(18.40 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Mně je jenom velice líto, že - a teď to berte, že to je opravdu ode mě a jak vnímám tu skutečnost - že se o tom bavíme na konci května. Jsem přesvědčena, že tato situace u této části nemusela dojít až do této doby a že se to mohlo řešit okamžitě v průběhu začátku roku a ty peníze najít tak, abychom nemuseli řešit někdy na konci května, že ty peníze chybí, a že tedy najdeme peníze aspoň v nějaké části takhle pozdě. Myslím si, že to je nefér především k obcím, ale především k samotným pracovníkům, protože ti jsou opravdu ta nejdůležitější část na obcích, a já se velice často setkávám s tím, že jsou až dehonestováni za to, že nesedí v kancelářích, že jsou neustále někde v terénu a že si opravdu neplní svoji, jak to mám říci, úřednickou povinnost, ale to jsou právě ti lidé, které my v terénu potřebujeme a kteří nám řeší ty první nárazové záležitosti a podchycují v systému vlastně tu celou problematiku v sociální práci. Takže naopak si myslím, že bychom se měli zamyslet a řešit to opravdu koncepčně.

Také si trošku přihřeji polívčičku a řeknu znova, že my jsme opravdu začali řešit jenom populistická gesta a přestali jsme jednat systémově tak, abychom nejenom mysleli na jeden dva roky dopředu nebo jedno volební období, ale aby to byl dlouhodobý efekt. A s tím samozřejmě souvisí i přijímání třeba navýšení příspěvků na péči ve 3. a 4. stupni, ale jenom do domácí péče. A když si vezmete, že se tady bavíme o dofinancování sociálních služeb, kdy ve větší míře jdou peníze právě na ty pobytové sociální služby, tak se opravdu musíme hluboce zamyslet, že jsme udělali někde velkou chybu, a měli jsme tohle řešit koncepčně a především v souladu s tou velkou změnou financování, zákona o sociálních službách. A já bych byla opravdu ráda, kdybychom se nad tím zamysleli a nedělali ze sebe, a teď se omlouvám za to, slušné idioty a konečně šli a pomohli vlastně dlouhodobě naší společnosti a nehráli si nikdo na stranická trička. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Než dojde k mikrofonu, přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan poslanec Patrik Nacher od 18.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jenom nezbytnou reakci na kritiku, kterou tady vznesla paní kolegyně Jana Mračková Vildumetzová na neúčast předsedy Fialy a předsedy Zbyňka Stanjury na schůzi Poslanecké sněmovny v tuto chvíli. Tak vaším prostřednictvím bych jí rád vyřídil, že jsem zjišťoval, kde jsou, a jsou na jednání s vaším panem manželem. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Golasowská v rozpravě a připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, když jsme na konci roku 2018 projednávali návrh státního rozpočtu, tak jsem opravdu netušila, že 29. května roku 2019 tady budu stát a budu žádat dofinancování 2 mld. na sociální služby.

Já vím, co teď poskytovatelé zažívají, protože jsem v sociálních službách pracovala a každý rok jsem žádala o finance, a vím, jaká to je nejistota, když nevíte, s jakým objemem peněz můžete počítat. Tato situace je pro ně nekomfortní a nedůstojná. Už teď v mnoha službách sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách scházejí, neboť mzdy v této sféře zdaleka neodpovídají náročnosti této práce. Zejména pobytovým službám schází zaměstnanci u lůžek pro seniory, osoby se zvláštním režimem a s různými druhy demence. Jen pro příklad uvedu, jak asi může fungovat pobytová služba pro seniory a osoby se zvláštním režimem, kde jsou dva zaměstnanci v přímé péči na 110 osob. Tady se nedá vůbec hovořit o kvalitě služby a personální standardy dostávají pořádně na frak.

Vážené kolegyně, kolegové, dokážete si představit, že v takovéto službě máte svoji maminku, tatínka, babičku, dědečka? Nebo že jednou vy sami, my sami budeme v takovéto službě a budou nám pomáhat pracovníci, kteří budou na pokraji zhroucení a vyhoření?

Vážené kolegyně, kolegové, umíte si představit, že vám nepřijde plat, nebo je tak nízký, že si hledáte práci jinde, byť máte kvalifikaci v oboru sociální práce? Možná si řeknete, že to jsou pravidla trhu, nabídky a poptávky, a komu se mzda nelíbí, může jít jinam, ale tady se přece nejedná jen o zaměstnance, ale jedná se o klienty, o ty, kdo jsou slabí, bezmocní a odkázaní na pomoc jiných. A když nebude mít kdo pracovat v sociálních službách, kdo se o klienty postará?

Ale abych pořád nemluvila jenom o službách pobytových, musím zmínit také služby ambulantní a terénní. A už to tady od některých mých předřečníků zaznělo, že finance, které jdou do služeb sociální prevence, jsou vždycky nižší než finance, které pak vynakládáme na služby pobytové, na služby, které řeší důsledky ať už rozpadlých rodin, důsledky nesprávných rozhodnutí, nesprávné výchovy dětí, problémů s bydlením, zadlužením, různými druhy závislostí. Také víme, že na výkon sociálně-právní ochrany dětí na obcích schází 200 mil. V minulých letech obce přijaly pracovníky, dostaly na výkon sociálně-právní ochrany 400 mil. v loňském roce a letos je to pouhých 50 %. Takže obce opět budou pracovníky propouštět a ti pracovníci budou opět scházet v terénu, budou scházet v rodinách s dětmi, budou scházet při pomoci občanům, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích.

Vážené kolegyně a kolegové, dnes seděla dvě hodiny na galerii ředitelka Slezské diakonie, která má na starosti 109 registrovaných služeb, a věřte, že si dnes tady nechtěla udělat celodenní výlet z Českého Těšína, je to zhruba 400 kilometrů, ale přišla si poslechnout, co bude ministerstvo dělat s touto situací, kdy už je teď nucena propouštět zaměstnance, neboť na ně nemá finanční prostředky. Slezské diakonii schází 30 mil. korun. Slezská diakonie poskytuje své služby více jak 8 tisícům uživatelů z různých cílových skupin a má více než tisíc zaměstnanců. Ještě možná pro představu, mám tady několik služeb. Samozřejmě nebudu uvádět celou stovku služeb, jak se jich vlastně dotkne nedofinancování. Takže například Domov pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě provozuje čtyři registrované sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením, z nichž dvě jsou pobytové, mají 18 lůžek. Pak je to pobytová odlehčovací služba - 6 lůžek, dvě ambulantní služby, denní stacionář pro 50 osob, sociálně terapeutické dílny pro 15 osob. Pro rok 2019, to znamená pro rok letošní, byli již nuceni podniknout z ekonomických důvodů následující opatření: Jsou neobsazena tři pracovní místa na pozicích pracovníků v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, jsou to pracovníci v přímé péči. Dále je ukončena činnost speciálního pedagoga, omezení kapacity fyzioterapeuta, 50% omezení služeb zajišťujících provozní záležitosti a redukce nákladů na vzdělávání a externí podporu pracovníků v přímé práci jakožto prevence vyhoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP