(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme pokračovat v dnešním jednání. Mezitím přišla během polední přestávky ještě jedna omluva. Paní poslankyně Eva Fialová se omlouvá z dnešního jednání v době od 16 do 21 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji.

Budeme pokračovat v pořadí, v jakém se přihlásili řečníci s přednostním právem. Na řadě je nyní paní ministryně Dostálová, po ní pan předseda Rakušan. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo. Já tedy musím říci, že samozřejmě po tom, co jsem si tady vlastně vyslechla příspěvky nejenom kolegů ministrů, ale samozřejmě i zástupců poslaneckých klubů, tak mě opravdu velmi mrzí, že se zejména opozice tedy nesoustředí na práci v Poslanecké sněmovně.

Je jasné, že z programového prohlášení vlády máme před sebou mnoho úkolů, spoustu úkolů se nám daří velmi dobře plnit. Ale to nejsou úkoly pro nás tady, pro poslance Poslanecké sněmovny, to jsou úkoly, kterými zlepšujeme život našich spoluobčanů, nás všech. Zrovna na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou to úkoly, které s sebou nesou samozřejmě zlepšení ať už kvality infrastruktury, nebo všech potřeb, které mají starostové a starostky, to znamená v rámci rozvoje měst a obcí. A vzhledem k tomu, že je asi potřeba si tedy některé věci rekapitulovat, tak abychom se byli skutečně schopni soustředit na práci, tak mi dovolte o pár věcí se tady zmínit.

Mě samozřejmě mrzí, že tady slyším, že vláda, současná vláda řeší problémy pana premiéra. No to je samozřejmě úplný nesmysl. Vláda je tady proto, aby pracovala pro občany, a já jsem si vždycky myslela, a složili jsme slib, že my všichni jsme tady proto, abychom pracovali pro občany.

Co se týká Ministerstva pro místní rozvoj, my skutečně jsme rezort, který má obrovskou škálu partnerů, protože agendy Ministerstva pro místní rozvoj jsou opravdu velmi různorodé a široké. To znamená, že my jsme vždycky byli, jsme a budeme připraveni pracovat na všech těch našich agendách napříč politickým spektrem. Já za sebe tedy mohu říci, že jsem skutečně ráda, že se to v mnohých oblastech daří. Každý z vás se specializujete trošičku na jinou věc a většinou ty kroky právě i v rámci vašich specializací vedou následně na Ministerstvo pro místní rozvoj, ať už je to cestovní ruch, ať už je to čerpání evropských fondů, ať už jsou to potřeby právě měst a obcí, to znamená starostů a starostek. Ať už je to stavební právo, ať už je to zákon o zadávání veřejných zakázek, ale v neposlední řadě mnozí z vás řeší samozřejmě i určité životní etapy, které jsou spojené s pohřebnictvím. Takže i tady najdete samozřejmě zastání na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Pokud se tedy budu bavit o těch asi nejdůležitějších agendách, které ministerstvo má na starosti, tak samozřejmě v první řadě je to čerpání evropských fondů. Vy to možná nevnímáte tak jako já, protože já jsem v tom čerpání evropských fondů opravdu mnoho, mnoho let, skoro by se dalo říct, že jsem inventář evropských fondů, protože jsem zažila i předvstupní nástroje. Ale to, že se skutečně v současné době České republice daří vyčerpat, naplnili jsme tzv. to pravidlo N+3, možná je to samozřejmě taková ta bruselština, ale není to samozřejmé. Například kolegové ze Slovenska mají významný decommitment. Česká republika nemá žádný. Nevracíme žádné peníze do Bruselu. Slováci mají decommitment 122 mil. eur. To jsou 3 mld. korun. Tak prosím oceňujme i ty věci, že samozřejmě chceme ty evropské fondy posouvat správným směrem.

Když hovořím o tom posouvat správným směrem, tak naším jediným cílem je vyčerpat všechno do poslední koruny. Proto nečekáme na to, až nám někdo něco někde s prominutím nakuká a řekne, ale aktivně se zapojujeme do řízení evropských programů. Již jsme přesunuli peníze z programů, které mají třeba nějaké problémy, do programu, kde např. ta poptávka je opravdu obří. Došlo k přesunu 6 mld. korun právě z operačního programu pro podnikání do toho regionální operačního programu, tak aby se podpořily všechny školky. Podpořily se školy, navýšili jsme zdroje pro krajské silnice, navýšili jsme zdroje pro zdravotnictví, dofinancovali jsme veškeré přístrojové vybavení nemocnic. Dofinancujeme veškeré školky. A samozřejmě budeme hledat další zdroje, protože zrovna v tom Integrovaném regionálním operačním programu, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj, je jeden z největších převisů poptávky. Abych se nedotkla, tak samozřejmě druhý operační program, který má takovéto obrovské požadavky právě pro obce a města, je operační program Životní prostředí.

Když se tady bavíme o těch částkách, tak možná opravdu diváci nevědí, o čem mluvíme. Jenom z evropských fondů pro toto programovací období máme 609 mld. korun. Z toho už je přiděleno přes 435 mld. korun. A jenom pro vaše srovnání, jde o to zadministrovat 233 tis. projektů. Jenom v rámci toho našeho programu, Integrovaného regionálního operačního programu, už jsme překročili ten mezník 90 mld. ze 120 mld. Jenom pro upřesnění, programovací období, to znamená, všechny zdroje musí být vyčerpány tohoto programovacího období do 31. 12. 2023. Takže před sebou máme ještě tři a půl roku. Samozřejmě intenzivní práce zejména na financích.

Když se budu bavit velmi konkrétně, a je potřeba si to připomínat, je potřeba si připomínat tu důležitost, tak jsme podpořili přes 800 km silnic II. a III. třídy. Zmodernizovali jsme přes 280 školek, pořídili jsme 644 ekologických vozidel veřejné dopravy. Takže myslím si, že skutečně si vedeme dobře. A vedle toho máme i programy tzv. přeshraniční spolupráce, kde např. na programu - a teď si vezmu jeden Česko-Sasko, je zazávazkováno 99 % alokace. Alokace na všechny ty přeshraniční programy je zhruba 676 mil. eur, což je zhruba 17 mld. korun.

Samozřejmě to, že vyplatíme dotace, podpoříme úspěšné žadatele, tak tím to nekončí. My samozřejmě jsme vždycky hned v tom období, kde vyjednáváme nové programovací období. Aktuálně tedy vyjednáváme období 2021 až 2027. A tady jsem velmi ráda, protože nejenom tady i opoziční poslanci potvrdili, že se nám daří dobře, ono nám to koneckonců potvrzuje i Evropská komise, protože máme natolik dobré ekonomické výsledky, že už se řadíme v tom dalším programovacím období k těm vyspělejším regionům, což ale pro ČR samozřejmě bude znamenat menší míru podpory z evropských fondů. Proto intenzivně pracujeme s paní ministryní financí na tom, aby i z národních zdrojů šel větší objem na investice, abychom samozřejmě ty rozdíly dorovnávali. Takže pro období 2021 až 2027 pro ČR to bude zhruba 520 mld. korun.

Musím říci, že konečně, poprvé, a to vlastně evropské fondy tady máme od roku 2004, tak poprvé jsme za Evropskou komisí přijeli s reálnou poptávkou toho, co skutečně ČR potřebuje. A co nám k tomu pomohlo, je Národní investiční plán. Zaplať pánbůh, že jsme ho udělali. Že jsme zmapovali tu poptávku, protože Evropská komise před tím vyjednáváním neboli tzv. negociací pošle tzv. country report do ČR, neboli vlastně zprávu o tom, jak se v té dané české zemi daří. A poprvé v historii v country reportu nemáme tzv. negativní priority. To znamená, nejsou tam aktivity, které Evropská komise nechce financovat. To znamená, skutečně se nám daří prosazovat to, co naše města a obce prosazují. Konečně budeme mít i podporu, větší podporu, pro ty venkovské věci, jako jsou místní komunikace. Podařilo se, že konečně slovo senior není zakázané slovo pro evropské fondy. To znamená, budeme podporovat infrastrukturu právě pro seniory a další.

Musím říci, že jsme velmi aktivní v rámci vyjednávání evropských fondů a prosadili jsme věci, které doposud byly absolutně nemyslitelné, jako např. možnost peníze převádět mezi jednotlivými fondy. Ty jsme uměli převádět mezi prioritními osami. Umíme mezi programy. Ale abychom uměli např. z evropského rozvojového fondu na investice dát do sociálního fondu nebo naopak, to se nepodařilo, ale podařilo se to ČR vyjednat na období 2021 až 2027, abychom mohli skutečně reálně v čase reagovat na ekonomickou situaci v naší zemi.

Dále se nám podařilo vyjednat DPH. Byl to velký problém, pokud by byla nezpůsobilost DPH od 5 mil. eur, byl by to obrovský dopad do kofinancování jednotlivých projektů. Takže skutečně to vyjednávání je velmi úspěšné.***
Přihlásit/registrovat se do ISP