(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Ještě jednou dobrý den. Mně přijde trošku pikantní být interpelován za něco, co proběhlo v roce 2015 a o čem jsem x-krát hovořil v rozhovorech a tu věc jsem několikrát vysvětloval. Ale pokud nemáme nic důležitějšího na práci, tak se můžeme vrátit do roku 2015 a k recepci na turecké ambasádě. Já předpokládám, že jste tam nebyla, protože kdybyste tam byla, tak byste ten projev slyšela celý a možná byste z něj nevytrhovala jednu větu, která je mi od té doby otloukána o hlavu.

Já jsem v tom projevu zmínil samozřejmě odkaz Mustafy Kemala Atatürka, zakladatele moderního Turecka. Hovořil jsem o tom, jak Turecko může přispět k řešení tehdy se blížící migrační krize. Upozorňoval jsem tehdy, protože to bylo bezprostředně poté, co jsem hovořil s prezidentem Erdoganem v Ankaře, a v době, kdy to v Evropě ještě nikoho nezajímalo, protože jsme řešili řeckou finanční krizi, tak jsem upozorňoval, že Turecko je pod obrovským tlakem, že má na svém území miliony běženců, a že pokud se světové společenství a Evropská unie nevzpamatují a neposkytnou jak Turecku, tak nadnárodním organizacím, jako je UNHCR, dostatečné prostředky, tak že je možné, že ta vlna se pohne. No a světe div se, ona se skutečně pohnula. Takže možná, kdybyste ten projev slyšela celý, tak mě teď s ním nebijete po hlavě.

Co se týká té jedné inkriminované věty o přínosu islámu, tak já nevím, jestli se máme vracet do hodin dějepisu na základní škole. Vy jste tady mluvila o tom, že politikou islámu je pouze ničit všechno neislámské. Já jsem přesvědčen, že kdyby nebylo islámských učenců, tak dneska nevíme vůbec nic o řecké filozofii, protože jestli někdo zachránil - v překladu samozřejmě - dědictví řeckých filozofů, tak to byli islámští učenci.

Zcela jistě nalezneme celou řadu dalších paralel. Já prostě zastávám názor, že pokud islám patří k jedněm z hlavních světových náboženství, tak je potřeba to vzít v potaz a nevyvolávat konflikty a nesnažit se to napětí eskalovat. To koneckonců není pouze můj přístup. Pokud se podíváte na vyjádření papeže Františka, kterého já jako pokřtěný křesťan pokládám za autoritu, tak on také volá k mezikulturnímu a mezicírkevnímu dialogu a volá po míru.

A když už se bavíme o tom násilí, tak samozřejmě každá ideologie, každé náboženství, pokud je dovedeno do extrému, může plodit násilí. Není to specifikou pouze jednoho náboženství. Věřím, že v každém náboženství bychom našli excesy, které potom měly za svůj důsledek spousty mrtvých.

Pokud se bavíme o tom, kdo je dneska největší obětí toho extrémního islámu, tak to jsou muslimové sami. Pokud se podíváte na dennodenní statistiky z těch teroristických útoků, které probíhají, ať je to v Iráku, ať je to v Sýrii, tak největší oběti přinášejí muslimové sami, protože jsou obětí extrémní verze toho svého náboženství. A tím já neříkám, že je špatné náboženství celé. Extrémy jsou špatné, s extrémy je potřeba bojovat, ale není z mého pohledu možné odsoudit jednu z největších světových věr jako celek a prohlašovat, že kdokoliv vyznává nějaké náboženství, tak je špatný, jenom proto, že úzká skupina lidí to náboženství vykládá extrémně. S těmi je potřeba bojovat, ale není možné paušálně odsuzovat tu obrovskou masu lidí, kteří chtějí žít v míru, chtějí žít v pokoji, pouze věří něčemu jinému než my, ale ve svém důsledku věří ve stejného Boha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není, takže postoupíme dál. Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Zdravím všechny zde přítomné a současně se vracím k tématu, které už jsem dnes jaksi adresovala, ovšem je stále aktuální a palčivé. Jde o dofinancování sociálních služeb o chybějící jednu miliardu korun. Nyní vznesu dotazy týkající se konkrétně Ministerstva práce a sociálních věcí a současně upozorním na něco, co považuji za velmi překvapivé z tvrzení paní ministryně Maláčové předneseného zde na půdě Sněmovny.

Úvodem chci jen zdůraznit, že je opravdu klíčové, aby poskytovatelé sociálních služeb, služeb sociální péče, se přestali obávat, že se této vládě nepodaří problém vyřešit. Byli už svědky příliš mnoha slibů na to, aby věřili jen slovům. Už chtějí vidět skutečně výsledek.

Já nyní přitáhnu vaši pozornost k tomu, že zde bylo řečeno, že ta 1,5 miliardy se našla díky náročné realokaci zdrojů vlastně z evropských fondů, že to je cesta. Jenže k této realokaci došlo v lednu 2019, dávno předtím, než jsme zde řešili dofinancování. A já se proto ptám Ministerstva práce, jak je to doopravdy. Z dotčených výzev totiž nelze pokrýt ten výpadek zdrojů na platy pracovníků v sociálních službách. Výzvy jsou velice omezené zejména na služby prevence a služby terénní. Situace zůstává nevyřešená. Co s tím budete dělat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Taktéž bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno na tuto interpelaci písemně do třiceti dnů.

Další v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne, vážený pane ministře. O víkendu jsme se ze sociálních sítí spravovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv dozvěděli spoustu zajímavých věcí a informací o tom, jak se dá komunikovat. Uvedu jeden příklad té komunikace, kde SÚKL odpovídal: "Samozřejmě disponujeme nabíječkami na veškeré typy mobilních telefonů, které bezplatně zapůjčujeme, a za všechno včetně sklerózy, že si někdo zapomene nabít mobil, jsme zodpovědní." Hned vzápětí, tedy v pondělí, se k tomuto stylu komunikace sice SÚKL vyjádřil, avšak stylem, že zkoušel jakýsi experiment, jak nastavit uživatelům sociálních sítí pomyslné zrcadlo.

Byť jsem si vědom, že vy osobně jste se v tomto konkrétním případě také vyslovil proti tomuto stylu, přesto bych se rád zeptal, zda ministerstvo dalo SÚKLu nějaká konkrétní doporučení týkající se alespoň základního minima pravidel a standardů komunikace pro správce sociálních sítí v takových organizacích. A pokud ano, mohl byste s nějakými pravidly a doporučeními pro SÚKL seznámit Sněmovnu? A pokud ne, zda uvažujete o jejich zavedení.

Ač vím, že sociální sítě nejsou oficiálním komunikačním kanálem resortu ani podřízených organizací, přesto se zeptám, jak vy osobně vnímáte využití sociálních sítí a zda komunikace jejich prostřednictvím se může diametrálně odlišovat od té oficiální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o tuto interpelaci, musím na začátek říci, že skutečně ten způsob nedávné komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv na jeho twitterovém účtu určitě nebyl standardní a byl velice nešťastný. Já jsem zadal SÚKLu, aby okamžitě provedl nápravu a také celkově přehodnotil systém publikace twitterových příspěvků a přijal opatření, aby se podobné případy již nemohly opakovat. Vedení SÚKLu to učinilo, přijalo ty kroky, takže já věřím tomu, že se toto již nebude opakovat.

Byl bych nerad, aby takováto internetová komunikace na twitterovém účtu - já samozřejmě k twitteru také mám své výhrady a určitě tam ne vždy komunikace ze strany některých přispěvatelů je úplně korektní, tak samozřejmě státní instituce takto nemůže komunikovat. Byl bych nerad, aby ta komunikace zastínila dobrou práci SÚKLu, která bezesporu je, i v rámci ochrany zdraví pacientů, z hlediska zajištění dostupných léků, jakosti atd. Myslím si, že SÚKL dělá dobrou práci a toto je tak trošku kaňka na ní, takže určitě se mi to nelíbí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP