(19.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Co se stalo? Stalo se to, že v březnu jsme si řekli z hlediska diskusí, které jsme vedli, a prosím vás, nezastírejme, že si je také vedeme kuloárně, že v případě dofinancování sociálních služeb skutečně potřebujeme minimálně - tady chci říct, pan kolega Vondrák prostřednictvím předsedy, má pravdu - minimálně nezbytně vydat dvě miliardy, ale také, a to byla otázka v březnu, jsme vycházeli z toho, že kraje dokážou zapojit více jak miliardu a půl, která byla zajištěna již v minulém roce ze strany ministryně práce a sociálních věcí z hlediska evropského financování. Ano. A to se nestalo v tuto chvíli. Je čerstvá informace ze strany sociální komise (upozornění na čas), že tyto finanční prostředky nedokážou dočerpat, a to je ta změna. (Upozornění na čas.) To je celé.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Kaňkovský, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já si také dovolím krátce reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegyni Valachovou. Bavíme se tedy o dvou miliardách. Na začátku téhle diskuse tady padaly polemiky o tom, zda vůbec ty dvě miliardy jsou potřeba, že nám chybí k tomu nějaké analýzy. Nakonec si myslím, že z té diskuse tady vyplynulo, že se shodla Asociace krajů, že se shodla Asociace poskytovatelů a po nějakých peripetiích že se shodly i výpočty MPSV. To znamená, podle mého názoru v tom usnesení už není důležité, jestli tam bude na základě Asociace krajů, ale důležitá je tam ta částka dvou miliard korun.

A pak podle mého názoru je tam důležité jiné slovo. A to je to, že my bychom neměli vyzývat vládu, ale bychom měli uložit vládě, aby do 15. června tohoto roku předložila návrh k řešení. Protože my jsme tady seděli tři a půl hodiny 27. března a vyzývali jsme vládu, aby ten návrh řešení předložila. A jak říkal kolega Marek Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, my jako KDU-ČSL jsme to chtěli do 20. dubna. Nicméně ten termín nakonec prošel do konce června, ale i dnes tady z diskuse vidíme, že není na úrovni vlády dohoda. A my chceme slyšet, že ta dohoda bude existovat, a chceme to v reálném termínu do 15. 6.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Jenom velmi stručně. Teď to tady řekl kolega Kaňkovský. A k těm dohodám a jednání. Na Asociaci krajů, na sociální komisi, minulý týden paní ministryně přijela s tím, že stačí jedna miliarda. Další informace, které šly k Asociaci poskytovatelů ze strany pana premiéra i paní ministryně Schillerové byly takové, že vlastně to potřeba není a že je potřeba hledat zdroje uvnitř těch krajů. Čili to je nezpochybnitelné. Doloží vám to všichni členové sociální komise Asociace krajů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Valachová faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nemá smysl se sporovat. Kdo mě dobře poslouchal, tak slyšel, že z hlediska usnesení směrem k 15. červnu, tak aby vláda jasně stanovila dofinancování do 15. června, naopak bych zdůraznila, že s tím plně souhlasím a že to je to, co nám chybí a na čem jsme se měli shodnout. Takže nemá smysl se o to sporovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do rozpravy. Paní poslankyně Pekarová. A já přečtu omluvu pana ministra Richarda Brabce, dnes od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, už tady zaznělo opravdu mnohé a nechtěla bych opakovat věci, které jste si tady mnozí vyslechli v té debatě. Já chci jenom, tedy navážu-li na ten spor, který tady teď je, vysvětlit, nebo říci i z pozice členky výboru pro sociální politiku, že když jsme tuto oblast řešili za přítomnosti paní hejtmanky, poslankyně a předsedkyně Asociace krajů Mračkové Vildumetzové, za přítomnosti paní ministryně Maláčové tuto problematiku na výboru, tak tam ještě nebyla jasná shoda na tom, kolik peněz tedy chybí, jaká ta částka je, a diametrálně se lišily. Lišily se v tom smyslu, že tedy opravdu se jednalo doslova o jiné řády. Takže v tomhle je ten vývoj v posledních týdnech opravdu značně dynamický. A já bych byla velice ráda, abychom tady alespoň našli shodu na tom, že opravdu ty peníze tam je potřeba dofinancovat. Že je to potřeba urychleně, co nejdříve, protože opravdu tady už bylo mnohokrát řečeno, co hrozí za kolaps a jak to bude dopadat na ty nejpotřebnější a lidi, kteří potřebují opravdu tu pomoc velmi často, velmi intenzivní. A tento spor, který se tady pak už vede, jestli to má být tedy do toho a toho data, brzy nebo takhle trošku později, to si myslím, že už je tedy věcí, která je tady spíše takové špičkování mezi jednotlivými aktéry této diskuse.

Já chci také přednést krátký a velice stručný návrh usnesení, kterým bychom rádi doplnili ty body, které tady už byly mnohokrát řečeny. Ale do té diskuse chci přinést ještě jiný pohled.

Včera jsem před Sněmovnu předstupovala při projednávání pořadu schůze s požadavkem, s žádostí o zařazení nového bodu. Týkal se financování jednotlivých projektů z evropských fondů, které jsou a teď pozastaveny v jejich proplácení Evropskou komisí a financuje je český stát. Jedná se v tuto chvíli o 161 milionů korun. Jeden z těch nejznámějších příkladů, který jsem taktéž zmiňovala, je linka na toustový chléb společnosti Penam, kde se jedná o 100 milionů korun. A v tomto případě jste odmítli tedy - je to samozřejmě plné právo, většina se našla pro odmítnutí zařazení tohoto bodu - projednávat tuto problematiku, ale přesto k tomu chci přivést pozornost a navázat na to z toho prostého důvodu, abychom si uvědomili, na co je schopna vláda peníze najít, na co jsou posílány částky nemalé ze státního rozpočtu, a kde nám naopak tedy hrozí kolaps, protože ta vůle chybí.

Tady v tomto případě kdybychom 100 milionů korun neposílali na linku na toustový chléb, tak bychom si mohli dovolit v rámci sociálních služeb např. celoroční službu v azylových domech. To znamená jak ubytování, služby a provozní náklady, včetně stravy pro 913 klientů. 913 lidí, kteří mají konkrétní životní osudy, situace. Jsou to většinou maminky s dětmi, které se ocitly opravdu v nezáviděníhodné pozici a kterým bychom mohli pomoci. Ne, máme místo toho linku na toustový chléb Penamu.

Nebo bychom mohli financovat v rámci pracovníků sociální péče 4 562 pečovatelů za měsíc, což činí 380 pečovatelů za rok. Konkrétních 380 lidí, kteří pomáhají klientům, kterých jsou tisíce. Stejně tak by se dalo hovořit samozřejmě o osobní asistenci, která by za to mohla býti. A bylo by to konkrétně 769 230 hodin takovéto práce. Osobní asistence, odlehčovací služby, pečovatelská služba. Je to 32 hodin asistence pro tisíc seniorů. Tohle všechno by za to mohlo býti, ale místo toho je linka na toustový chléb Penamu, tedy firmy, která má miliardové obraty.

Tady v tom našem... v té debatě už také zazněla jiná priorita vlády, na kterou se peníze nacházejí. Jsou to slevy na jízdné, které od začátku kritizujeme, a tvrdíme, že je to nesystémové vyhazování peněz - a přesně s argumentem, který jsme říkali už od samého začátku, se na vás teď obracím. Tyto peníze teď chybí tam, kde jsou mnohem více potřeba. Financuje se tady sleva i pro ty, kteří si mohou dovolit jezdit za své, kteří to nepotřebují. Ale ti, kteří si pomoci sami nemohou, ti, kteří potřebují, jsou odkázáni na pomoc druhých, tak těm teď tedy horko těžko sháníme peníze. Je to jedna třetina z té částky, která se ročně dá na slevy na jízdné. A řekněme si každý sám za sebe, a myslím, že když budete k sobě zcela upřímní, tak se shodneme na tom, že kde jsou více potřeba, je zcela jasné. Jsou to právě sociální služby.

Takže tato debata jenom ukazuje, jaké priority tato vláda má, kde ty peníze je schopna bez nějakých velkých handrkování najít. A pak se ukazuje potom tady v praxi, že když už se jedná o skutečně potřebné věci, jako byl v nedávné době rodičovský příspěvek, jako je v tuto chvíli dofinancování potřebných sociálních služeb, tak tam už tak jednoduchá shoda není, a vláda tedy se pře, jeden ministr s druhým -, jedna ministryně s druhou, abych byla přesná, kde tedy se ty peníze mají ve skutečnosti najít a kdo je má dát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP