(12.00 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Já si nemůžu odpustit, že zde začíná existovat opravdu obrovská lobby firem, které si přímo odchytávají zákazníky na veletrzích, které spolupracují s lékaři a mají od nich kontakty na zdravotně postižené, které spolupracují s žadatelem tak, že ho dokonce navštíví doma a na základě plné moci se mu nabídnou, že mu vyřídí úplně všechno. Není potom divu, že ceny rostou.

Já bych se také chtěla vyjádřit k tomu, že tedy jejich cena neklesá a bude spíše stoupat. Vývojový trend podle mého názoru bude takový, jaký dovolíme, aby byl. A já si myslím, že se opravdu nemůžeme dostat do situace, kdy nám budou firmy diktovat, co stát musí. Proto jsem podala svůj pozměňovací návrh, který se v podstatě, zjednodušeně řečeno, týká toho, aby ta částka 400 000 zůstala nezměněna, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. To bylo poslední vystoupení v obecné... Nebylo. V obecné rozpravě ještě se hlásí pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré poledne. Už jenom krátce. Děkuji všem řečníkům za představení jejich pozměňovacích návrhů i za podporu největší části této novely. Já jenom krátce.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů kolegyně Richterové ohledně horních končetin, tam jsme se potkali, akorát možná legislativně to máme každý trošku jinak zpracováno. Pokud se týká té druhé části, souhlasím s tím, že skutečně práce by se měla vyplatit i zdravotně hendikepovaným. Jenom se vrátím do minulosti, když jsem tady hovořil o té poslanecké novele z roku 2017, která byla schválena vlastně už v době, kdy už Sněmovna nefungovala, kdy jsem to byl obhajovat v Senátu, tak my jsme se tenkrát právě těmi majetkovými poměry a vůbec tím, jakým způsobem by to mělo být i u lidí, kteří jsou zdravotně postižení, ale vrátili se do práce, řešeno, bohužel tenkrát vůle k tomu tuto změnu schválit nebyla, ale podařilo se alespoň omezit některé to nesmyslné testování na sociální poměry v rodinách. Také se tenkrát podařilo prosadit navýšení příspěvku na mobilitu, který nebyl několik let valorizován, a také se zkrátila doba na opětovné pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let, protože řada těch zdravotně postižených si nepořizuje nové vozidlo, tudíž ta lhůta deseti let při tom, jak automobilový park stárne, byla příliš dlouhá. Takže tolik jenom do historie. Jsem rád, že ta diskuze se tady okolo toho rozvířila. Samozřejmě na garančním výboru mezi druhým a třetím čtením to budeme ještě nějakým způsobem probírat, ale myslím si, že je to namístě.

Pokud se týká kolegyně Dražilové, já skutečně jsem vycházel při přípravě té novely z údajů, které jsem dostal od Národní rady osob se zdravotním postižením, a jsem rád za to, že sehnala tu statistiku. Bohužel některé firmy skutečně mají ten přístup, že pokud vidí nějakou mezeru, tak se snaží ty ceny vyšponovat. Některé ojedinělé případy skutečně jsou doloženy, ty zase znám já jako lékař a mohu doložit i slova paní kolegyně Dražilové, že se některé - a chci zdůraznit některé - firmy v tomto chovají velmi neseriózně. I já jsem zažil, je to už několik let, velmi tvrdý nátlak některých firem, protože jsem ortoped, abych nějakému pacientovi předepsal, respektive abych mu napsal vyjádření, že potřebuje nějakou nákladnou pomůcku. Přitom když jsme se potom o tom pobavili s rodinou, tak jsme zjistili, že oni by tu zdvihací plošinu nebyli ani schopni do toho bytu dostat, ale ta firma na tu rodinu vyvíjela obrovský nátlak, mně vyhrožovali tenkrát některými bulvárními médii, že mě tam rozmažou.

Takže tady s tím návrhem paní kolegyně Dražilové po té analýze, kterou sehnala, tak si myslím, že nebudu mít problém, protože skutečně je potřeba, abychom se i v tomto ohledu chovali efektivně. Tolik za mě na závěr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji pěkné poledne a nyní se rozhlédnu, zdali mám nějakou další přihlášku. Nemám, takže končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Pane poslanče, máte zájem? Nemáte zájem. Zeptám se zpravodajů - ale zpravodajové také nemají zájem. Takže nyní otevírám podrobnou rozpravu, protože tady nemám žádné návrhy na vrácení zákona garančnímu výboru atp., takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musejí být vždy odůvodněny. Jako první bych požádal o vystoupení paní poslankyni Richterovou a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 2378 z toho důvodu, že lidé s anatomickou nebo funkční ztrátou obou horních končetin zkrátka mají velice ztížený pohyb, nejsou schopni přenášení břemen, chytit se madel ve veřejné dopravě, a z těchto důvodů by měl být tedy příspěvek na pořízení motorového vozidla poskytován i těmto osobám.

Druhý pozměňovací návrh, číslo 2383, podávám spolu s paní kolegyní Andreou Brzobohatou a odůvodnění je opět stručné. Člověk, který pracuje, přispívá do systému a je se zdravotním postižením, by měl mít nárok na totožný příspěvek na pořízení motorového vozidla jako ten, kdo do práce nechodí. Práce se zkrátka má vyplatit. A tím, že průměrný příspěvek dnes už stejně dosahuje téměř maximální hodnoty, tak je evidentní, že rozpočtové náklady budou minimální, ale dáme jako Sněmovna najevo, že podporujeme to, aby lidé byli aktivní a aby i v případě, že se jim třeba stane nehoda a úraz, že je chceme motivovat, aby poté se přes všechny obtíže vrátili do práce. To je tedy pozměňovací návrh číslo 2383.

Ještě jednou opakuji, pokud máte k němu jakékoliv dotazy, ráda dovysvětlím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu jednu omluvu ještě. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 12.50 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se tímto formálně přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2379. Tady se věcně potkáváme s paní kolegyní Richterovou. Já jsem zpracovával tento pozměňovací návrh s legislativou MPSV. Týká se to funkčních a anatomických ztrát horních končetin. V mezidobí během diskuze jsem byl dotazován v předsálí, jestli máme tolik pacientů, kteří přijdou o horní končetiny úrazem. Samozřejmě to tak není. Týká se to také pacientů, kteří mají vrozenou vadu obou horních končetin, a týká se to také samozřejmě lidí, kteří ztratí funkci v průběhu života z neurologického hlediska. Tolik jenom na doplnění. Takže ještě jednou, přihlašuji se k tomuto sněmovnímu dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu ještě další omluvu. Z pracovních důvodů se do 14 hodin omlouvá pan poslanec Daniel Pawlas.

A nyní jako poslední vyzývám paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nám představila svůj pozměňovací návrh. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já jsem v obecné rozpravě podrobně hovořila o svém pozměňovacím návrhu. Přihlašuji se tedy ke svému návrhu číslo 2698. Velmi krátce. Ze statistik úřadů práce, které jsem předložila, opravdu vyplývá, že není třeba částku 400 000 korun v současné době zvyšovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Nemám tedy žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP