(13.10 hodin)
(pokračuje Metnar)

Rovněž tak se rád zmíním o náboru vojáků. Daří se nám nábor profesionálních vojáků. K 1. červnu 2019 působilo v resortu Ministerstva obranu 25 349 vojáků z povolání. Průběžně tak plníme závazek daný programovým prohlášením vlády dosáhnout nejméně do roku 2025 minimálně 30 000 profesionálních vojáků, a tímto taktéž zvyšovat obranyschopnost naší země. Pozadu nejsme ani v naplňování aktivních záloh. K 1. červnu 2019 bylo zařazeno do aktivních záloh 3 034 vojáků, přičemž plánovaný počet pro rok 2019 podle koncepce výstavby Armády České republiky je 2 400 vojáků v aktivní záloze. Zaznamenáváme tak nárůst oproti plánu o 634 vojáků v aktivní záloze. Tímto jsme v tomto projektu o dva roky popředu.

Fenomén hybridní hrozby. V této oblasti bojujeme taky proti hybridním hrozbám, kdy v květnu loňského roku přistoupila Česká republika k estonskému centru excelence pro boj s hybridními hrozbami v Helsinkách, jehož cílem je sdružovat státy EU a NATO, sdílet jejich know-how v boji proti hybridním hrozbám. Prvního ledna letošního roku rovněž vznikl na Ministerstvu obrany organizační prvek na výstavbu Velitelství kybernetických sil a informačních operací. K 1. červenci pak vzniká vlastní velitelství. S tímto úzce souvisí připravovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství, která již prošla připomínkovým řízením a v nejbližších týdnech ji předložím vládě a následně Parlamentu k projednání. Reagujeme tak na jednu z největších hrozeb dneška, čímž plníme závazek opět daným programovým prohlášením vlády.

Zahraniční mise. Zemi a občany chráníme samozřejmě i mimo území České republiky, kdy v roce 2019 můžeme v zahraničních operacích dle mandátu mít až 1 191 našich vojáků, ale aktuálně jich v zahraničních misích působí téměř 900. Naši vojáci jsou v Afghánistánu, Iráku, Mali, plní úkoly v pobaltských zemích a jsou vyčleněni i do bojových uskupení Severoatlantické aliance a Evropské unie. Plníme tak svoje alianční závazky a jsme spolehlivým partnerem.

Na závěr - sečteno a podtrženo: V oblasti zajištění obrany a armády plní vláda to, co si předsevzala. Armádní rozpočet roste, stejně jako počet profesionálních vojáků a vlastenců v aktivní záloze, pokračují velké modernizační projekty. Pro spojence jsme čitelným a kredibilním partnerem. Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě dle hodnocení. Vydali jsme se na cestu, která má smysl a jasně stanovené cíle, a není důvod v ní nepokračovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru obrany Lubomíru Metnarovi. Nyní vystoupí Miroslav Kalousek. Připraví se paní ministryně Klára Dostálová. Prosím sněmovnu o klid, kolegové a kolegyně. (Poslanec Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající.) Ještě počkejte chvilku, pane předsedo, já jenom aby tady byl dostatečný klid jako při ostatních vystoupeních. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych připomněl sněmovně a zejména v tomto případě poslancům sociální demokracie jeden historický příběh, který dost zásadně ovlivnil moderní dějiny České republiky. (Poslanci i ministři za ČSSD nejsou momentálně v sále přítomni.)

Bylo jaro roku 2009 a poslanci sociální demokracie, tehdy opoziční strany, vyvolali hlasování o nedůvěře vládě pro důvodné podezření, nebyly tam žádné důkazy, ale bylo to důvodné podezření, že poradce premiéra se snažil ovlivnit jednu reportáž vysílání České televize. To byl dostatečný důvod pro vyvolání nedůvěry vládě a poslanci sociální demokracie argumentovali tím, že to je naprosto bezprecendentní zneužití moci a že zneužití moci je v rozporu s atributy demokratického právního státu, a že vláda tedy nemá právo vládnout. Proběhlo hlasování, na základě kterého z tohoto důvodu padla vláda České republiky v polovině úspěšného předsednictví Evropské unie. Dodnes si myslím, že to byla chyba. Dodnes si myslím, že máme kvůli tomu v Evropské unii ostudu. Ale připomínám to proto, že před těmi deseti lety byla sociální demokracie, alespoň verbálně, mimořádně citlivá na zneužití moci, na konflikt zájmů a na porušování atributů demokratického právního státu.

Uběhlo deset let a my jsme tady svědky naprosto neporovnatelně většího konfliktu zájmů, většího zneužití moci a většího porušování atributů demokratického právního státu. A ta kauza se neodehrává už jenom v rámci České republiky. Věřte tomu, že tenkrát ten rozhovor premiérova poradce s redaktorem České televize opravdu nezajímal země Evropské unie ani světová média, zatímco současný konflikt zájmů předsedy vlády zajímá už dneska všechny země Evropské unie a většinu světových médií. Těžko může nezajímat, protože máme předsedu vlády, který je trestně stíhán pro důvodné podezření z podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie, což samozřejmě každého daňového poplatníka v Evropské unii zajímá. Proč by měl průměrně vydělávající Němec, Francouz, Fin, Holanďan přispívat na větší majetek českého premiéra? A současně máme na stole předběžnou zprávu auditorů a právní služby Evropské komise, která jasně říká, že ten konflikt zájmů tady trvá. Já si umím představit, že na základě oponentury ze strany českých institucí dojde k nějaké technické změně u toho či onoho projektu. Ale neumím si představit - a pan premiér to také dobře ví a paní ministryně spravedlnosti to také dobře ví - že bychom dokázali zvrátit názor právní služby Evropské komise a auditorů Evropské komise, že předseda vlády je ve fatálním konfliktu zájmů při čerpání dotací pro skupinu Agrofert.

Proto se znovu obracím na kolegy ze sociální demokracie. Opravdu budete tak nekonzistentní, že ten malý šrám před deseti lety vám stál za shození vlády? Argumentovali jste demokratickým právním státem. A ta současná bezprecedentní mezinárodní ostuda, ve které se dosud neocitl žádný předseda vlády zemí Evropské unie, vám za to nestojí a máte pocit, že je to správně? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP