(17.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Mimo jiné odborné sociální poradenství je velmi zajímavý příběh. Od 1. 6. 2019 vstupuje v účinnost tzv. insolvenční novela, kde budou insolvenční správci navrhovat a potažmo krajské soudy rozhodovat o povinnosti sociálních odborů (nesroz.), aby mohl být klient oddlužen. Pokud vím, tak mezi MPSV a Ministerstvem spravedlnosti nebylo dořešeno financování výkonu rozhodnutí soudu. Například kraje v rámci připomínkového řízení tuto novelu neměly možnost ani připomínkovat. Ptám se Asociace krajů, je to pravda, nebo ne? Tato novela se vyhnula připomínkování Asociace krajů, nebo jednotlivých krajů? A MPSV je informováno o tom, že kapacity, které jsou, tak nebudou k dispozici.

V sociálních službách v Jihočeském kraji, kde pracuji, je v přímé péči 3 394 pracovníků a při nedofinancování jsou ohroženi všichni tito zaměstnanci, kterým z důvodu nedostatku financí může být ukončen pracovní poměr nebo krácen úvazek. Jen tak pod čarou je třeba podotknout, že se to týká i služeb v prioritě jedna, což jsou služby přímé péče, která je poskytována 24 hodin nepřetržitě.

Co závěrem? Otázka je v podstatě takováto. Co tato vláda dala směrem k sociálním službám? Za sebe říkám nejistotu a ohrožení. Promrhala 22 miliard z Fondu národního majetku a nyní destabilizuje sociální služby. A je důležité, ať občané České republiky dobře slyší, že této vládě nezáleží na těch nejpotřebnějších a nejzranitelnějších. Pamatujte si, že až vám ubude sil, tak tato vláda místo péče vám raději zvedne daně a nepostará se o vás. Vláda, která se nestará o ty nejzranitelnější, jako jsou nemocní, nemohoucí, případně senioři, tak to je špatná vláda! A přesně tak se tato vláda chová. Hanba jí za to, že se nestará o ty nejslabší v české společnosti!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Ještě před vystoupením paní místopředsedkyně vlády je k faktické poznámce přihlášena paní kolegyně Valachová a pan poslanec Nacher. Paní kolegyně ji bere zpět, tak pan kolega Nacher s faktickou poznámkou. Ještě než začne kolega Nacher, ministr dopravy Vladimír Kremlík se omlouvá od 18.15 hodin do ukončení jednacího dne.

Dobře, kolega Nacher se odhlásil z faktické poznámky a paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová má slovo, hned jak se situace ve sněmovně uklidní. Kolegové, kteří vedou jinou debatu, než je kritická situace ve financování sociálních služeb, nechť přenesou své debaty do předsálí. Paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, poslouchala jsem - já nějak nestíhám se přihlásit s těmi přednostními právy, to už se mi stalo několikrát, ale zase jsem si vyslechla zajímavou debatu.

Nebudu jmenovat předřečníky, protože vnímám jenom ty pocity, které z té debaty mám. Tato vláda je označována za asociální! Tato vláda, která jenom za jeden rok zvýšila důchodcům v průměru důchod víc než pravicové vlády za pět let? Tato vláda? (Potlesk poslanců ANO 2011.) Slyším dobře, nebo se mýlím?

Téma dnešní schůze je mimořádně závažné a věřte, že já jako ministryně financí si to uvědomuji především. Rezonuje veřejným prostorem, má naprostou prioritu, protože se dotýká těch, kteří se bez pomoci státu neobejdou. Vláda problematiku financování sociálních služeb a sociální práce v žádném případě nepodceňuje. Věřím ale také totiž tomu, že naším společným cílem je jasně identifikovat a pojmenovat problém, oprostit se od politicky motivované emocionální rétoriky a nalézt naprosto konkrétní řešení. Pevně věřím, že naším cílem není strašit, okopávat si kotníky nebo zneužívat diskuzi o financování sociálních služeb k útokům na rozpočtovou politiku státu, neboť všichni dobře víme, že čísla a fakta, a já je tady přednesu, jasně potvrzují, že sociální politika ještě nikdy nebyla ze strany státu podporována více než v posledních letech, přičemž aktuální rozpočet na rok 2019 je v tomto ohledu, nakonec jak potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí, naprosto rekordní.

A teď mi dovolte pár čísel. Systém financování, který vyvolává každý rok tento problém, se změnil v roce 2007. Do tohoto roku v podstatě se financovalo, tak jak mě poučili mí kolegové, nejsem na to expert, na lůžko. Pak se zavedl tento systém dotací. A já vám přečtu tvrdá čísla. Ta čísla jsou z rozpočtu. Já jsem si je nevymyslela. A vy si zasaďte do toho každého roku, kdo v té době vládl. To už asi zvládnete sami.

2007 - skutečnost 7,122 mld., 2008 - 7,405 mld., 2009 - 6,102 mld., 2010 - 6,817 mld., 2011 - 6,211 mld., 2012 - 6,373 mld., 2013 - 6,550 mld. A teď to začíná: 2014 - 7,694 mld., 2015 - 8,570 mld., 2016 - 9,190 mld., 2017 - 11,253 mld., 2018 - 14,895 mld. a 2019 - 15,725 mld. Stačí? (Potlesk poslanců ANO 2011.) Děkuji.

Nenalhávejme si však, že tlak na dodatečné financování přenesené působnosti z důvodu navýšení platových tabulek zaměstnanců veřejného sektoru je něčím novým. Není! Toto téma je pravidelným koloritem, se kterým se setkáváme v posledních letech téměř bez výjimky. Vždy se argumentuje tím, že když se tak nestane, peníze na vyšší platy se samosprávám dodatečně nepošlou, hrozí omezování, propouštění a hrozí kolaps atd. Nakonec, zaznělo to tady i letos. Já to však v žádném případě nepodceňuji.

Dovolte mi, abych tedy v tomto případě shrnula to nejpodstatnější z hlediska vlády. Já jsem přečetla tady částky. Mám samozřejmě tady i částky růstu příjmů krajů a obcí, ty mohu také tady uvést, mám tu i graf (ukazuje), mám tu i částky, které hovoří o neustálé valorizaci - a je to dobře, já to nevyčítám nikomu - příspěvku na přenesenou působnost, tak jak o tom hovořila celá řada mých předřečníků. Tvrdá čísla. Rostou příjmy krajů, rostou příjmy, valorizují se tyto příspěvky. Přesto stát zvyšuje tuto dotační politiku. A nejvíc tato vláda. Ta tam dala prostě absolutně nejvíc. A co je výsledkem? Co je výsledkem? Že jsou nespokojeni úplně všichni! Všichni jsou nespokojeni. Šlo tam, já vám to řeknu přesně, 15,725 mld. a všichni jsou nespokojeni. Je legitimní, že jako ministryně financí chci rozvahu k té částce, chci vědět, kde je ten problém, protože jinak by v Letenské 15 mohl sedět bankomat, třeba i bez PINu, a nemusela bych tam sedět já.

Takže já logicky se ptám, kde je problém. Kde je problém? Kde konkrétně? Popsat. Dnes jsem slyšela, že je shoda na 2 mld. Já tu rozvahu nemám. My jsme naposledy skončili u nějaké debaty kolem 1 mld., ale to je jedno. My jsme schopni komunikovat. Já jsem psala paní ministryni dopis už začátkem května a my prostě komunikujeme a my ten problém budeme řešit a řešíme. Ale chci vědět, v čem je problém, protože ten problém je prostě každý rok. A to je naprosto legitimní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP