(19.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Dovoluji si vás tedy vyzvat napříč politickým spektrem, abychom, řekněme, všechna usnesení, která diskutujeme v kuloárech, takříkajíc zkřížili. A já si dovoluji navrhnout, že společná shoda, společný kompromis by mohl znít tak, že Sněmovna vyzývá vládu právě v návaznosti na usnesení z 27. března 2019, aby v termínu do 15. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, a to na základě výstupu Asociace krajů - vaším prostřednictvím nejenom k milé paní poslankyni Vildumetzové, ale zejména na předsedkyni Asociace krajů - tedy na základě výstupu Asociace krajů České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto si myslím, že je něco, co může příjemce sociálních služeb uklidnit. Všechno ostatní je znejisťuje a myslím si navíc, že tady nic ani neřeší.

Na závěr bych se chtěla poctivě vyjádřit k jedné věci, která tedy mě úplně netěší, a to jsou opakované návrhy, někdo říká poctivě k navýšení, někdo to schovává a říká valorizace úhradové vyhlášky, tedy zjednodušeně řečeno ubytovné a stravné v zařízeních sociálních služeb. Tak tady musím říct, že to zdaleka nevidím tak jednoznačně jako Svaz měst a obcí. Samozřejmě jsem zaregistrovala ve veřejném prostoru jeho doporučení a také to nevidím tak jednoznačně jako Asociace krajů, protože také jejich veřejné prohlášení směrem k úhradové vyhlášce, k valorizaci úhradové vyhlášky, jsem zaznamenala. A teď vám řeknu, proč.

Samozřejmě chápu, že paní ministryně financí jako ostříž to zaregistrovala také, stejně jako já, a jako správkyně veřejných prostředků chce samozřejmě vidět nějakou analýzu, chce vidět, jakým způsobem by tohle zafungovalo, jak to zapojit do financování sociálních služeb. A já vám řeknu několik faktů, protože samozřejmě na základě Svazu měst a obcí i Asociace krajů jsem se snažila zjistit, jak to tedy s úhradovou vyhláškou v praxi je. A tady bych chtěla říct, že je to tak, že 36 % - 36 %, to není málo - klientů zařízení sociálních služeb už dneska mají právo bez ohledu na to, co si tady povídáme, na sníženou úhradu. To znamená, že jejich příjmy jsou zkrátka takové, že i kdybychom si vymysleli nevím co z hlediska valorizace nebo navýšení úhradové vyhlášky, je chrání zákon, od nich zkrátka nic víc nevybereme. A je to 36 % příjemců. 36 %. A já si myslím, že je fér se bavit o tom, jestli tedy celá ta operace nám tolik přinese nebo nám také něco vezme. Tato Sněmovna současně projednává navýšení důchodů. Myslím, že všeobecně je tady velká část poslanců a poslankyň, která si myslí, že pořád je to ještě málo. Já bych vás chtěla jenom upozornit, že po selském rozumu těchto 36 % seniorů a seniorek bude zase hradit tyto částky z oněch takzvaně zvýšených důchodů, z těch dvou stovek.

A co se týká vůbec tedy míry bohatosti našich klientů sociálních služeb - teď tedy mířím směrem k domovům pro seniory - tak bych vás chtěla upozornit, že na základě jasných statistických dat, a já věřím, že bezpochyby to bude zajímat i všechny zúčastněné členy vlády, skutečně pouze procenta, u domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou to snad jenom 2 nebo 3 %, u těch ostatních, řekněme klasických domovů pro seniory je to cca 20 %, ale mně se teda nezdá, že by to bylo nějak moc, tak pouze tato procenta, nebo maximálně dvě desítky procent seniorů a seniorek mají vyšší důchod než 14 000 korun. Takže na jednu stranu rozumím tomu, a prostřednictvím předsedajícího vidím kolegyni Markétu Adamovou Pekarovou, že určitě existuje část seniorů a seniorek, kteří by dokázali ze starobních důchodů hradit vyšší částky, bezpochyby taková skupina existuje, na druhou stranu si myslím, že 36 % seniorů a seniorek, tak jak jsem zmínila, je velké množství, která beztak nic navýšeného platit nebudou. A promysleme si, jestli tedy skutečně valorizace úhradové vyhlášky je alfa a omega dofinancování sociálních služeb a jestli je to signál, který chceme jako vláda i jako opozice směrem k sociálním službám vyslat.

Závěrem tedy shrnuji, že se domnívám, že v březnu jsme se dohodli na postupu, vláda tento postup plní. Drtivá většina části usnesení, které diskutujeme v kuloárech, jsou pouhou podmnožinou tohoto usnesení. A jediná věc, o které můžeme diskutovat, je, jestli se shodneme na tom, zda a do jakého času všichni dohromady řekneme příjemcům sociálních služeb: do té a té doby na základě výstupu Asociace krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí, analýzy, tu situaci vyřešíme. Tím bychom jim prospěli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. No tak já musím trochu korigovat, když vidím ten utrápený obličej kolegyně Kateřiny Valachové. Tak jednak v březnu taky řada usnesení nebyla přijata. My jsme přece chtěli vládu zavázat, aby to bylo do 20. dubna. Bylo vidět, jak sociální demokracie opravdu ten problém chce řešit. Nechtěla ho řešit, nepodpořila toto usnesení.

A to, že vláda vlastně tady jedná, že paní ministryně mají všechno dohodnuté a že vlastně usnesení se plní... No tak plní se tak, že ještě minulý týden i na Ministerstvu práce a sociálních věcí převažoval názor, že není potřeba dofinancovat vůbec ani korunou. Když začaly tlačit kraje, opozice, ale také poskytovatelé těch služeb atd., tak se najednou začaly věci trochu hýbat a bylo zřejmé, že se bude muset nějak dohodnout. Čili není to pravda, usnesení není plněno a je potřeba dát jasné termíny, pokud to nezazní dnes, že vláda je skutečně povinna do poloviny června zde předložit jasný koncept řešení dofinancování služeb. Takže to je jedna věc.

A úplně nerozumím tomu nápadu nebo návrhu, který tady zazněl, že by to mělo být na základě výstupu Asociace krajů. Já bych do toho vůbec Asociaci krajů netahal. Tady je potřeba, aby se dohodla vláda, aby se dohodla paní ministryně financí, paní ministryně práce a sociálních věcí a ideálně aby to moderoval ten, kdo nad tím má tu zodpovědnost, a to je premiér. Asociace krajů, resp. sociální komise Asociace krajů přijala minulý týden jasné usnesení a vyzvala vládu k tomu samému, k čemu ji vyzýváme my. Nerozumím, proč by tam měly být nějaké výstupy, protože pokud jde o ta čísla, o ty 2 miliardy, o kterých se tady neustále bavíme, tak tam je to naprosto jasné. Já jsem tady i znovu zopakoval pro paní ministryni financí, která mi říkala, že to dodnes neví, tak jsem jí to řekl. Jsme schopni jí to předat. Je to výstup z Asociace krajů, ta čísla jsou podložená, je to naprosto zřejmé, není potřeba o tom dále diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Asociace krajů je v daném usnesení proto, že to sama Asociace krajů požadovala právě proto, že chtěla mít kontrolu nad tím, a požádala o to Poslaneckou sněmovnu, že vláda na její požadavky nezapomene. Z právního hlediska bych chtěla poznamenat, že sociální komise Asociace krajů není to samé co Asociace krajů. A já, ačkoli chci dofinancovat sociální služby, tak také chci vědět, že všichni hejtmani v jednom šiku tuto částku podporují a také ji budou následně řešit.

A co se týká tady těch zlomyslných úvah, že by snad na Ministerstvu práce a sociálních věcí ještě minulý týden nechtěl nikdo dofinancovat nic, no tak to teda nevím, jakou mušku kolega Marek Výborný najal, pravděpodobně ho zradila, špatně slyšela, neměla naslouchátko, nevím. Nesmysl. Nesmysl. Myslím, že tomu sám nevěří, už se směje. Jako myslím si, že Ministerstvo práce a paní ministryni práce můžeme podezřívat z lecčeho, ale že by tvrdila, že nemají sociální služby dostat ani korunu, to si myslím, že tomu nevěří ani Alena Schillerová. Ta už se asi také směje. Tak to je skutečně neuvěřitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP