatření, která připravuje zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, jako je program na podporu bydlení celkem a tak dále, ale vy míříte na ten vyšší poplatek za vklad od katastru. To je návrh, který předložil na vládě ministr zemědělství, on tady bohužel teď není, respektive požádal o jeho předložení a já jsem to tam zprocesovala, ty důvody. Nemám to tady teď konkrétně. Pokud budete chtít, odpovím vám i písemně, přesně co do čísel.

Myslím, že pan ministr to i publikoval. Má to v tiskové zprávě, kterou vydal minulý pátek, pokud si dobře vzpomínám, a je to dlouhodobý požadavek Českého katastrálního a zeměměřického úřadu. Zhruba od - já teď nevím, teď to možná řeknu nepřesně, protože skutečně nemám to v podkladech, takže budu teď těžit ze svých vědomostí. Ten poplatek se nezvedl snad patnáct, dvacet let, prostě obrovsky dlouhou dobu. Dokonce byly požadavky i na ještě vyšší částku. Strašně se zkomplikovala po přijetí nového občanského zákoníku celá řada úkonů. Český katastrální úřad vlastně dnes musí oslovovat mnohem větší množství účastníků toho řízení. Prostě řízení kompletně je komplikovanější, náročnější a samozřejmě i dražší. A ten poplatek strašně dlouhou dobu zvednutý nebyl. Tam dokonce byly požadavky z Českého katastrálního úřadu, aby to zvýšení bylo i vyšší.

Čili já vás odkazuji v podrobnostech, nemám to teď tady, na tiskovou zprávu ministra zemědělství, kterou vydal v pátek minulého týdne, případně vám ji zašlu písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, paní ministryně. Interpeloval jsem vás, protože daňový balíček předkládá jako sněmovní tisk Ministerstvo financí. Vy jste tady říkala, že se nezvýšil mnoho let, ale opravdu vám přijde fér tahle argumentace, kdy za poslední roky se zvýšily tolik ceny nemovitostí a stát, vláda, vybírá daň z nabytí nemovitosti?

My jsme několikrát předkládali návrh. Zítra budeme hlasovat o vratce Senátu o zrušení této daně. Já myslím, že ta diskuse o tom, kolik stojí administrativní náročnost na vklad do katastru nemovitostí, může probíhat v případě zrušení této daně. Ale v případě, že tato (nesroz.) nemá, tak myslím, že stát získává neuvěřitelné množství financí, nekřesťanské peníze, do státního rozpočtu od lidí, kteří si jdou koupit nemovitost, jak jsem říkal, de facto za nic, a na druhou stranu tady argumentuje tím, že se mnoho let nezvyšoval správní poplatek. Ten poplatek není jenom jeden. Není to jenom na kupní smlouvu, jsou to na zástavní smlouvy a podobně. Takže mně ta argumentace nepřijde fér od státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Pane poslanče, když už jsme u těch "fér", teď tady padlo několik faulů. Já to nedělám ráda, ale musím taky faulovat, ale budu věcně, argumentačně, nebudou to žádné nepravdy, to nikdy nedělám.

Za prvé, srovnáváte neporovnatelné. Zrušení daně z nabytí - daně z nabytí, správně - je výpadek státního rozpočtu minus 13 miliard. Když vy to děláte opakovaně, a pak mě druhým dechem - teď už odešel pan poslanec Skopeček - vyzýváte k vyrovnanému rozpočtu. Víte, to je takové, když nejste u moci, tak vlastně nemáte tu exekutivní zodpovědnost. Já tomu rozumím. Nevzpomínám si, a byli jste u moci dlouho, já to teď úplně neumím spočítat, možná byste mně pomohl - a nikdy jste tu daň nezrušili. Nikdy jste ji nezrušili. Takže to si jenom řekněme na rovinu. Můžeme se o takové věci bavit. Já netvrdím, že ta daň prostě má určité prvky, které jsou na úvahu k diskusi, ale pojďme to tedy zasadit, a to tady teď asi nevyřešíme, pojďme to zasadit do kompletní změny a koncepce majetkových daní. I z pohledu třeba různých osvobození, která máme na dani z příjmu atd. To by bylo fér. Ale vytrhnout toto minus 13 miliard a vyčítat nám poplatek, který notabene dlouhá léta nebyl změněn, a ty úkony tam diametrálně narostly, přibyl počet účastníků, kterými stát získá pár desítek milionů, to je prostě naprosto nepoměrné.

A ještě chci zdůraznit, že v dani z nabytí právě ty první převody jsou osvobozeny u novostaveb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP