(19.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Očekávám, že situaci, o které se bavíme, vláda dostojí jako celek, že vláda dostojí své odpovědnosti za financování v sociální oblasti. Pan premiér mluví o investicích. I sociální péče je investice do lidí. Jistě se všichni shodnou, že v civilizované společnosti to je ta nejefektivnější investice, která se společnosti vždycky vrátí. Věřím, že vláda jako celek tuto situaci zvládne a potřebné peníze na zajištění sociálních služeb najde. Že také ale vláda jako celek poté podpoří návrh na vícezdrojové a víceleté financování.

Chci ale znova podtrhnout, že odpovědnost za sociální služby je nejen odpovědností státu, ale také odpovědností krajů a obcí. A tady si nemohu odpustit poznámku. Dnes zde na tiskové konferenci, která byla k tomuto tématu zajištění sociálních služeb, byla i paní radní pro sociální oblast ze Zlínského kraje. Zlínský kraj je mimochodem vedený hejtmanem za KDU-ČSL. A náš pan hejtman se snaží za každou cenu prosadit skutečně kontroverzní výstavbu nové nemocnice za 8 mld. A to je oficiální cena. Odborníci ve stavařině odhadují 14 mld. Jen na rozjezd stavby té fungl nové nemocnice na zelené louce pan hejtman uvádí, že budou potřeba 2 mld. korun. Říká, že kraj na to má. A já se musím tedy zeptat. Má-li kraj těch 8, potažmo 14 mld., to nemá na to, aby dal 160 mil. korun do svých sociálních služeb? A já to říkám záměrně a podtrhnu slovo svých. Protože zřizovatelem těch sociálních služeb je kraj. Nebo jsou to nevládní organizace navázané na církev. Těch ostatních je v tom kraji minimum. To jen pro pořádek.

My chceme samozřejmě jako sociální demokracie tu nejlepší péči pro seniory, lidi se zdravotním postižením, ale i důstojné podmínky pro pracovníky sociálních služeb. Jejich práce si obrovsky vážíme a to, co jsme pro ně dělali v minulosti, o tom už jsem mluvila a nebudu to opakovat.

Znova říkám, sociální demokracii jde o lidi. A jsem přesvědčena o tom, že vládě s účastí sociální demokracie musí jít o totéž. Ministerstvo práce a sociálních věcí samo potřebné peníze nemá. Finance musí dát dohromady vláda jako celek. Není to záležitost dvou paní ministryň. To není jen debata mezi nimi, mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí.

Dodávám k tomu, že navýšení úhrad od klientů, jak navrhuje usnesení z dílny navrhovatelů tohoto bodu v bodě 5, které prosazují pravicoví a další navrhovatelé této schůze, je pro nás nepřijatelné. Odhadem by to přineslo 8 milionů korun a postihlo by to ty nejchudší. To skutečně není řešení.

Závěrem chci vyjádřit skutečně důvěru v to, že vláda jako celek potřebné peníze najde. K tomu také směřuje návrh usnesení, který zde přednesla Kateřina Valachová a kterou samozřejmě podpořím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní poslankyni. Dřív než dám prostor faktickým poznámkám, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Venhoda od 19 do 21 hodin z pracovních důvodů, dále pan místopředseda Hanzel od 19.30 do konce jednacího dne, omlouvá se nám paní poslankyně Levová od 18.45 do konce jednacího dne z rodinných důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Votava od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Černochová do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Vácha mezi 19.30 a 23.45 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Válková mezi 19.15 a 21 hodinami z pracovních důvodů.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku, připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Mně to nedalo, abych tady trošku nereagoval na paní poslankyni, kolegyni Gajdůškovou prostřednictvím pana předsedajícího. Já si myslím, že všem, kteří tady jsme v té Sněmovně, jde o lidi. Myslím si, že v tom se tady nemusíme tak ujišťovat, jak to tady několikrát zaznělo.

Ale hlavně proč jsem přišel. Vy jste tady začala zmiňovat, kde hledat ty finanční prostředky, a začala jste zmiňovat příklad Zlínského kraje, hejtmana Jiřího Čunka a hejtmanství a jejich záměr výstavby nemocnice. To prosím pěkně, když takovéto argumenty používáte, tak to potom řekněte celé. Protože tady stojí na miskách vah dvě věci. Investovat 10 až 12 miliard korun po dobu deseti let do areálu stávající nemocnice, která je v záplavové oblasti, nebo investovat částku, která je do 10 miliard korun na výstavbu nové supermoderní nemocnice, která není v záplavové oblasti? Takže to potom říkejme celé, jak ta fakta stojí, prosím pěkně.

A vy jste si tady vlastně protiřečila, protože já jsem nepochopil ten příspěvek v tom kontextu, že jste říkala, proč vlastně ten Zlínský kraj těch 160 milionů korun nemůže najít, aby je mohl do těch sociálních služeb dát. Tak proč vlastně jako sociální demokratka podporujete tady tento bod, kdy se tady snažíme žádat tu vládu? Potom teda řekněme, že to mohou platit ty kraje, ty obce, a mohou platit spoustu jiných věcí. A ty líbivé dárečky bude dávat jenom vláda ze svého rozpočtu, jako například zvýšení slev na jízdném. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abychom se na sebe neobraceli přímo. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Juránek, poté pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Gajdůšková, poté pan poslanec Válek. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Gajdůškové. Opravdu tentokrát musím říct, milá kolegyně, že jste velmi nehorázným způsobem znevážila práci KDU-ČSL na úrovni krajů v rámci celé České republiky. A chtěl bych říci, že to vnímám jako velmi osobní záležitosti, protože jsme shodou okolností s vámi vytvářeli určité podmínky v rámci Jihomoravského kraje.

Mohu říci, že tam, kde KDU-ČSL je, tak je dokonce prostor v rámci těch jednotlivých krajů, je možnost dělat víceleté financování. A podle vzoru, který probíhal do té doby, dokud jsme byli v koalici v Jihomoravském kraji, který probíhal v Jihomoravském kraji, probíhal v Pardubickém kraji, nebo v současné době se připravuje ve Zlínském kraji, tak tenhleten způsob je možno převzít v rámci celé České republiky.

A já tady zcela zodpovědně říkám, milá kolegyně, že my už jsme mnohem více sociální, než je Československá strana sociálně demokratická, ať to řeknu dobře. (Předsedající upozorňuje na chybu.) Co jsem řekl špatně? (Předsedající: Československá.) Česká. A já jsem řekl československá, omlouvám se. Česká strana sociálně demokratická. A já budu jenom velmi rád, když tady tyhle věci z úrovně kraje sem nebudeme vztahovat.

Poslední věc, kterou chci říct v rámci celé téhle věci, tak chci říct ke všem, kteří zde jsou za kraje, a chci říci ano, vždycky od roku 2000 to měly kraje těžké a žádná vláda těm krajům nevycházela úplně samozřejmě vstříc. A vždycky jsme museli všechny věci zdůvodňovat, i když tam byli naši představitelé v té vládě. A já si myslím, že to je stejná povinnost i pro vás, abyste ty věci vysvětlovali, dali zcela jasně na papír, aby to bylo tak jasně napsáno, jako je to teď v té zprávě Asociace krajů. (Předsedající upozorňuje na čas.) A tu zprávu podporuji a podporuji také to, co je v ní napsáno ve finanční části. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP