(16.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o pravidla správy sociálních sítí, pokud jde o Ministerstvo zdravotnictví, tak tam každá komunikace má svá jasná pravidla, má odpovědné osoby, které za ni zodpovídají. Schvalování příspěvků na sociálních sítích, všech sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví, prochází několikastupňovým schvalováním, a je tedy konzultováno v široké skupině lidí a ty základní příspěvky, zásadní příspěvky, schvaluji přímo já osobně. Takže tady ta pravidla existují.

Musím říct, že jsme ani nezaznamenali doposud žádný podobný případ, jako právě byl ten víkendový případ v rámci SÚKLu, takže bych neřekl, že je to nějaký systémový problém. Zkrátka to bylo nějaké individuální pochybení a já doufám, že se to nebude opakovat a že to bude i určité ponaučení pro všechny. Obecně komunikace s veřejností je určitě základ a snažíme se využívat všechny možné způsoby. A samozřejmě to, jak chceme tu informaci k lidem dostat, tak sociální sítě jsou jednoznačně účinným nástrojem a jsou velmi přínosné. Jde pouze o to je skutečně užívat uvážlivě a nezpůsobovat nějaké takovéto komunikační disharmonie, když to tak řeknu. Beru to jako individuální selhání, ale učinil jsem všechna opatření, aby se to skutečně již do budoucna neopakovalo, a je třeba se za to omluvit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, není zájem. Takže můžeme přikročit dál. Paní poslankyně Věra Kovářová vystoupí s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, současný premiér několikrát hlasitě deklaroval, že v žádném případě nebude zvyšovat daně. To byla slova, činy vypadají jinak. Přicházejí nové a nové návrhy, týkají se daní, tu poplatků. Letmým výčtem se jedná o zvyšování spotřebních daní, současný návrh na zdanění rezerv pojišťoven, návrh na zavedení bankovní daně, zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Podobný postup, který oproti svým dřívějším slibům volí vláda, radíte i samosprávám. Když obce a města nemají dostatek financí, mají zvýšit daň z nemovitostí.

Zdá se, že vláda hledá peníze, kde se dá. Je to proto, že EET nepřináší výběr, který si od něj vláda slibovala? Nebo je důvodem to, že se utrácí více, než si naše veřejné rozpočty mohou dovolit? Myslím, že si to zaslouží vysvětlení. Už proto, že utahováním daňových opasků porušujete své sliby o nezvyšování daní. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, no, tato a minulá vláda byly právě vlády, které extrémně snížily daně o víc než 100 miliard. A my v tom pokračujeme. Zavedly se - já budu brát letošní rok, protože tu tabulku od roku 2014 do roku 2019, to snížení o 100 miliard, jsem samozřejmě několikrát publikovala a mám ji k dispozici.

Co se chystá pro tenhle rok. Snižování DPH v souvislosti s EET - 3,4 miliardy. Vyšší výdajové paušály schválila tato Poslanecká sněmovna pro malé podnikatele, zůstane jim v kapsách 1,5 miliardy. Jsme rádi. Vyšší sleva na dani za dítě ve školce. Oproti roku 2018 se pro rok 2019 navyšuje z 12 200 na 13 350. Zásadní zjednodušení u daňových odpočtů na výzkum a vývoj, což se samozřejmě také projeví na snížení.

To všechno samozřejmě včetně těch 100 miliard, které snížila vláda minulá - mám tady tu tabulku, mohu vám ji poskytnout dokonce, vzala jsem si ji - jsme si mohli dovolit proto, že se vybralo asi o 454 miliard daní více. A věřte, že převážně to bylo díky opatřením z dílny Ministerstva financí, jako je kontrolní hlášení a EET. To se projevilo jednoznačně.

Co se týče sazbového balíčku, já vám mohu poskytnout, protože nevím, jestli to stihnu v časovém limitu, který mám, když tak doplním - sedí tady i ministr zdravotnictví. My jsme byli opakovaně žádáni Ministerstvem zdravotnictví, ať zvýšíme spotřební daň na tvrdý alkohol a cigarety, a to zejména ze zdravotních důvodů. Mám tady podrobnou prezentaci z tiskové konference, ráda vám ji věnuji, kterou jsme měli, je to asi dva měsíce, když jsem prezentovala sazbový balíček spolu s ministrem zdravotnictví na adiktologické klinice tady v Praze. Byl tam pan přednosta, byla tam paní profesorka Králíková, specialistka na závislosti spojené s kouřením, byla tam vládní zmocněnkyně pro závislosti. A mělo to obrovskou podporu.

Vezměte si, že v naší - a to fascinovalo i ty přítomné novináře - v naší České republice se na jednu osobu spotřebuje 12 litrů čistého lihu ročně, včetně kojenců. To není normální. Průměrná mzda vzrostla za posledních pět let o více, než 40 %. Tím se vlastně zvýšila dostupnost těchto závislostí, těchto produktů, které vyvolávají závislost. Celospolečenské náklady - dívám se na ministra zdravotnictví, jestli to říkám dobře - celospolečenské náklady spojené s kouřením jsou 100 miliard ročně. Náklady spojené s požíváním tvrdého alkoholu 60 miliard a s hazardem 15 miliard. To, co získá státní rozpočet, což je něco přes 10 miliard, asi 11, je kapka v moři.

Takže to prostě má tyto důvody a mělo to obrovskou podporu. Já věřím, že to bude mít i vaší podporu. A ty statistiky tady máme a budeme je prezentovat společně s ministrem zdravotnictví. Ten sazbový balíček bude v červenci na pořadu schůze.

Co se týče rezerv pojišťoven, to není zdanění, to je regulace, jak pojišťovny mají rezervy rozpouštět. Máme to ve vládním prohlášení, což je velice fér. Takže pojišťovny už skoro dva roky vědí, že to uděláme. A řekli jsme, budeme chtít, aby rezervy se tvořily u pojišťoven podle evropské směrnice, takzvané Solvency II. To byl ten důvod. Protože pojišťovny platí takový velký - řekla bych, na trhu máme poměrně silné pojišťovny a platí nám ročně asi 2,6 miliardy na dani. Tyto rezervy samozřejmě dlouhodobě používají k optimalizaci daňového základu a daně. A vědí to dva roky, to není nic nového, že si to najednou vláda vymyslela. To by bylo u bankovní daně, to byste měla pravdu. To nemáme ve vládním prohlášení. Toto máme. Oni to skoro dva roky vědí, mluvíme s nimi, nedali jsme to v tom prvním roce do daňového balíčku, protože jsme neměli vládu s důvěrou a nevěděla jsem prostě, jak by se nám to vlastně podařilo prosadit.

A ne, beru zpět. My jsme to neměli ani jako ta první menšinová vláda ve vládním prohlášení. To jsme tam dali vlastně na žádost koaličního partnera. Takže to máme ve vládním prohlášení té nové vlády, takže to beru zpět. Proto jsem to ani do daňového balíčku pro rok 2019 dát nemohla. To znamená, proto je to vlastně až teď v sazbovém balíčku.

A na závěr ještě ta douška - (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak já to dopovím, jestli mi paní poslankyně dá ještě slovo, tak to ráda dopovím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Určitě. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Řekla jste si tedy sama o to, že byste ráda pokračovala. A já bych vás ještě poprosila o reakci na to, že obce by měly vlastně zvýšit daň z nemovitosti. Obce, pokud mají velké investice, tak to činí. A vězte, že to je velmi těžké rozhodnutí, protože je to samozřejmě rozhodnutí, které není populární. Proto také starostové musí, většinou je to nejlepší na začátku volebního období, musí skutečně výborným způsobem komunikovat, proč tak činí. A pokud to dokážou, tak se to nesetká s tak velkým odporem jako třeba v případě zvyšování jiných daní ze strany státu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně, vaše dvě minuty.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Budu rychlá. Já děkuji za šanci to vysvětlit, protože už jsem to nestihla. On ten článek, který se objevil na serveru Seznam, tak ten headline, ten titulek, nebyl příliš seriózní. Ale když ho rozkliknete, tak ten obsah seriózní je. Já jsem byla na konferenci lídrů veřejné správy. A tak jezdím všude. Jezdím na Svaz měst a obcí, prostě kam mě pozvou. Pokud nejsem třeba v zahraničí, třeba na radě Ecofin, tak tam jedu a vysvětluji tyto věci. A vždy a znova se otevře téma RUDu - rozpočtového určení daní. Navyšte rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP