(18.50 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Další službu, kterou uvedu, je to Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Frýdku, který provozuje čtyři registrované sociální služby. Je to azylový dům s 37 lůžky, noclehárna s 8 lůžky, sociální rehabilitace. V letošním roce byli nuceni z důvodu nepříznivé ekonomické situace přistoupit k organizační změně, která spočívá ve zrušení pracovní pozice vedoucí služby.

Další službou je služba TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, která poskytuje šest registrovaných terénních služeb osobní asistence a odlehčovací služby. Z důvodu podfinancování služeb z prostředků státního rozpočtu čelí pracovníci služby silnému tlaku na výkon. Příjmy od uživatelů jsou klíčové pro přežití služby, a tedy jakýkoli výpadek v přímé práci, například z důvodu úmrtí uživatele, změny zdravotního stavu a podobně, způsobuje komplikace v podobě výpadku úhrad od uživatelů. Služba nedisponuje dostatečným personálním zajištěním, a to jak v rovině sociálních pracovníků, kde schází jeden úvazek, tak v rovině pracovníků v sociálních službách, a to z opět z důvodu nedostatku financí na úhradu jejich mezd a s tím spojených dalších nákladů.

Vážené paní ministryně, paní ministryně financí a práce a sociálních věcí. Věřím, že se peníze pro sociální služby a také pro výkon sociální práce na obcích najdou, že tak dáte jasný signál, že si práce zaměstnanců v sociálních službách vážíte a souhlasíte, že jejich práce má být náležitě finančně oceněna. V opačném případě doufám, že jste si vědomy všech následků, které nedostatek financí přinese nejen zaměstnancům, ale zejména klientům, a to těm nejslabším a nejpotřebnějším.

Ještě bych chtěla říct, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, že jste řekla, že budete o navýšení částky diskutovat. Ale zaměstnanci a klienti nechtějí diskuse a poskytovatelé služeb potřebují peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Dražilová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, měla jsem připravenou delší řeč, ale spousta z toho, co jsem chtěla říct, tady už padlo. Ve spoustě věcí se shoduji s paní kolegyní Aulickou a chtěla bych za sebe říct, že považuji za velmi důležité, aby došlo ke změně úhradové vyhlášky. Zítra se tím bude zabývat i podvýbor pro sociální služby a zdravotně postižené. Je to skutečně první krok, ke kterému musí dojít, a myslím si, že argument některých, kteří říkají, že se služby potom stanou pro některé klienty finančně nedostupné, je nepravdivý, protože ve stávajícím zákonu máme § 73 odst. 3, podle kterého klientovi musí zůstat 15 % z jeho příjmu. A jenom na vysvětlenou, současná vyhláška stanovuje strop 11 700 korun měsíčně. Pokud někdo má důchod 11 700 korun měsíčně, tak z toho mu musí zůstat 15 %, to je 1 755 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. V rozpravě vystoupí poslankyně Valachová. Připraví se poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi shrnout na základě debaty, kterou jsem zatím měla možnost vyslechnout, svůj názor na věc, a to i s přihlédnutím k tomu, že jsem 27. března 2019, kdy jsme tady diskutovali o situaci ve věci financování sociálních služeb, se snažila vydiskutovat a napříč politickými stranami najít shodu na tom, jak by mohlo vypadat tehdejší usnesení Poslanecké sněmovny k financování sociálních služeb. Mimo jiné proto, abychom jako Sněmovna ukázali zejména těm nejzranitelnějším a nejpotřebnějším, že jejich osud nám leží na srdci, nejsou nám lhostejní a v tomto případě moc nehrajeme na barvu politického dresu. Já vám teď pro připomenutí, a skutečně mám pocit během té dnešní debaty, že jsme na podstatnou část toho, co jsme si tehdy odhlasovali, zapomněli, připomenu a přečtu.

Za prvé jsme jako Poslanecká sněmovna vyzvali vládu - tady podotýkám, já to vůbec nevidím jako rozdíl mezi koaličními poslanci a poslankyněmi a opozičními poslanci a poslankyněmi, protože Sněmovna jako celek kontroluje vládu, tak jsme jako Sněmovna vyzvali vládu, aby do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách s porovnáním dopadů na poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích.

Zároveň jsme vyzvali v bodě II. vládu, aby po projednání s Asociací krajů České republiky předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně změn § 101a a přílohy tohoto zákona týkající se výše procentního podílu krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků na sociální služby, které budou reagovat na analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice s cílem odstranit meziregionální rozdíly.

Zastavím se u tohoto bodu II. a musím konstatovat, jak bod I., tak bod II. vláda plní. Jestli jste si povšimli těch termínů, které jsme odhlasovali, a potom tedy samozřejmě, protože vedeme paralelně i kuloární debaty o různých návrzích, ať je to KDU-ČSL, pirátské strany, Komunistické strany Čech a Moravy, tak bych byla moc ráda, kdyby tvůrci těch dalších usnesení si zkontrolovali, co všechno se kryje s tím původním usnesením z března. Podle mého odhadu je to tak asi 90 % textu.

Budu pokračovat v tom, co se už nekryje, řekněme, s naší dnešní debatou a činností, a to je bod III. našeho březnového usnesení, podotýkám společného, kdy jsme požádali vládu, aby zahájila jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů České republiky. Tak jak jsme na tom z hlediska plnění tohoto bodu? Samozřejmě opozice může kritizovat, že to mělo být rychleji, lépe, radostněji, jednotněji, soudržněji ve vzájemném objetí ministryně financí a ministryně práce a sociálních věcí, to samozřejmě všechno může opozice tvrdit, nicméně fakt je, že analýza ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí existuje, jednání se sociální komisí Rady Asociace krajů proběhla. V tuto chvíli, řekněme, nám chybí to, abychom měli celkovou analýzu, tak jak požaduje ministryně financí z hlediska celkové částky, která byla na základě sociální komise oficiálně vládě sdělena 23. května 2019, a samozřejmě abychom měli jednoznačné stanovisko Rady Asociace krajů.

Už v březnu jsme se myslím shodli na tom, že abychom poctivě dofinancovali sociální služby, tak toto dofinancování musí fakticky a fyzicky proběhnout nejpozději během června do poloviny roku, tak abychom dokázali zorganizovat zastupitelstva, abychom dokázali dostat finanční prostředky k příjemcům sociálních služeb a koneckonců zejména k těm nejpotřebnějším a nejzranitelnějším, kvůli kterým samozřejmě především tuto debatu vedeme.

Z mého pohledu tedy dnes, dnes bychom si skutečně měli říct a měli bychom vidět před svýma očima zejména ty, co jsou v zařízeních sociálních služeb, ty konkrétní klienty, klientky, osiřelé děti, maminky v azylových domech, seniory, seniorky v domovech pro seniory, zdravotně postižené. Tyto bychom měli vidět. A z mého pohledu, a teď to říkám z hlediska svého nejlepšího vědomí a svědomí, oni potřebují vidět jednu jedinou věc - aby Sněmovna jasně řekla, dokdy nejpozději, to znamená termín, finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb vláda zajistí a uvolní. Nic víc ti lidé nepotřebují vědět. Pokud to nebudou vědět, tak se budou jenom bát, budou si číst noviny a budou poslouchat opozici z hlediska všech šílených katastrofických scénářů o krizovém vývoji ve financování sociálních služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP