(17.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

Co se týká toho zvláštního příplatku, tak jenom chci říct, o co jde. Jde o to, že dříve, pokud byly velké sliby o navyšování platů zdravotnickému personálu, tak se nikdo nestaral o to, že právě v sociálních službách máme velkou řadu zdravotnického personálu, kterému tyto platy nerostly. Nikdo se o ně nezajímal. K tomu sloužil právě ten zvláštní příplatek a jeho navýšení v prosinci. Na poslední chvíli, je to pravda, ale v prosinci minulého roku, tak aby také zdravotnický personál v zařízeních sociálních služeb byl náležitě ohodnocen.

To, že pokud v prosinci navýšíte zvláštní příplatek pro zdravotnický personál, to nedokážete zkonstruovat do rozpočtu, to si myslím, že je úplně normální včetně toho, že je normální, že dojdou dofinancování během roku. My jsme tady na Sněmovně diskutovali v březnu. Já se k tomu dostanu v rámci svého řádného příspěvku. Všechny body usnesení Sněmovny naplňujeme a jediné, o čem se bavíme, abychom do poloviny roku jasnou částku na dofinancování sociálních služeb poslali krajům. Ale v tuto chvíli nemáme ještě ani konec května.

Takže opravdu, nedělejme tady debatu, nedělejme tady paniku. Já věřím, že se o té částce dohodneme (upozornění na čas) a do poloviny června máme čas ji zaslat. Další v obecném příspěvku. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Volný, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já nejsem v této oblasti expertem. Samozřejmě jsem všemi deseti pro, aby stát se účelně postaral o naše spoluobčany, kteří to potřebují. Ale opravdu mě zarazil ten výčet tady pana kolegy zpravodaje, když on spočítal, proč vlastně mluví o dvou miliardách, na pěti různých absolutně nesouvisejících číslech a řekl: A tady proto říkáme, že nám chybí dvě miliardy.

V tom kontextu, co říkala paní ministryně, že vlastně během pěti let se navýšilo o sedm miliard, to znamená, nebo o osm, ze šesti na patnáct, o tom ani slovo řečeno nebylo. Ale pokud vycházíte z těch vašich čísel, která jste tady předváděl, že nám chybí dvě miliardy, tak mi je to opravdu líto, a je to pro mě absolutně nedůvěryhodné. A docela mě zaráží, že se neptáte i třeba na jiné věci - proč se zdvojnásobil počet poskytovatelů těchto služeb, protože to také není úplně, že by se zdvojnásobil počet potřebných. To si také nemyslím. A to je právě ta studie, kterou by ráda paní ministryně financí věděla nejdřív, než udělá nějaké rozhodnutí, a to je zase logické. Ale to byste se měli zeptat především vy, protože pokud by se ty dvě miliardy opravdu potřebovaly a dávaly by se zvýšenému počtu poskytovatelů, tak by to mohla být také jedna velká černá díra. A těm opravdu potřebným by se to také nemuselo dostat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Máme tady devět faktických poznámek. První je na řadě pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Válek. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já bych rád vysvětlil to, co říkala kolegyně Mračková, panu kolegu Čižinskému prostřednictvím pana předsedajícího.

Vy nás tady co chvíli obviňujete, že tady není přítomen ministr nebo premiér. Dokonce to měl ve svém, a to mě nemile překvapilo, ve svém úvodním projevu i pan zpravodaj, že tady není, škoda, že tady není pan premiér, když všichni vědí, že je na jednání Evropské rady. Takže tady paní poslankyně Mračková pouze konstatovala, a myslím si, že velmi trefně, to, že ti, co svolali tuto mimořádnou schůzi, tak tady ve většině nesedí, když se podíváte na to složení. Nic víc, nic méně. A to tak je. To se vizuálně můžete podívat. To není nic proti zpravodaji, který tady sedí vedle mě. Ale ti řečníci si to řekli a šli pryč, protože zřejmě je nějaká schůze nebo něco podobného. A to my jsme konstatovali. Vy také konstatujete, když tady někdo není z vládní koalice. Na takové konstatování, promiňte, nemáte monopol.

Jinak upřesním ještě u toho svého prvního výstupu kolem zaslepeného bankomatu na Ministerstvu financí, aby to bylo dobře srozuměno. Když jsem vyjmenovával ODS, TOP 09, KDU, tak jsem nemyslel, že byly všechny tři v jedné vládě, ale že se postupně v těch vládách střídaly, aby to bylo úplně přesně pochopeno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jak jsem avizoval, nyní bude pan poslanec Válek a připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Také si to jdu užít. Tak když už se to dostalo do toho lehkého volného tónu, tak zkusím navázat.

Já jsem se domníval, že se tady pragmaticky bavíme o tom, že chybí dvě miliardy na sociální péči, které by v září na tu sociální péči měly nějakým způsobem přijít. Tak buď chybí, nebo nechybí. Pokud si koalice myslí, že nechybí, tak stačí říct: Nechybí, mýlíte se, opozice. Když to řeknou obě dvě ministryně - ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí - je to jednoduché, není co řešit.

Pak je další varianta, která tady zazněla z úst mého předřečníka, že přibývají pečovatelské služby, té sociální péče je moc. Zredukuje se, pak ty peníze také nechybí. Zase jednoduchá odpověď. Rozumím jí. V pohodě.

Ale co mě fascinuje, že z médií a i tady zaznívá od jedné ministryně, že ty peníze nemá, a od druhé ministryně, že ty peníze má. Tak mně to přijde, jako že obě dvě se naučily ten scénář z divadelního představení Járy Cimrmana. Vy jste spolu hovořily? Ne, my jsme spolu nehovořily. Hovořily. Nehovořily. A chce se mě zeptat, co jste na té vládě spolu u všech všudy dělaly, že jste spolu nehovořily?

A zase začínáme znovu - hovořily, nehovořily. Vždyť je to jednoduché. Potřebujeme dvě miliardy v září? Nepotřebujeme. Buď potřebujeme, nebo nepotřebujeme. Potřebujeme. Kde je vezmeme? Má je jedno ministerstvo? Ano. Ne. Nemá. Dá mu je Ministerstvo financí. Ano. Ne. To je hrozně jednoduché. Pár odpovědí, pár otázek. Nechápu, kde je problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Krátká reakce na probíhající debatu. Vaším prostřednictvím budu mluvit ke kolegovi Nacherovi a Kateřině Valachové. Oni si už přeberou, komu co patří.

No, velmi jednoduchá věc, že hrozíme. Jestliže se řekne, že budou končit sociální služby, že řadě klientům, když se to nedofinancuje, prostě skončí pomoc od sociálních služeb, že se budou muset o sebe postarat sami, nebo že nebude někdo, kdo se o ně postará, protože reálně hrozí, že peníze dojdou na konci září a zbudou tři měsíce a ty služby zaniknou, protože prostě některé organizace propustí své zaměstnance, protože na to nebudou mít peníze, tak já osobně to vnímám jako ohrožení koncových spotřebitelů nebo uživatelů sociálních služeb. Nezlobte se na mě, já to skutečně jako ohrožení vnímám.

No, jistě jsem neřekl, že sociální demokracie je obludná. To bych si nedovolil.

Každopádně myšlenka, že by, když kraje spravuje hnutí ANO a sociální demokracie, že byste občas neměli potřebu si trošku škodit, tak jako Jihočech mohu konstatovat, že bych o tom mohl občas pochybovat. Ale dobře. To je spíš téma pro sociální demokracii.

A věc je jednoduchá. O tom, že peníze nebudou, vláda ví čtyři měsíce. Stálým vysvětlováním, že peníze nebudou, nezaplatí se, jděte pryč, jsme ztratili čtyři měsíce. Teď se to řeší až na základě tlaku opozice. Tohleto si řekněme. Kdyby nebyl tlak, vláda to neřeší, nemá důvod. No, otázka jednoduchá. Mně stačí odpověď ano, nebo ne. A ta zní: Budou tedy ty dvě miliardy do půlky června na dofinancování sociálních služeb, nebo ne? To je, oč tu běží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já si dovolím tedy zareagovat na pana poslance Nachera. Pokud by nikdo znamenal nikdo a nikdo znamená ani jeden, bylo to takhle pravda, tak nikdo o tom nehovoří.

Ale já bych rád řekl ještě, zareagoval na paní poslankyni Valachovou. Sociální služby by neměly být těmi, ti poskytovatelé by neměli být vždycky v situaci, že trnou hrůzou, jestli jim peníze v polovině roku nebo někdy jindy, anebo nepřijdou. Teď chybí dvě miliardy. A když se paní ministryně financí Schillerová ptala, kde je ten problém, tak ten problém je v tom, že ty dvě miliardy nebudou stačit v září, protože pokud ten poskytovatel sociálních služeb nebude vědět, že ty peníze přijdou, tak musí na konci srpna ty lidi propustit. Jinak nebude plnit zákoník práce. Nebude mít na odstupné, které je ze zákona povinné.

To znamená, ta situace je velmi vážná. A prosím, sestavme vždycky už potom rozpočet tak, aby poskytovatelé sociálních služeb věděli, kolik jim ten rok přijde peněz, mohli s tím počítat, byli si tím jisti a nemuseli mít vždycky personál závislý na tom, jestli peníze v polovině roku přijdou, nebo nepřijdou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP