(16.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě jednou k novele zákona o sociálních službách. Často jsem dotazována, co bude obsahovat. Ve stručnosti. Protože lze očekávat vzhledem k tomu demografickému vývoji exponenciální růst nákladů na sociální služby, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli plánuje zajistit stabilitu a předvídatelnost sociálních služeb. Chceme, aby financování bylo udržitelné a víceleté. Chceme v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit vícezdrojové financování. Chceme zajistit peníze na výstavbu kapacit. Víte, že to bude velký problém. Letos se nám podařilo na výstavbu domovů pro seniory vyjednat 450 milionů, nicméně ty celkové roční požadavky jsou mnohonásobně vyšší. Jen tento rok máme požadavky ve výši čtyř miliard korun, to znamená osminásobek.

Ale já si také uvědomuji, že je velmi důležité zřizovatelům a poskytovatelům administrativně ulevit a odbřemenit. Takže to bude další prvek novely zákona o sociálních službách. Jak jsem zmiňovala, tak to představení východisek, standardní postup, který Ministerstvo práce a sociálních věcí postupuje, bude představen od 10. června tohoto roku. Poté bude série kulatých stolů a jednání s těmi již zmíněnými aktéry.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů jsou ve shodě na konkrétní částce ve výši 2 miliard korun. V tomto smyslu jsme splnili výzvu Poslanecké sněmovny z března tohoto roku. Na 27. schůzi 27. března jsem byla také vyzvána k několika dalším úkolům: předložit analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb a předložit na podzim tohoto roku po projednání s Asociací krajů novelu zákona o sociálních službách. Jak už jsem v předchozím vystoupení zmínila, tak v současné době novelu dokončujeme, připravujeme její důkladné projednání se všemi aktéry, kterých se problematika sociálních služeb týká. Součástí těchto takzvaných východisek bude i důkladná analýza současného modelu financování sociálních služeb, která vám bude poskytnuta. Jak jsem zmiňovala, v novele bude nastaven spravedlivý systém financování sociálních služeb. Doufám také, že najdeme společně shodu pro novelizaci a v příštích letech už nebudeme muset tuto situaci, tak jak je to každým rokem v létě zvykem, řešit.

Co se týká těch bodů ohledně dofinancování, tak předpokládám, že v příštích dnech nalezneme na úrovni vlády společné řešení. Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Janě Maláčové a otevírám rozpravu. (Ministryně Schillerová se hlásí o slovo s přednostním právem.) Přednostní práva jsou, paní ministryně, vyčerpaná. Takže vás samozřejmě napíšu do seznamu s přednostním právem. První s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala, poté pan předseda klubu Rozvoral, který zastupuje předsedu poslaneckého klubu, poté pan kolega Stanjura jako předseda poslaneckého klubu ODS, poté pan předseda Rakušan, poté pan předseda klubu Bartošek a poté tedy paní ministryně financí. Pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana je spolunavrhovatelem této mimořádné schůze. Já velmi stručně - já to vlastně zjednoduším. Tady to paní ministryně tak jako komplikovala. Já to zjednoduším, o co tu vlastně, jde a navrhnu vládě úplně jednoduché řešení a východisko.

Ale začnu něčím, co zdánlivě nesouvisí s politikou. Před zhruba dvěma týdny vydražil v New Yorku nejmenovaný sběratel sochu amerického tvůrce Jeffa Koonse nazvanou Zajíc. Ta socha má sotva metr. A tu sochu vydražil ten neznámý nejmenovaný sběratel za 91,1 milionu dolarů, což je něco přes 2 miliardy korun. A my jsme tu dneska taky kvůli 2 miliardám korun. A samozřejmě budu s vámi souhlasit. Dvě miliardy korun za nějakou sochu je opravdu šílená částka. Šílená částka. Ale v našem státním rozpočtu, který měl loni příjem 1 400 miliard, dokonce víc, tak v tomto státním rozpočtu je to jedna sedmina z jedné setiny příjmů státního rozpočtu za minulý rok. Jedna sedmina z jedné setiny!

A pro koho je určena tato, nebo má být určena, tato jedna sedmina z jedné setiny státního rozpočtu? My tady nemluvíme o nějakém balíčku na přilepšení. My tady nemluvíme o nějakém předvolebním dárku. My tady ani nemluvíme o 6 miliardách, tedy trojnásobné částce na jízdné pro důchodce i pro ty, kteří by si to sami mohli zaplatit, kterým zaplať pánbůh slouží zdraví, jsou aktivní. My jim to přejeme, aby se jim dařilo. Ani o této částce nemluvíme. My zde mluvíme pouze o jedné sedmině z jedné setiny státního rozpočtu, která v tuhle chvíli chybí a která je určena těm nejvíc ohroženým, nejvíc postiženým, nejvíc bezbranným, nejvíc zkoušeným osudem. A tyto 2 miliardy tu chybí proto, že zřejmě vládě předtím chyběly na nějaký nepromyšlený slib, který vláda někde udělala, tak si prostě ty 2 miliardy vzala, protože si myslela snad, že si toho nikdo nevšimne.

Ale tak to nejde, dámy a pánové. A tato mimořádná schůze, kterou jsme svolali, to vážně není věc názoru. Ona by to vlastně neměla být ani věc diskuze. Tady to přece vůbec není o nějaké ideologii. Možná ani ne o politice. My tu vlastně ani nejsme kvůli nějakému věcnému sporu. Tato mimořádná schůze, to je vlastně forma nátlaku. Ano, přiznávám to, říkám to jasně. Je to forma nátlaku na vládu, aby rychle našla jednu sedminu z jedné setiny státního rozpočtu a poslala ji těm, kteří to nejvíc potřebují a kteří si to také zaslouží. Tedy do sociálních služeb, tedy těm, kteří slouží těm nejslabším, nejchudším a nejpotřebnějším.

Proto bych chtěl požádat - a bude nám to stačit, říkám to za ODS, bude nám to stačit - o jediné slovo, o jedinou půlvětu jakéhokoliv člena vlády, který slíbí, že se tyto peníze najdou. A pak jako by se nic nestalo. Jako by se nic nestalo, nemusíme se tady dál bavit. Ono se tedy bohužel stalo už to, že ty peníze nenašla vláda sama od sebe, to samo o sobě je trapné. Ale prosím vás řekněte, že vláda tu jednu sedminu z jedné setiny příjmu státního rozpočtu najde, rychle najde, že je někam pošle, a ukončeme to. Tak je to jednoduché! (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Nyní vystoupí pan poslanec Rozvoral z SPD. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, sešli jsme se u další manifestační a propagační mimořádné schůze. Jelikož je mimořádně absurdní a směšné, když se nad stavem sociálních služeb děsí partaje, které se po desítky let podílely na likvidaci české ekonomiky, partaje, které prošustrovaly bilionové státní majetky a miliardy obecních a městských majetků.

Sociální služby slouží sociálně slabým. A my zákonodárci a vláda bychom měli mít primární starost o to, abychom žádné sociálně slabé neměli, nebo jich měli co nejméně. V praxi to znamená, že stát a obce by měly mít peníze na důstojné důchody pro seniory a pro ty, kdo se o sebe ze zdravotních nebo jiných objektivních důvodů postarat nemohou. Stát a obce by měly mít také důstojné bydlení pro všechny potřebné, pro bezmocné seniory, pro rodiny s dětmi, ale i pro mladé, kteří si ještě nemohli našetřit na svoje bydlení ani nemají na komerční nájem.

Co pro to od roku 1989 udělaly ty staré partaje, které tady doposud vládly? Udělaly maximum pro to, aby stát neměl příjmy ze státního majetku na sociální pomoc. Udělaly v obcích a městech maximum pro to, aby obecní majetky rozprodaly, aby obce zbavily možnosti poskytovat jak sociální bydlení, tak jakoukoliv sociální pomoc.

Byly doby, kdy z takzvané pravice ve Sněmovně i v médiích zaznívaly bláboly o tom, že důchodci projedli státní rozpočet. Obludnost a drzost těch, co tuhle zemi nechali rozkrást, a tím ožebračili lidi, opravdu nemá hranice. Vláda lidovců a sociálních demokratů položila základy soukromého exekutorského byznysu, připravila půdu pro zdroj neskutečné lichvářské mafie, která statisíce lidí, rodin s dětmi a důchodců, ožebračila a připravila často o veškerý majetek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP