(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Procházková, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Hezké pozdní odpoledne všem. Omlouvám se za svoji hlasovou dispozici, ale mluvit nebudu dlouho. Já bych chtěla ke svým dvěma předřečníkům, kteří říkali, že ty dvě ministryně spolu nemluví, tak se podívejte na novinky.cz, kde je online napsáno a ukázáno, že Stanjura musel ve Sněmovně napomínat štěbetající ministryně. Asi spolu tedy mluví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji za slovo. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl obrátit k paní kolegyni Valachové a paní kolegyni Procházkové. Ano, paní ministryně spolu hovoří, to tady občas vídáme, nicméně my jsme tady naposledy o tomto tématu dlouze hovořili asi tři a půl hodiny 27. března. Padly tady nějaké závazky ze strany obou ministryň, že si seženou analýzu, provedou analýzu a vyhodnotí a následně vyřeší to dofinancování.

Pokud vím, tak Asociace krajů analýzu má. Pokud vím, tak zástupci Asociace poskytovatelů analýzu mají. Tak já se ptám, když tady dnes paní ministryně financí řekla, že ona analýzu nemá, tak se pak ptám na tu efektivitu, jak spolu ty ministryně hovoří. A já bych jim chtěl nabídnout, že jim jako formou daru zaplatím pracovní oběd, ať si sednou v klidu, nemusejí tady štěbetat za našimi zády, a ať to spolu proberou a najdou řešení. Protože my čekáme na řešení. My nečekáme na to štěbetání, ale čekáme na řešení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím reagovat na paní ministryni i na pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího. Tady zaznělo z jejich úst zpochybnění, jak k té částce 2 miliardy došlo a jestli ty sociální služby a ti poskytovatelé hospodaří řádně a podobně. Prosím pěkně, uvědomte si, že zpochybňujete v tom případě práci vaší hejtmanky, která je předsedkyní Asociace krajů, kde odborná komise, která sesbírala všechna data z jednotlivých hejtmanství, došla k té částce. Tu si tady nevymyslel nikdo z nás poslanců. A potom jako úplně logicky nemusím být velký myslitel ani, a jestliže se řekne zvýší se platy a mzdy o 7 % a v rozpočtové kapitole MPSV zvýšíme částku na sociální služby o 4,2 %, tak tam asi nějaký rozdíl chybí už ze startu. A nebavíme se o těch věcech, jako jsou individuální projekty atd.

Takže prosím pěkně, nezpochybňujme výpočet, jak se k němu došlo, nezpochybňujme práci těchto institucí, těchto lidí, protože oni dlouhodobě drží fungování těch služeb, protože pro mnohé z nich to není zaměstnání, ale je to povolání a poslání.

Tak prosím pěkně, ať tady už zazní závazek vlády, kdy to vyřeší. Sedí tady hejtmani, zastupitelstvo Olomouckého kraje i včetně všech zastupitelů za ANO zvedlo ruku, protože ta situace je kritická, že se má řešit.

A k poslankyni Kateřině Valachové - poprosím, ať tady kolega Patrik Nacher neruší prostřednictvím pana předsedajícího. Za čtyři roky, co jsme byli my jako KDU-ČSL ve vládě, jsme nikdy nenechali poskytovatele sociálních služeb dojít do takové situace vzhledem k tomu datu, ve kterém jsme. Ten rok, myslím, že to byl rok 2016, v tuto dobu už věděli, že ta částka k nim bude putovat, v průběhu prázdnin proběhla mimořádná jednání krajských zastupitelstev a peníze už tam byly směřovány. Dneska se tady pořád virtuálně handrkujeme o to, jestli na to mají nárok, jestli je to oprávněné, nebo ne. Prosím vás, už se k tomu postavte čelem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám tři poznámky.

První, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Nacherovi. Tak pan premiér byl na Evropské radě včera. Vracel se zpátky, skoro nepřiletěl, protože ho málem zastřelila jeho ochranka v letadle. Doposud na to byli experti lidovečtí ministři, teď už je to i u vás. To je jedna věc.

Druhá věc se týká toho, jak spolu paní ministryně hovoří. Tak se zeptejte některých delegátů sněmu Svazu měst a obcí. Možná že by to byla zajímavá debata.

Třetí věc, ta nejzásadnější, k panu poslanci Volnému. To vyčíslení, které jsem tady předložil, je vyčíslení Asociace krajů a předsedkyně Asociace krajů sedí před vámi a přede mnou. Sedí tady dalších pět hejtmanů, nebo další čtyři hejtmani, mlčí, neříkají vůbec nic. Čili to nejsou žádná čísla vycucaná z prstu. A kraje nemohou navyšovat počty poskytovatelů sociálních služeb, protože na to ani nemají prostředky. Takže opět to, co tady říkáte, je skutečně naprostý nesmysl. A to vyčíslení - mimochodem, Asociace krajů se na tom naposledy minulý pátek, myslím, že to paní ministryně Maláčová může potvrdit, shodla i s ní. Vychází z výpadku financování z Evropské unie, už to tady zaznělo, a ze dvou nařízení vlády, které prostě ty kraje a obce musí reflektovat a plnit. To je celé.

Čili je to úplně zbytečná debata. Nechť tady vláda jasně řekne - tady jsou 2 miliardy, je potřeba to dofinancovat, a nemusíme dále diskusi tady vůbec vést. Ale protože v tuto chvíli to od paní ministryně Schillerové nevíme a nezaznělo to zcela jasně a máme tady dalších devět přihlášených do rozpravy, tak já bych si za předkladatele dovolil požádat a procedurální hlasování, že tento bod budeme projednávat dnes i po 19. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, já nechám svolat poslance do sálu. Už jsem zagongoval. (Chvíli se čeká na poslance přicházející do sálu.) Já se omlouvám poslancům a poslankyním, které jsem přivolal tímto do sálu. Hlasovat o tom nemusíme a nebudeme, protože to není zákon a můžeme jednat do 21. hodiny.

Ptám se pana poslance Bartoška, jestli má nějaký procedurální návrh. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já zpřesním tento návrh. Standardně se jedná do 21 hodin. To znamená, že já dám procedurálně hlasovat, abychom jednali dnes i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Teď to dává smysl. Ještě jednou zagonguji. Nechám hlasovat o tom, že budeme jednat i po 21. hodině.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 160, pro 69, proti 11. Návrh byl zamítnut.

 

Vrátíme se zpátky k faktickým poznámkám. Poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Ti, co měli důležitá jednání v předsálí, se k nim mohou znovu vrátit. Ti, co chtějí projednávat tento tisk, tak se prosím ztiší. Já jenom upozorňuji, že máme ještě čtyři faktické poznámky, devět přihlášek do rozpravy a zatím registrované jedno přednostní právo.

Myslím, že hladina hluku je přijatelná. Paní poslankyně Hana Aulická a její dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci být stručná a rychlá. Mám připravené vystoupení. Každopádně mě k tomu mému technickému přihlášení donutilo předešlé vystoupení. Opravdu vás žádám, abychom se věnovali činnosti a obsahu této schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP