(13.00 hodin)
(pokračuje Výborný)

Dámy a pánové, říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. To je ten důvod, proč tady dnes stojím a tvrdím, že hlasování o důvěře vládě má smysl. Já pevně věřím, že Češi si takovou vládu opravdu nezaslouží. A jediná otázka, kterou si dnes kladu, je tato: Co ještě, co ještě se musí stát, aby i Andrej Babiš pochopil, že už toho bylo dost? Kolik lidí musí vyjít do ulic, aby pochopil, že už je nemůže ignorovat a tvářit se, že se nic neděje, aby pochopil, že si tam opravdu nevyšli na koncert, protože venku je hezky? A co se musí stát, aby to pochopil každý poslanec, který tuto vládu podporuje?

Tato vláda má od samého začátku ve svém genetickém kódu zabudován svůj neúspěch. Je to vláda trestně stíhaného premiéra, je to vláda s podporou komunistů a extremistů. Mimochodem, podepsání koaliční dohody proběhlo loni přesně v den 68. výročí justiční vraždy, popravy Milady Horákové. Dnes, po roce, v předvečer tohoto výročí zde opět hovoříme o bilanci této vlády a hlavně o osobních problémech jejího předsedy. I proto jsme poslancům ANO a ČSSD věnovali film Milada, aby si tuto symboliku uvědomili. Tato vláda skutečně podle nás nestojí téměř na žádných demokratických hodnotách. Proto nemůže být nikdy skutečně úspěšnou a proto já i celá KDU-ČSL jí dnes jasně vyslovíme své ne.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda Marek Výborný. Ještě než dám slovo panu ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan Martin Kupka se omlouvá od 12 do 13.30 z pracovních důvodů. Nyní pan ministr obrany Lubomír Metnar, připraví se Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci vám prezentovat práci vlády a Ministerstva obrany v oblasti obrany České republiky.

Bezpečnostní situace. Nemusím se dlouze zmiňovat o současné bezpečnostní situaci, ve které se Česká republika a potažmo EU a NATO nachází. Vývoj je nejenom velmi dynamický, ale také čím dál tím hůře předvídatelný. My si aktuálně situaci velmi dobře uvědomujeme a připravujeme své strategické dokumenty a plány tak, aby armáda byla schopna na všechny výzvy reagovat, ať už jako důvěryhodný partner EU, NATO, a hlavně na samotné úrovni obranyschopnosti našeho státu. Naše vláda i resort Ministerstva obrany děláme vše pro to, abychom byli připraveni na všechny hrozby co nejrychleji efektivně reagovat.

Moderní armáda potřebuje moderní výstroj, výzbroj a techniku. Z programového prohlášení vlády našemu resortu vyplývá mnoho důležitých úkolů, které samozřejmě plníme. Cesta k silné armádě 21. století ale není snadná. Děláme však všechno pro to, aby čeští vojáci i nadále měli doma i ve světě skvělé jméno. S tím samozřejmě souvisí moderní výstroj, výzbroj a technika, kterou naši vojáci potřebují, a my jim ji musíme pořídit.

Za rok 2019 jsme k 24. červnu letošního roku uzavřeli 310 smluv, dodatků smluv, rámcových dohod, 125 objednávek a výzev v celkové hodnotě více jak 13,5 miliardy korun. Maximálně zapojujeme český obranný průmysl. Ten je v našich dokumentech hodnocen jako jeden ze základních stavebních kamenů bezpečnostní struktury státu. Rozsahu a důležitosti zapojení českého průmyslu do zakázek Ministerstva obrany svědčí především fakt, že od května roku 2018 bylo do dnešního dne s českými - zdůrazňuji s českými - subjekty uzavřeno celkem 74 smluv nad 50 milionů korun v celkovém objemu více jak 31 miliard korun, což je více než 90 % všech finančních prostředků z uzavřených smluv. Pokud nakupujeme v zahraničí, usilujeme vždy o převod technologií do České republiky a o zapojení českého obranného průmyslu k zajištění bezpečnosti dodávek v celém životním cyklu.

Dobrým příkladem je aktuální nákup pásových bojových vozidel pěchoty. Obdrželi jsme odpovědi všech čtyř možných dodavatelů, kde jednak potvrdili zájem o účast v tomto tendru a současně se vyjádřili k tzv. a často hodně diskutovaným no-go kritériím, což nyní důkladně posuzujeme. Samozřejmě počítáme s velkým zapojením českých firem v rozsahu nejméně 40 % z ceny akvizice. Takzvaným integrátorem zapojení českých firem do výroby a gestorem údržby a logistické podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu bude státní podnik Vojenský opravárenský podnik Nový Jičín, jehož je Ministerstvo obrany zřizovatelem a jehož schopnosti mají v tomto směru pro armádu strategický význam. Z praxe velmi dobře víme, jak nebezpečné důsledky může mít vytvoření závislosti na zahraničních dodavatelích, která může způsobit v krizových situacích omezení nebo až ztrátu obranyschopnosti v důsledku nedodání potřebného vojenského materiálu nebo služby.

Chtěl bych se zde stručně zmínit i o zásadním pokroku, kterého ministerstvo dosáhlo při realizaci dalších stěžejních, složitých a bohužel někdy i kontroverzně vnímaných zakázek. Tento posun byl učiněn především díky intenzivnímu vyjednávání a přenastavení některých důležitých procesů. Významného posunu jsme dosáhli v projektu pořízení radiolokátoru MADR. Bez zacházení do hlubších detailů chci uvést, že v současné době lze předpokládat podpis smlouvy do konce letošního léta.

Co se týče pořízení vrtulníků, tak z médií všichni dobře víte, že americká strana nám oficiálně schválila možnost prodeje několika typů a verzí vrtulníků pro Českou republiku. Stále platí, že chceme pořídit 12 vrtulníků v konfiguraci podle požadavků Generálního štábu Armády České republiky. Od amerického velvyslance jsem toto pondělí převzal oficiálně nabídky k těmto 12 vrtulníkům. Byly k oběma verzím. A dále jsem převzal, což je hodně diskutované, nabídku na samozřejmě zapojení domácího průmyslu. Tyto podklady nyní čtyřicetičlenný tým odborníků detailně vyhodnocuje, a pokud vše dobře půjde a tato zakázka, tato dodávka, tato nabídka bude pro Českou republiku výhodná, plánujeme podpis smlouvy do konce letošního roku. Počítáme, jak jsem říkal, se zapojením domácího průmyslu, v tomto případě u vrtulníků Leteckých opraven Malešice Praha.

Dále bych rád zmínil, že 21. června letošního roku jsme podepsali dlouho očekávanou smlouvu na 62 kolových obrněných vozidel Titus. Úspěšně se nám podařilo dokončit projekt, který se řešil od roku 2015. Naše armáda získá nová bojová vozidla, která budou vyráběna v České republice, a výrazně tak přispějí k modernizaci pozemních sil.

Dále bych rád zmínil rozpočet na obranu. Pro efektivní zajištění obrany státu je stěžejní průběžně vytvářet dostatečný a stabilní zdrojový rámec. Navyšujeme rozpočet na obranu. Stále platí milníky, kterými jsou 1,4 % HDP na obranu v roce 2021 a 2 % HDP v roce 2024. Tato 2 % odpovídají aliančnímu závazku schválenému na summitu NATO ve Walesu v roce 2014, ke kterému se Česká republika spolu s ostatními aliančními spojenci přihlásila. Minimální výše investic do hlavních druhů techniky včetně souvisejícího výzkumu dosáhneme v roce 2020 podílu 20 % z celkového rozpočtu a dále neklesneme pod tuto úroveň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP