(17.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Také velmi vítám to, že paní ministryně se tady zavázala, že připraví, nebo že má snad už připravenu novelu zákona o sociálních službách. Já jsem samozřejmě připravena jako ministryně financí na tom spolupracovat, protože my máme systémový problém. Musí se jednat o podílové financování. To znamená, musíme si jasně říct, jakým způsobem bude financování služeb do budoucna zajištěno. Představa, že to bude sanováno z velké části ze státního rozpočtu čím dál víc, je prostě také neudržitelná. My si musíme říct, jaká nastavíme pravidla. Musí se stanovit standardizace služeb. Musíme si říct, jak velkou a jak kvalitní síť stát garantuje, jaké stojí náklady, co je efektivní a co není. To všechno, počítám, že tato právní úprava přinese.

Na čem se s paní ministryní neshodujeme - a to je také legitimní, přece my spolu nemusíme vždycky souhlasit. Podstatné je o tom mluvit. Na čem se neshodujeme, je nezastupitelná kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí přijmout úhradovou vyhlášku. Zastávám názor, že by se nemělo toto rozhodnutí odkládat, protože v podstatě vše nám vzrostlo a úhradová vyhláška se od roku 2014 nezměnila. Tady já zastávám jiný názor, ale prostě je to legitimní. Upozorňuju, že navýšení úhradové vyhlášky by mohlo přinést téměř jednu miliardu. Volají po tom kraje, jak jsem zaznamenala, zmínil to předseda Svazu měst a obcí pan Lukl i na sněmu, když jsem byla minulý týden, píší mi to různé asociace a tak dále. Čili tady mám názor odlišný, což není nic proti ničemu, je to o legitimní debatě. A samozřejmě, když budu mít tu rozvahu, budu vědět, kde je problém, budu vědět, že hledáme systémové řešení, tak jsem připravena vždycky spolupracovat. Spolupracovala jsem s Asociací krajů, s paní Vildumetzovou, když řešíme dvojky, trojky. S panem premiérem spolupracujeme při celé řadě věcí. Ale říkám, musím mít prostě vstupy a musím mít podklady a musím vědět, o čem je řeč.

Čili já v tuto chvíli říkám, že historicky jako vláda jsme dali nejvíc do sociálních služeb, nepočítáme s krácením v příštím roce, to zdůrazňuji. A chci o tom vést legitimní debatu, chci vědět, na jaké částce je shoda, chci vědět, z čeho to vycházelo, jak je možné, že při tak extrémní částce pořád jsme tam, kde jsme byli, a to je prostě celé. A myslím si, že nazývat a označovat nás za asociální vládu je skutečně mimo.

Byli jsme dnes svědkem pět hodin debatám a obstrukcím při třetím čtení novely zákona o EET. Novely, která kromě toho, že má narovnat podnikatelské prostředí, po čemž volají podnikatelé v této zemi, aby EET bylo pro všechny, tak má přinést i nemalé příjmy do státního rozpočtu to, že tady bude třetí a čtvrtá vlna. Třeba i ty prostředky, které pomohou financovat celou řadu věcí. Přesto mám novelu zaparkovanou v Poslanecké sněmovně už rok. Opět jsme byli svědky ponižujícího, ponižujícího chování opozice.

Děkuji všem občanům České republiky, poděkovala jsem jim dnes prostřednictvím médií, kteří mi psali celých těch pět hodin podporující zprávy, podporující e-maily, kteří se vyjadřovali velice, bych řekla, někdy až tvrdě, nedovolila bych si to tady interpretovat, některé ty zprávy, k tomu, co se tady dělo, co předváděla opozice za peníze daňových poplatníků místo toho, abychom řešili problémy, které skutečně tato země má a které ji pálí.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Máme tady teď sedm faktických poznámek. A ještě předtím, než dám slovo panu kolegovi Nacherovi, který je první přihlášený k faktické poznámce, poté Marek Výborný a další, tak přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to mezi 17.30 a 19.00 hodin z důvodů pracovních se omlouvá poslankyně Taťána Malá. Nyní poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou. Připraví se Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Poprosil bych kolegy, protože to budu směřovat na kolegu Bartoška, já jsem původně tady k tomu nechtěl vystupovat, ale mě to vyprovokovalo. Zároveň bych chtěl odpovědět paní ministryni, jak je to s tím bankomatem. On ten bankomat v Letenské je a byl tam. V momentě, kdy u vlády byla ODS s KDU-ČSL a TOP 09, tak byl zaslepen, takže peníze nevydával na sociální služby. A když jsou v opozici, tak má vydávat i bez PINu. Takhle bych to přibližně popsal.

Ta čísla jsem měla připravená, nebudu je opakovat, ale je to tak. Mezi roky 2008 až 2013 se průměrně na sociální služby vydávalo mezi šesti, sedmi miliardami, loni to bylo 15,7 mld. Já sám osobně jsem byl na třech, čtyřech demonstracích Národní rady osob se zdravotním postižením mezi lety 2004 až 2010 ohledně navýšení příspěvků na péči, ohledně změny zákona o sociálních službách. Nula. První zvýšení, první valorizace například příspěvku na péči byla až v roce 2016, tu druhou jsme schvalovali až v tomto období, letos, před několika měsíci.

Takže kolegové, já rozumím tomu, že to je politické téma, ale mě skutečně zvedla ze židle slova typu: nejistota, destabilizace, tato vláda se nestará o nejzranitelnější, o nejslabší. To prostě není v duchu těch čísel pravda. A vzpomeňte si na to, co se tady dělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Marka Výborného, připraví se Marian Jurečka, Jana Mračková, Jan Čižinský, Vít Kaňkovský, poslanec Ferjenčík a paní kolegyně Valachová. To jsou zatím přihlášení k faktickým poznámkám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Rád bych zareagoval na paní ministryni Schillerovou a vlastně i na kolegu Nachera. Pojďme opravdu řešit současnost a ne historii a minulost. (Smích z okolí poslance Nachera.) Byla úplně jiná demografická situace, byl jiný systém financování sociálních služeb.

A rád bych odpověděl na některé konkrétní věci paní ministryni Schillerové. Jednak máte naši podporu, pokud jde o valorizaci úhradových limitů. My to také máme, je to součást toho usnesení, určitě vás podpoříme. Mě tedy překvapuje, že vy si tady 29. května říkáte o to, kde jsou ty problémy, a že chcete slyšet přesné vyčíslení. Pro pána krále, co jste dělali pět měsíců ve vládě, aby vám paní ministryně Maláčová ta čísla dodala?

Pokud je nedodala, tak vám to přečtu, a máte jasně vyčíslené, kde ty 2 miliardy jsou. Je to výpadek ze zdrojů Evropské unie na preventivní služby podle výpočtu MPSV 0,8 mld. korun, navýšení platů místo 5 o 7 %, odhad 2 % vychází opět z výpočtů MPSV 0,3 mld. korun, navýšení zvláštních příplatků vychází z výpočtu Asociace poskytovatelů sociálních služeb 0,5 mld. korun a odvody ze sociálního a zdravotního pojištění z navýšení 0,272 mld. korun. Dohromady 2,072 mld. korun. Jsou to jednoduchá čísla. Nevěřím tomu, paní ministryně, že byste je neměla. A přijde mi opravdu zvláštní, že si říkáte o ta čísla na konci května. Čísla jsou jasná, hovoří za vše. A nikdo nezpochybňuje, že tam je nárůst. Ale pokud zvednete současně s rozpočtem i platy, tak je potřeba tyto finanční prostředky poslat.

A pro paní ministryni Maláčovou. Když slibujete tu novelu zákona o sociálních službách, tak vícezdrojové víceleté financování úspěšně funguje v Pardubickém kraji. Nahoře na galerii sedí radní Pardubického kraje pro sociální věci Pavel Šotola. Zaběhněte za ním, on vám to vysvětlí, jakým způsobem to jde dělat na úrovni kraje, a věřím, že inspirace pro novelu zákona, tak aby to fungovalo v celé republice, je tady na stole. (Předsedající: Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka poslance Mariana Jurečky. Připraví se paní Jana Mračková Vildumetzová. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážené paní ministryně.

faktickou si dovolím na kolegu Patrika Nachera prostřednictvím předsedajícího. KDU-ČSL a TOP 09 nikdy spolu ve vládě býti nemohla. Takhle to tady bylo řečeno. To jenom pro uvedení do kontextu.

Paní ministryně Schillerová, prosím pěkně, ten váš výčet byl na první pohled úplně bombastický, ale řekněte mi: Je nějaké ministerstvo v České republice, které v letošním roce nemá rekordní rozpočet? Je nějaké ministerstvo, kterému by v posledních letech nestoupal rozpočet? Všem rostou rozpočty! Dramaticky ty rozpočty rostou. Takže těmito argumenty říkat, že jste geniální, že na ty sociální služby myslíte, to prostě není obhajoba. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP