(16.40 hodin)
(pokračuje Kremlík)

Druhá skupina důvodů, která se toho týkala, se týkala opět řešené aktuální situace v Českých dráhách, kdy došlo k tomu, že dozorčí rada odvolala na základě informací, které Ministerstvo dopravy získalo v režimu ochrany utajovaných informací, pana předsedu Kupce. Opět bych se nemohl jinak vyjádřit než prostě říci: já vám na to odpovědět nemůžu. Dostával bych se do situace, že bych ve studiu seděl a opakoval odpovědi na otázky, které bych nebyl schopen a ani nemohl jako svědomitý ministr dopravy jakýmkoli způsobem zodpovídat.

Pokud jde o komunikaci s veřejností, tu určitě uvítám. Já se ji snažím komunikovat různými komunikačními kanály, především jsou to odpovědi na dotazy novinářů, České televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Pokud jde o konkrétní diskusní pořady, tak předpokládám, že se těchto diskusí budu účastnit. A s paní poslankyní se určitě potkám. I s panem Stanjurou. Předpokládám po prázdninách, protože studio přes prázdniny nefunguje. Takže určitě diskusi uvítám. Ale zase musíte respektovat jednu věc, že nebudu chtít komunikovat o věcech, které jsou buď režimové, nebo které by ohrozily zájmy České republiky, tady v tom uvedeném případě na výběru mýta. A děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem ještě o doplňující otázky, takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Vy jste zmínil, že byly důvody, a to téma jste otevřel, odvolání generálního ředitele Českých drah. Ono totiž potom byste mohl reagovat na naše výtky, protože vy jste zmínil, že České dráhy, to je běh na dlouhou trať. Ovšem pana ředitele jste odvolali po devíti měsících s tím, že nemá výsledky. Ovšem po devíti měsících těžko nějaké výsledky může právě s odvoláním na tu dlouhou trať dokázat. Teprve poté se objevily ty informace od zpravodajských služeb, které samozřejmě nezpochybňuji. A následně nato zaznělo jaksi jméno nového případného generálního ředitele a teprve poté také zaznělo - myslím, že z vašich úst nebo z úst pana premiéra - že bude uděláno výběrové řízení. Takže důvody, proč jsem reagovala na Otázky Václava Moravce, jsou, že vy byste nám to mohl vysvětlit a objasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr chce odpovědět.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Jenom jednu věc, že pokud jde o vedení Českých drah, bude probíhat výběrové řízení, tak jak bylo oznámeno jak panem premiérem, tak mnou. Takže to jenom pro vyloučení jakýchkoli pochybností. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tímto konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den a budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetích čtení. Přeji vám pěkný zbytek dne a večera a budu se těšit zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP